måndag 26 november 2012

Ålandsskär skyddas i reservat - men privatisering består

Foto: Mattias Bernhardsson
- - - - - - - - -
Uppdatering: 
Seger: Huvudskär räddas!
- - - - - - - - -
I somras hotade statliga Fortifikationsverket (militären) att stycka upp och sälja tomterna på Ålandsskär, huvudön på Huvudskär, en ögrupp i Haninges ytterskärgård med stort natur- och kulturhistoriskt värde. Rättvisepartiet Socialisterna (RS) befarade att privatiseringen skulle innebära att den unika miljön, de kulturhistoriska bebyggelsen såväl som allmännhetens tillgänglighet var i farozonen. (Läs tidigare artikeln 'Rädda Huvudskär')

Mattias Bernhardsson (RS) tog upp frågan i kommunfullmäktige i september och föreslog i ett brev till Riksantikvarieämbetet att bebyggelsen skulle skyddas. Samma krav framfördes av Föreningen Bygdemuseet Ornö och Huvudskärs byalag.
I oktober krävde även Haninge kommun i ett brev att ön skulle skyddas.

Rättvisepartiet Socialisterna har nu i en skrivelse av Riksantikvarieämbetet fått besked att Ålandsskär kommer att införlivas i Huvudskär naturreservat. Det innebär också att de gamla byggnaderna inte får rivas och ersättas av nya villor.
RS har även framfört till Riksantikvarieämbetet, Fortifikationsverket och Skärgårdsstiftelsen att privatiseringen och uppstyckningen av tomterna i sig måste stoppas så att de som idag antingen hyr eller äger fastigheter men inte har råd att köpa tomten till marknadsvärde, ska kunna vara kvar.

Fortifikationsverket har nu svarat RS att öborna kommer att erbjudas köpa marken till ett subventionerat pris. Vill man inte det kan man istället sälja byggnaden till staten. "De vars byggnader inte kan avstyckas får fortsätta arrendera av den tänkta marksamfälligheten. Tanken är att Skärgårdsstiftelsen blir största intressenten i denna samfällighet eftersom de troligen kommer äga mest mark på ön", skriver Fortifikationsverket till RS.

Med andra ord stoppas inte privatiseringen, men folk har möjlighet att bo kvar utan att köpa hela tomten.

- Riksantikvarieämbetet har precis som vi och många andra i en särskild skrivelse sagt att tomterna inte borde avstyckas. Politikerna i Stadsbyggnadsnämnden måste ta sitt ansvar och sätta stopp för avstyckningen, kräver Mattias Bernhardsson (RS)

RS Haninge återkommer om detta om ny information tillkommer.

Läs också:
> RS tog strid mot pengastarka hot mot Haninges natur

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.