torsdag 24 augusti 2023

Vi vägrar bli angivare


Regeringen utreder straffpåföljder för de som vägrar ange papperslösa

av Per Olsson // Artikel i Offensiv
- - -

Under sommaren har den blåbruna regeringen trappat upp rasismen och tagit nya steg för att Tidöavtalets alla repressiva, flyktingfientliga punkter ska lagfästas.

Islutet av juni gav de blåbruna partierna Migrationsverket i uppdrag att att upprätta så kallade återvändarcenter för personer som nekas asyl. Efter det beskedet tog det inte många dagar innan Migrationsverket aviserade att lokaler har upphandlats nära Arlanda flygplats som ska kunna bli ett återvändarcenter för 400-800 personer.
Samtidigt gav regeringen nya tilläggsdirektiv – mer av tvång och bestraffning av asylsökande – till den pågående ”Utredningen om ett ordnat initialt mottagande av asylsökande (Ju 2021:12)”.
Några veckor senare, i mitten av juli, fattade de blåbruna beslut om en lagråds­remiss med förslag på kraftigt skärpta villkor för anhörig­invandring och begräns­ningar av möjlig­heten att bevilja uppe­hålls­tillstånd av humanitära skäl.
"Det brådskar att omvandla den utbredda kampvilja som finns mot angiverlagen till en riksomfattande ”Vi vägrar angiveri”-kampanj som gör varje arbetsplats till ett kampavsnitt"
Detta följdes sedan av beslutet, i början av augusti, om gå vidare med angiverilagen och enligt regeringen ska inga verksamheter undantas. Den statliga utredaren fick också i uppdrag att föreslå vilka straff som kan utdömas mot de som vägrar att ange. Senast den 31 oktober ska angiveriutredningen, rubricerad ”Åtgärder för att stärka återvändande­verksamheten”, vara klar.
Det brådskar därför att omvandla den utbredda kampvilja som finns mot angiverlagen till en riksomfattande ”Vi vägrar angiveri”-kampanj som gör varje arbetsplats till ett kampavsnitt, vilket det finns alla förutsättningar för givet det motstånd som finns. Fack och anställda behöver ordna möten och manifestationer.
Samtidigt som regeringen gick vidare med angiverilagen togs beslut om intensifierade gränskontroller, vilket innebär en ytterligare upptrappning av polisjakten på papperslösa.

Tidöavtalets uttalade mål är att bygga Europas högsta flyktingmurar och att allt fler människor ska drivas ut ur landet. Socialdemokraterna har på ingen punkt opponerat sig mot detta, utan flera av de blåbruna attackerna har sin grund i förslag och utredningar från tidigare S-regeringar.
Talande är att ett av de sista beslut som S-regeringen fattade, i augusti 2022, var att ge Migrationsverket och Polismyndigheten i uppdrag blir att tillsammans öka antalet verkställigheter av avvisnings- och utvisningsbeslut med 50 procent under 2023 jämfört med 2021.
Det var också under S-regeringarna, med start 2021, som Sverige beviljade långt färre asylansökningar, i förhållande till befolkningsstorleken, än EU-snittet.
De blåbrunas rasism och skuldbeläggning syftar också till att splittra och försvaga motståndet mot den reaktionära politikens andra sida – att skydda kapitalisternas vinster och ge nya skattegåvor till de redan rika samtidigt som vanliga hushåll inte kompenseras för levnadskostandskrisen och välfärden brandskattas av dem hårda åtstramningspolitiken.

Därför är kampen mot de blåbrunas rasism och angiveri också en kamp för att fälla regeringen och mot det kapitalistiska system som föder och göder rasistisk splittring och för arbetarrörelsens socialistiska återfödelse med nytt arbetarparti och demokratiska, kämpande fackföreningar.
• Riv Tidöavtalet.
• Vi anger inte! Vägra anmälningsplikten och jakten på papperslösa. Återinför asylrätten och rätten till familjeåterförening.
• Stoppa utvisningarna! Bygg antirasismen på arbetsplatser, skolor och i bostadsområden.
• Gemensam kamp för jobb, välfärd och bostad till alla – låt storbolag, banker och superrika betala.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.