måndag 22 augusti 2016

Bevara Ribby förskolegård

Rättvisepartiet Socialisterna: Bygg inte på barnens lekplats – det finns annan mark för bostäder


Kommunen har detaljplanerat för 25 nya lägenheter i Ribby, Västerhaninge. De planerade lägenheterna ska vara gruppbostäder för LSS (personlig assistans), vilket framgår i detaljplanen som antogs redan 2005. Ett antal av dessa platser ska även användas som tillfälligt boende för nyanlända.

Men trots att det finns tillgänglig mark att bygga på väljer kommunledningen (S, MP och C) att bygga mitt på Ribby förskolas lekgård. Lekgården föreslås flytta till en parkyta brevid, vilket innebär att lekgården inte står i direkt anslutning till förskolan.
Personalen gjorde en konsekvensanalys (vilket politikerna inte bemödat sig att genomföra) vilken bland annat pekar på att barnen riskerar att inte hinna på toaletten, att avstånden är för långa vid akuta situationer och att barnen inte kommer att kunna vistas på gården under vissa tider.
Lina Rigney Thörnblom (RS)
– Gruppbostäderna behövs, men inte på bekostnad av en uppskattad lekgård för barnen. Det är riktigt dåligt av både denna och tidigare kommunledningar att föräldrar och anställda inte känt till planerna trots att de går tillbaka till 2005, säger Rättvisepartiet Socialisternas kommunfullmäktigeledamot Lina Rigney Thörnblom
Byggnadsplanerna sträcker sig alltså tillbaka flera kommunstyren, från S/FP-styret 2002-2006, under två M/FP/KD/C/MP-styren 2006-2014 till dagens S/C/MP-styre. Detaljplanen för bostäder togs 2005 och "i väntan" på dessa bostäder så öppnade kommunen förskolan 2008 och fick en gård anpassad till att byggas bostäder på senare. När sedan bostäderna dröjde så utformade man gården annorlunda.
Nu när gruppbostäderna ska uppföras, hela 12 år efter antagen detaljplan, så informeras chockade anställda, föräldrar och barn att deras förskolegård ska flyttas. Informationen gick ut i våras, men ännu har ingen verklig dialog ägt rum. 200 namnunderskrifter har samlats in mot flytten.
– Den här typen av dubbel-planering av mark är ologisk och kostsam. Det har varit en total avsaknad av dialog med de berörda under den här tiden. Vi anser dessutom att alla planprocesser ska ske i omvänd ordning, att det först sker en diskussion med berörda innan konkreta förslag tas fram, säger Lina Rigney Thörnblom (RS). 
Kommunledningen säger att bygget ska börja redan i höst och vara redo för inflyttning i december. Helt utan remisser bland anställda eller föräldrar. Förslaget till ny förskolegård ska dessutom presenteras för de anställda och arbetslagschefer – vilket inte har skett än.
Ändå fortskrider kommunledningen i ärendet. Dessutom har det visat sig att den nya föreslagna gårdsplatsen är detaljplanerad som kulturpark och ska vara öppen för allmänheten.

Rättvisepartiet Socialisterna har efter diskussioner med anställda och föräldrar hört av sig till kommunledningen om viljan att bevara förskolegården och tagit upp om att snabbutreda alternativa byggplatser för gruppbostäderna i området. Exempelvis kan kommunledningen utreda om det går att ändra i gällande eller pågående detaljplaner i området kring Ribby Allé och Ribby Ängar, alternativt att detaljplanera nya områden i direkt anslutning till Ribby Allé och Ribby Ängar.
Rättvisepartiet Socialisterna kommer att resa frågan till debatt på nästa kommunfullmäktigemöte den 12 september.

Politiker kör på utan att lyssna när folk inte protesterar. När lärare och föräldrar i Haninge reste sig för tio år sen i en stor proteströrelse mot skolnedskärningarna tvingades kommunstyret backa och 100 lärarjobb räddades. Vi behöver en ny proteströrelse idag, både mot odemokratiska planprocesser som flytten av Ribbyförskolans gård, såväl som mot nedskärningarna i för- och grundskolan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.