tisdag 18 oktober 2022

Rädda Hemfosaskogen – ett planerat naturreservat som snart huggs ned

En padda i sitt bo mitt där skogsmaskinerna ska dra fram. Fridlyst. Foto: Mattias Bernhardsson

Ideella krafter dokumenterar naturvärden i elfte timmen då Skogsstyrelsen vägrar • Hjälp oss protestera innan skogsmaskinerna sätter igång i dagarna

Ännu ett planerat naturreservat i Haninge är nära att avverkas på grund av Haninge kommuns passivitet i att skydda de skogar kommunen pekat ut som skyddsvärda.

I Haninge kommuns Naturvårdsplan som är antagen av kommunfullmäktige står det:
"Utred möjligheten att skydda delar av Hanveden, mellan Hemfosa och Träsksjön som naturreservat".
Det har redan hunnit avverkas en del och området fragmenteras än mer om avverkningarna fortsätter. 

Några av de 10 aktiva som varit ute och ideellt gjort Skogsstyrelsens jobb. Från vänster: Torbjörn Schwebs från Haninge Naturskyddsförening, Mattias Enroth och Stephen Rigney (RS). Foto: Mattias Bernhardsson.
– Vi manar alla boende att protestera mot avverkningarna [se hur längst ned i artikeln], säger Stephen Rigney från Rättvisepartiet Socialisterna.

– Skogsstyrelsen har gett skogsbolaget grönt ljus att börja avverka utan att ta reda på vilka naturvärden som finns. Då får vi göra det själva i elfte timmen, berättar Mattias Bernhardsson, organisatör för Rättvisepartiet Socialisterna och kampanjen Bevara Haninges skogar, skärgård och kulturlandskap
Mattias Bernhardsson (RS).

Under förra veckan har medlemmar i Rättvisepartiet Socialisterna och kampanjen Bevara Haninges skogar, skärgård och kulturlandskap samt Naturskyddsföreningen inventerat de fyra avverkningshotade områdena. 

Bland fynden finns flera arter med formella skydd: 
 • Spillkråka (NT: "Nära hotad" i Artdatabankens rödlista)
 • Garnlav (NT)
 • Vanlig padda (Fridlyst)
 • Talltita (NT), granticka (NT)
 • Ullticka (NT)
 • Fjällig taggsvamp (Signalart: indikator på biotop med höga naturvärden).
 • Revlummer (Fridlyst).
 • Tofsmes (Fridlyst)
 • Blåmossa (Signalart)
 • Svavelriska (Signalart)
 • Gröngöling (Fridlyst, skyddad i Bernkonventionen och prioriterad art i Skogsvårdslagen)
 • Spillning av tjäder (Fridlyst, skyddad i Bernkonventionen, Fågeldirektivet och prioriterad art i Skogsvårdslagen)
 • Spår av bäver (Habitatdirektivet, Bernkonventionen)
Garnlav. Foto: Mattias Bernhardsson.

Det är inte första gången planerade naturreservat huggs ned. Rättvisepartiet Socialisterna och kampanjen Bevara Haninges skogar, skärgård och kulturlandskap har försökt stoppa avverkningar i både Norrbyskogen och Högstaskogen – också dessa finns med i kommunens Naturvårdsplan men har fragmenterats på grund av avverkningar. 

Boel Bernmark (RS) undersöker faunan under en rotvälta. Foto: Mattias Bernhardsson.

Maila och protestera mot avverkningarna i Hemfosaskogarna:
skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se
frida.resare@skogsstyrelsen.se
johannes.ackemo@skogsstyrelsen.se
johan.andersson@skogsstyrelsen.se
info@mellanskog.se
henrik.rundgren@mellanskog.se
De fyra avverkninghotade områdena har följande ärendenummer: A 39627-2022, A 40859-2022, A 39630-2022 och A 39636-2022

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.