torsdag 12 februari 2009

Hundratals tjänster försvinnner

Artikel ur Offensiv

Den 30 oktober i fjol rapportera­-de Offensiv om att nedskärningar på 29 miljoner kronor under 2009 och 39 miljoner under 2010 hotade Haninge kommun och att detta skulle kunna leda till att ungefär 200 tjänster försvinner från kommunen, varav hälften från skolan och barnomsorgen.

I den allt mer djupnande krisen går försämringarna snabbt. Enligt de senaste prognoserna kommer underskotten jämfört med den senaste budgeten nu bli ännu större. För år 2010 blir underskottet 60-70 miljoner kronor och för år 2011 blir det 99 miljoner kronor. Detta innebär att Haninge kommun kan kom­ma att förlora flera hundra tjänster under de kommande tre åren.

Skulle den borgerliga majoriteten slopa de budgeterade överskottsmålen på 2-3 procent per år under de kommande åren behöver nedskärningarna inte alls bli sto­ra, men att borgarna skulle avstå från sin politik med stora budgetöverskott som ett medel att minska resurserna till de offentliga verksamheterna är nog tyvärr att hoppas på lite för mycket.

Tobias Lindberg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.