torsdag 16 juni 2022

Haninge(s)tyrets budget: Här är nedskärningarna som väntar


Nedskärningar väntar skola, fritid, vägunderhåll och äldreomsorg • Nämnderna fick 151 miljoner kronor för lite – trots förra årets rekordöverskott

> Se listan på förslag på nedskärningar som kan bli aktuella längre ned i artikeln

Haninges politiska styre (S-C-L-KD) fick i måndags igenom sitt budgetförslag för Haninge kommun 2023-2024. I vanlig ordning innehåller budgeten högtravande text om "satsningar" hit och dit. I själva verket blir det hårda nedskärningar och sparkrav. Vi har nämligen tittat på siffrorna som de styrande inte vill att du ska veta om.
"Det värsta är inte att de skamlöst döljer budgeterade underskott och nedskärningar..."

Kommunstyret säger att de ökar budgeten till skola och förskola med "185 miljoner kronor" för 2023. Men i själva verket saknas 17,5 miljoner kronor i Grund- och förskolenämndens budget för att verksamheten ska gå runt:

I Utbildningsförvaltningens material "Planeringsdirektiv för Mål och Budget 2023-2024" konstateras nämligen att "För att uppnå full kostnadstäckning under 2023 skulle grund- och förskolenämnden behöva en sammanlagd ramökning på ca 218,9 mnkr enligt uppskattade nettokostnadsökningar och utifrån idag kända förutsättningar. Dessutom tillkommer ytterligare 3,6 mnkr i ökade kostnader för identifierade utvecklingsinsatser".
Så i själva verket behöver nämnden 222,5 miljoner kronor mer än 2022 i 2023 års budget (de räknar då bort 20 miljoner kronor ur 2022 års budget som inte var ramhöjande). Allt ihopräknat innebär detta att nämndens budget för 2023 saknar 17,5 miljoner kronor för att gå runt.

Så ser det ut i nämnd efter nämnd. I förvaltningarnas egna material framgår tydligt vad som är ”opåverkbara faktorer" eller "redan beslutade åtgärder”, exempelvis löne- och prisökningar, volymökningar (som fler elever), höjda hyror för lokaler etc. Man kan alltså inte – som de styrande politikerna – ta hela ramökningen i en budget och säga att hela beloppet är en ”satsning”. 
Och i samtliga nämnder är faktiskt kostnadsökningarna tillsammans med kostnaderna för redan utlovade reformer mycket större än ökningen i budgeten.
Mattias Bernhardsson
– Det värsta är inte att de skamlöst döljer budgeterade underskott och nedskärningar, eller att de låtsas som att inflationen inte existerar, eller att de säljer en nedskärningsbudget som "satsningar" – det värsta är att de sparar på en redan ansträngd skola, barn- och äldreomsorg samtidigt som kommunens samlade överskott aldrig har varit så stort,
säger Mattias Bernhardsson, arbetsplatsorganisatör och förstanamn på Rättvisepartiet Socialisternas valsedel i kommunvalet den 11 september, som granskat budgeten
Ida von Rosen
– Utbildningsförvaltningen utreder en sänkning av grundbidraget i elevpengen, trots att politikerna lovat en höjning! Att sänka elevpengen skapar underskott på enhetsnivå och politikerna skjuter ansvaret till rektorerna. En möjlig effekt då är att det blir ännu större klasstorlekar och barngrupper. S-styrets löften om mindre barngrupper var bara falskt,
säger Ida von Rosen, förskollärare och skyddsombud samt även fjärdenamn på Rättvisepartiet Socialisternas valsedel i kommunvalet.

Förra året gjorde Haninge kommun ett rekordöverskott på 623 miljoner kronor – över 11 procent av kommunens samlade statsbidrag och skatteintäkter.
Det var också året då Haninge hamnade på den absoluta bottenplaceringen i Lärarförbundets ranking "Bästa skolkommun", alltså på plats 290 av 290 kommuner. 

Lärarförbundet i Haninge pekade ut fem orsaker till varför Haninge är landets sämsta skolkommun:
  • Låg lärartäthet, få pedagoger per barngrupp.
  • Få behöriga lärare.
  • Låg skolbudget.
  • Stor personalomsättning.
  • Höga sjuktal.
Varför är det så här?
– S-styret är helt inriktade på att kommunen ska svälla till storstad med över 100 000 invånare och trycka in bostäder överallt – men de nedprioriterar allt som behövs för att skapa trygga och sammanhållna orter: nya och nära skolor och förskolor med utbildare lärare, kultur, idrott, föreningsliv, möteslokaler etcetera. I skolan är det tydligast hur kommunen släpar efter behoven, förklarar Mattias Bernhardsson och ger några exempel:
  • För att Haninge ska ligga i linje med genomsnittet i landet på 42 procent legitimerade förskollärare behöver det anställas ytterligare 173 legitimerade förskollärare i Haninge.
  • För att komma upp i landets genomsnittliga nivå på 70,5 procent legitimerade grundskollärare behöver det anställas ytterligare 201 legitimerade grundskollärare i Haninge.
De styrande politikerna tänker inte långsiktigt, konstaterar Ida von Rosen:
– Med fler förskollärare på avdelningarna skulle färre barn behöva extra stöd i grundskolan, färre barn skulle bli hemmasittare, färre barn skulle hamna snett när de blir ungdomar. [läs intervju med Ida om krisen i skolan här]
De höga sjuktalen och den stora personalomsättningen finns också inom Haninges äldreomsorg, där sämre bemanning och slavliknande scheman i form av 12-timmarspass har införts under det S-ledda styret. Arbetsmiljön i hela kommunen befinner sig i fritt fall.

Det är dags att ta strid mot det S-ledda styret och att ge dem en chock i kommunvalet. Det bästa sättet är att rösta på det oppositionsparti som är aktiva på gator och torg, i bostadskvarter och på arbetsplatser. Rättvisepartiet Socialisterna är partiet som vägrar sitta still i båten – vi är folkets spioner som tar ut hemligheterna i offentligheten och istället tar in kampen i kommunfullmäktige (läs vad vi åstadkommit i Haninge här). ■

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.