onsdag 21 april 2021

Vänsterpartiets svek kan kosta Haninges välfärd 100 miljoner

Foto av Haninge kommunhus: Natalia Medina

V, M och SD blockerade återförande av 100 miljoner kronor till skola, barnomsorg, socialtjänst och arbetsmiljö
- - -
Uppdatering 27/4: Nu verkar Vänsterpartiet tagit till sig av kritiken. På kommunstyrelsesammanträdet måndag 26/4 – dit ärendet hade återremitterats – röstade V för revideringen av budgeten (att skjuta till 100 miljoner kronor) medan M och SD fortsatt röstade mot. Och V lade sitt förslag om resultatutjämningsreserv som ett separat yrkande. Precis som vi i RS ansåg att V borde gjort från början. Ärendet om revidering av budgeten kommer tillbaka till kommunfullmäktige i maj. Då hoppas vi att Vänsterpartiet röstar rätt denna gång.
- - -
På förra kommunfullmäktigemötet i april föll kommunledningens förslag att återföra 100 miljoner kronor till skola, barnomsorg, socialtjänst och arbetsmiljö som tillhör kommunens mest nedskärningsdrabbade områden. Vänsterpartiet, Moderaterna och Sverigedemokraterna stödde inte förslaget. Beslutet blev att ärendet skickas tillbaka till kommunstyrelsen (återremmittering).
Mattias Bernhardsson (RS)
– Stora nedskärningar hade kunnat stoppas i år. Det är ett ofattbart svek mot allt vad vänstern ska stå för, säger Mattias Bernhardsson, Rättvisepartiet Socialisterna.  
"Det stod klart innan KF [kommunfullmäktige] att den skulle återremitteras (...) Om det inte återremitterats hade vi röstat bifall", svarar Vänsterpartiets gruppledare Åsa Bååth när Mattias Bernhardsson (RS) frågar om ställningstagandet.
Men det är inte ett trovärdigt svar. Varför rösta för återemmittering över huvud taget? De borde röstat för att skjuta till pengarna på en gång. Faktum är att redan på kommunstyrelsemötet i mars hade V, M och SD motsatt sig att överföra de 100 miljoner kronorna och istället lagt fram egna förslag, som samtliga tre går ut på att istället överföra endast 50 miljoner kronor till en "resultatutjämningsreserv" för lågkonjunkturer i framtiden. 

Redan på kommunstyrelsemötet i mars hade V, M och SD motsatt sig att överföra de 100 miljoner kronorna.

Dessutom så fanns det inget förslag inför kommunfullmäktige att återremittera ärendet förrän mitt under pågående sammanträde. 
Med frånvaron inräknad samlade V, M, SD samt en politisk vilde som hoppat av SD majoritet. Röstsiffrorna blev också 30 Nej mot 29 Ja på propositionen om frågan skulle beslutas på sammanträdet eller ej.
"Det är tillsammans med facklig kamp och rörelser som vänstern kan vinna inflytande och förhandlingslägen, inte genom principlösa gängbildningar med M och SD"
Det innebär att Vänsterpartiet avgjorde frågan; de nedskärningsdrabbade nämnderna fick inte en återställare på 100 miljoner kronor till årets budget.
De alternativa förslagen från V, M och SD (om 50 miljoner kronor till en resultatutjämningsreserv) är dessutom identiska – ord för ord – vilket tyder på att V har haft överläggningar med M och SD.
”Självklart så har vi koordinerat detta”, medger också Moderaternas gruppledare Sven Gustafsson när Mattias Bernhardsson (RS) frågar.  
De alternativa förslagen från V, M och SD är är identiska. Till och med det extra mellanslaget mellan "god" och "ekonomisk hushållning" finns med i samtliga tre förslag.

Vänsterpartiet borde naturligtvis ha röstat JA till att återföra 100 miljoner kronor till kommunens nedskärningsdrabbade verksamheter och istället lagt ett separat tilläggsförslag om att inrätta en resultatutjämningsreserv. Haninge kommun har gått med 686 miljoner kronor i vinst sedan 2016. Enbart under 2020 landade överskottet på 235 miljoner kronor, vilket till och med var 150 miljoner kronor mer än det budgeterade överskottet.

Dessa enorma överskott är resultatet av den ständiga nedskärningspolitiken, vilket S-C-L-KD-styret accelererat och Rättvisepartiet Socialisterna har tagit strid emot [exempelvis inom äldreomsorg, friskvård, förskola samt ungas fritid och idrott]. Men även det S-ledda styret har tvingats inse att nedskärningarna kanske har gått för nära inpå benen och mot bakgrund av de stora protesterna från kommunanställda har det S-ledda styret pressats till att bromsa nedskärningspolitiken genom ett förslag på att återföra 100 miljoner kronor till flera nämnder.

Varför väljer då Vänsterpartiet att blockera återförandet av 100 miljoner kronor till skola, omsorg och arbetsmiljö?
– Vänsterpartiet agerar tillsammans med M och SD för att markera till S-styret att V minsann ska ha inflytande, "annars...". Priset kan bli 100 miljoner kronor mindre till arbetsmiljö, barnomsorg, skola och socialtjänst. Självklart ska vänstern inte vara röstboskap till S-styret när det handlar om försämringar, men nu handlade det om att skjuta till pengar till krisområden. Oavsett ska vänstern aldrig ge sig i lag med brunhögern. Det är de kommunanställda – som nu riskerar förlora återställningen av friskvårdsersättningen från 1000 till 2000 kronor – som vänstern ska vara i lag med i alla lägen. Det är tillsammans med facklig kamp och rörelser som vänstern kan vinna inflytande och förhandlingslägen, inte genom principlösa gängbildningar med M och SD, kritiserar Mattias Bernhardsson (RS). ■
Läs också:
> V-toppar går höger i jakten på makten (mars 2021)
> Vänsterpartiet: Kamp eller nedskärningar? (februari 2020, om nedskärningarna i V-styrda kommuner)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.