onsdag 17 juni 2020

Slopa Samhalls vinstkrav – ge de anställda skyddsutrustning

En stor andel av Samhalls anställda lokalvårdare får inte tillräcklig skyddsutrustning under coronakrisen. Vissa får inte ens skyddshandskar (Foto: Arbetsmiljöverket).
Funktionsvarierade arbetare utnyttjas och utsätts för smittorisk på grund av statens vinstkrav på Samhall

av två anonyma lokalvårdare // Artikel i Offensiv
- - -

Enligt en artikel av Fastighetsfacket torsdag den 4 juni är städare ett av de mest coronadrabbade yrkena. Samtidigt är det många lokalvårdare som idag tvingas jobba utan munskydd och med ständig brist på handskar och handsprit.
"trots att många av de anställda på Samhall tillhör riskgrupper kan de placeras på att arbeta utan tillräcklig skyddsutrustning"
Av lokalvårdarna på Samhall är det redan flera personer som har dött i covid-19. Direktiven från Samhalls ledning i Stockholm är att inga individuella bedömningar över vilka som tillhör en riskgrupp ska göras, utan endast övergripande riskbedömningar för hela företaget.
Det innebär att trots att många av de anställda på Samhall tillhör riskgrupper kan de placeras på att arbeta med till exempel butiksstädning, där de exponeras för människor hela tiden och ständigt löper risk att bli smittade – ofta utan tillräcklig skyddsutrustning.
"kritiserar Samhall för att använda det statliga bidraget till att konkurrera ut andra företag genom att prisdumpa tjänsterna man erbjuder"
Samhall är ett aktiebolag som ägs av staten, och företagets uppdrag är att anställa personer med funktionsvariation. Men sedan 2006 har den svenska staten ett vinstkrav på Samhall, där det måste finnas en ekonomisk vinst på minst sju procent. Samhall får också nästan fem miljarder kronor i statligt bidrag varje år för att kunna säkerställa att de anställda får det stöd de behöver och kan jobba i sin egen takt.
Dock är det många andra företag som kritiserar Samhall för att använda det statliga bidraget till att konkurrera ut andra företag genom att prisdumpa tjänsterna man erbjuder (främst städning) och sen köpa in underleverantörer till ett högre pris än vad som lades i förhandlingarna.
"Det borde finnas en transparens och en möjlighet att kunna kontrollera att de statliga medlen som Samhall får verkligen går till anpassningar och stöd till de anställda"
Detta har resulterat i att Samhalls grundsyfte, som är att skapa trygga och meningsfulla jobb för personer med funktionsvariationer, allt mer har luckrats upp. Personer med mer eller mindre svår intellektuell funktionsvariation blir exempelvis allt oftare hänvisade till daglig verksamhet istället för som tidigare till Samhall.
Samtidigt som Samhall ställer allt högre krav på sina medarbetare har allt fler människor som tidigare har fått sjukpension idag förflyttats till Arbetsförmedlingen. Det betyder att Försäkringskassan anser att väldigt många fler människor än tidigare har arbetsförmåga, medan Arbetsförmedlingen ”kodar” allt fler som ”funktionsnedsatta” när det egentligen handlar om en naturlig variation – alla människor är olika och ska få vara det.
Som vanligt i ett kapitalistiskt samhälle när alla verksamheter ska gå med vinst är det de mest utsatta och svaga i samhället som drabbas hårdast och som riskerar att falla mellan alla stolar.

Det borde finnas en transparens och en möjlighet att kunna kontrollera att de statliga medlen som Samhall får verkligen går till anpassningar och stöd till de anställda.
Samhall måste göra individuella riskskyddsbedömningar under denna pandemi och andra eventuella kommande pandemier som det står i Arbetsmiljöverket att alla arbetsgivare är skyldiga enligt lagen att genomföra. Det gäller inte bara covid-19, utan det ska också ges möjlighet till andra uppgifter än städning för personer som har fysiska skador som gör att de får ont av att städa eller av att röra sig i allmänhet.

I grunden behövs det ett socialistiskt systemskifte där kraven på ekonomisk vinst tas bort inte bara på Samhall, utan på alla företag. Om alla som arbetar på företaget tillsammans äger produktionsmedlen finns det ingen anledning att plocka ut någon vinst som ändå oftast inte återinvesteras i verksamheten, utan istället betalas ut till företagsledare och aktieägare.
Detta systemskifte skulle också innebära att kravet på ”effektivisering”, alltså nedskärningar, inom alla verksamheter som till exempel städning, skola och sjukvård försvinner. På så sätt kan alla människor som idag stämplas som ”odugliga” på arbetsmarknaden bättre passa in och vi slipper en ständig nedmontering av välfärden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.