söndag 18 november 2012

"Socialister påverkade LO:s nej till vinster”

RS kommenterar Expressens sensationsartikel

Expressen publicerade i förra veckan en stort uppslagen artikel om hur medlemmar i Rättvisepartiet Socialisterna och andra aktiva i nätverket Välfärd utan vinst ”på den absoluta vänsterkanten” har lyckats påverka LO att ta beslut om nej till vinster.
Artikeln, som uppenbarligen har ­inspirerats av försöken från Vårdföretagarbloggen, Svenska Dagbladets ledarblogg och vissa andra debattörer att splittra proteströrelsen genom att stämpla drivande aktivister som ”trotskister” och ”kommunister”, ger en överdriven om än inte helt ­felaktig bild. Att Expressens egen ledarsida nyligen insett att det är ­vinstdrivande skolor i Sverige som är en extrem företelse, kan ha lagt vissa band på tidningens sensationslystnad i detta fall.

Sanna Tefke (RS) talar
i Haninge kommunfullmäktige
Expressen berättar hur nätverket Välfärd utan vinst lyckades få en debattartikel med krav på vinstförbud publicerad dagen innan LO-kongres­sens beslut, och att RS:aren Bilbo Göransson sedan drev frågan hårt som ombud på LO-kongressen.
Att dessa insatser spelat en roll, liksom att nätverkets initiativtagare Sanna Tefke och Göran Gustafsson har aktualiserat debatten inom Kommunal i Stockholms län, kan inte betvivlas.
Men det har också många andra utanför nätverket gjort i spåren av Caremaskandalerna. Inte minst författarna till den motion från Handelsanställdas förbund som antogs av LO-kongressen efter den tydliga vindkantringen inom hela fackföre­ningsrörelsen, som också har lett till att både LO-distriktet och Kommunal i hela Stockholms län antagit tydliga uttalanden. I bakgrunden finns också en påverkan från nätverket för Gemensam välfärd och ett ­långvarigt engagemang från en lång rad fackligt aktiva.
– Man kan få jobba lite i motvind om man är mörkröd, men just i den här frågan så har det verkligen varit mycket medvind, säger också Bilbo Göransson i Expressenartikeln.

På Expressens fråga vad Kommunal tycker om hennes engagemang i nätverket svarar Sanna Tefke att ­vissa nog tycker att det är problematiskt.
– Kommunals ledning har en annan hållning i den här frågan än vad jag och en majoritet av medlemmar­na har, så därför är det inte alltid så uppskattat. Men det finns ingen konflikt när det gäller mitt engagemang i Rättvisepartiet Socialisterna. De flesta i Kommunal är partipolitiskt organiserade, säger Sanna Tefke.

Nätverket Välfärd utan vinst ­skulle heller inte ha fått den roll i debatten som det fått utan engagemanget från till exempel den f d S-riksdagsledamoten Bengt Silfverstrand och en rad andra aktivister, både medlemmar i RS och andra ”på den ­absoluta vänsterkanten”, partilösa och medlemmar i såväl V som S.

Arne Johansson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.