onsdag 28 november 2012

Människorättsaktivisten Ayman Amin riskerar att utvisas till fängelse i Sudan

- Vi kräver att Migrationsverket snarast rättar sin grovt felaktiga bedömning och ger Ayman asyl. Ayman har en rörelse i ryggen och vi kommer att göra allt för att förhindra att han hamnar i al-Bashirs klor. Det säger Göran Gustavsson och Mattias Bernhardsson, båda aktiva i Asylrörelsen Stockholm.
Politiska flyktingen Ayman Amin,
aktiv i Sudanese front for Change,
 och Göran Gustavsson,
förtroendevald i Kommunal och
aktiv i Asylrörelsen Stockholm
Ayman Adel Amin Abdallah kämpade mot tortyr och för demokrati. För detta blev han ett hot mot regimen i Sudan. Han lyckades fly till Sverige innan diktaturen slog till. Trots att Ayman riskerar livstidsstraff, eller i värsta fall avrättning, har migrationsmyndigheterna avslagit hans asylansökan och förbereder att skicka honom tillbaka.

Även från Sverige är Ayman en nagel i ögat på diktatorn Omar al-Bashir. Ayman och hans organisation Sudanese Front for Change deltog i den världsomspännande och kända kampanjen för att stoppa steningen av 23-åriga Layla Ibrahim Issa. Tillsammans med andra människorättsaktivister ledde han en demonstration vid ambassaden och deltog i en delegation till Utrikesdepartementet där Carl Bildts statssekreterare informerades om Laylas fall.

Ayman Amin demonstrerar vid
Sudans ambassad i Stockholm
- Steningen stoppades till slut under det massiva trycket globalt. Men för Ayman är dödshotet lika närvarande, berättar Göran Gustavsson som deltog i kampanjen för Layla tillsammans med Ayman. Göran Gustavsson är också fackligt förtroendevald i Kommunal Stockholms representantskap och aktiv i Asylrörelsen Stockholm.

- Anställda på Sudans ambassad har till och med filmat mig på demonstrationer, berättar Ayman, som deltagit i många protester för mänskliga rättigheter och demokrati.

Ett flertal medier som kan läsas av alla i Sudan på nätet, har publicerat Aymans skarpa kritik mot diktaturen. I en välläst artikel ber han den svenska regerigen om hjälp att ställa al-Bashir inför internationell brottmålsdomstol. I artikeln syns Ayman på bild med departementssekreterare Staffan Jonsäter.

Det finns kopior av två arresteringordrar som skickats till familjen i Sudan. Ayman är utan tvekan eftersökt på högsta ort i Sudan:
- En vän hemma i Sudan skickade vidare till mig en kallelse från säkerhetspolisen. Jag oroar mig för att polisen i Sverige ska komma och hämta mig och skicka tillbaka mig men jag är också rädd att al-Bashirs män här i Sverige ska hitta mig, berättar Ayman.

Ledaren för Sudanesiska föreningen har berättat hur ambassadsfolk frågar om Ayman bland sudaneser i Sverige.

I avslagsbeslutet hänvisar Migrationsverket till förarbeten till 12 kap 18 § i Utlänningslagen, att det finns ett mycket begränsat utrymme att ta hänsyn till ”faktorer som svikna förhoppningar, oro för att återvända till hemlandet samt sociala eller ekonomiska problem”.

- Det ser ut som om beslutsfattarna pratar om ett helt annat asylfall. Ayman oroar sig inte över 'svikna förhoppningar' eller ekonomiska problem - det är livstid i fängelse eller avrättning som väntar, säger Mattias Bernhardsson, kommunfullmäktigeledamot för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge och aktiv i Asylrörelsen Stockholm.

- Folkmordet i Darfur är bara en av åtalspunkterna från Internationella Brottmålsdomstolen i Haag mot al-Bashir. Hans enda kvarvarande vänner är de likaledes blodbesudlade regimerna i Iran och Syrien. Regimen har hundratusentals liv på sitt samvete. Vi ser hur det ena kriget mot minoritetsfolk avlöser det andra och att massakrer mot politiska protestyttringar är oräkneliga. Kvinnor piskas på torget för att de burit byxor, fängelserna är överfulla av politiska fångar och godtyckliga avrättningar sker hela tiden, säger Göran Gustavsson.

I Sudan var Ayman också välkänd som politisk aktivist. Han var aktiv i SOAT, Sudan Organisation Against Torture och även i den välkända anhörigföreningen för 28 arméofficerare som avrättades av regimen.

Under en tid då Sudan fortfarande var enat var han även aktiv i oppositionspartiet SPLM, Sudanesiska folkets befrielserörelse. En del från det gamla partiet styr nu i södra Sudan. Ayman stödjer inte alls regimen i Sydsudan men medlemskapet i det gamla partiet används nu för att fabricera åtal mot Ayman för spionage och ”samarbete med fienden”.

Ayman har starka asylskäl och har dessutom pappren att bevisa detta, t ex intyg som beräftar hans medlemskap i regeringskritiska organisationer samt att han suttit fängslad under tortyrliknande förhållanden.

Då Migrationsverket inte kunnat bestrida något av detta hittade de på saker för att ifrågasätta Aymans trovärdighet och trots bevisen avslå asylansökan: ”Oaktat eventuella arresteringsordrar finner Migrationsverket det anmärkningsvärt att du inte tidigare åberopat medlemskap i SPLA. Du har inte heller förklarat varför du inte har kunnat åberopa omständigheterna tidigare eller visat giltig ursäkt för att inte ha oberopat dem tidigare”, anser beslutsfattarna.

Men det stämmer inte enligt Mattias Bernhardsson:
- För det första blandar beslutsfattarnat ihop det gamla partiet SPLM med befrielseamén SPLA, som Ayman aldrig varit medlem i. Det är antingen slarv eller rent ointresse att sätta sig in i hans fall. För det andra har Ayman gett en helt rimlig förklaring till när han åberopande vad: När Ayman arresterades i Sudan var det hans aktivitet i anhörigföreningen som diktaturen frågade om, inte SPLM. I februari 2011 sökte Ayman asyl i Sverige och angav de hot mot honom som han då kände till. Det var först från i juli 2011 som regimen började massarrestera SPLM-anhängare i norra Sudan och anklagade Ayman för spionage. Självklart kunde inte Ayman åberopa grunder för asyl som då inte existerade, konstaterar Mattias Bernhardsson. 

- Men trots detta kan beslutsfattarna helt enkelt bestämma sig för att förklaringen inte ska ses som 'giltig'. Sett till lagen skulle Ayman fått asyl redan på de första grunderna som åberopades vilket framgår av de andra bevisen. Aymans fall är ett skolexempel på hur rättsosäker asylprocessen är. Det är Migrationsverket som borde ge en förklaring till hur de fabricerar fram slutsatser och beslut, säger Mattias Bernhardsson.

Enligt Utlänningslagen 12 kap 1 § får avvisning och utvisning av en utlänning "aldrig verkställas till ett land om det finns skälig anledning att anta att utlänningen där skulle vara i fara att straffas med döden eller att utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning...".

Göran Gustavsson och Mattias Bernhardsson har satt upp en arbetsgrupp för Ayman Amin inom Asylrörelsen Stockholm och flera initiativ i Aymans fall är att vänta:
- Vi kräver att Migrationsverket snarast rättar sin grovt felaktiga bedömning och ger Ayman asyl. Ayman har en rörelse i ryggen och vi kommer att göra allt för att förhindra att han hamnar i al-Bashirs klor.

Nyheter och artiklar om Asylrörelsen i Stockholm:
Aftonbladet: Fares Mahmud utvisades till tortyr i Syrien
Debattartikel Aftonbladet: Stoppa alla utvisningar till Iran
Stockholm Fria: Asylrörelsen pressar flygbolag
Kommunalarbetaren: Fackligt upprop mot tvångsutvisningar
Kommunalarbetaren: Ezzat nekas asyl trots tortyrhot
Byggnadsarbetaren: Byggnadsarbetare utvisningshotad (Ezzat-kampnajen)

Flyktingbloggen: Öppet brev till flygbolag
Flyktingbloggen: Facklig kamp kan stoppa utvisningar
Flyktingbloggen: Asylforum på Pride

FAKTA Asylrörelsen i Stockholm
> Asylrörelsen i Stockholm är ett nätverk bestående av Iranska flyktingars riksorganisation och -förbund, Rättvisepartiet Socialisterna, 'Varken hora eller kuvad', Kurdiska Framtidsrörelsen i Syrien, Etiopiska flyktingföreningen, Riksförbundet Barnen Först, Casa Peru, Afghanska föreningen samt enskilda aktivister.
> Sedan maj 2011 har Asylrörelsen i Stockholm tillsammans med passagerare stoppat 9 deportationsförsök på Arlanda och drivit offentliga kampanjer som bidragit till uppehållstillstånd åt 13 politiska flyktingar från Iran samt ett stopp för utvisningar till Syrien.

Stormöte med Asylrörelsen i Stockholm. Till facebook-eventet:
Eventet för stormötet 2 december

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.