torsdag 1 oktober 2009

Turism och flyg kan bli största klimatboven

För ungefär två veckor fanns artikeln "Turismen kan bli största klimatboven" i Dagens Nyheter där det tydligt framgår hur miljöfarlig turismen är och speciellt då resandet med flyg.

Enligt artikeln, där tre av världens främsta transportforskare uttalar sig, kan turismen i framtiden ge upphov till större klimatpåverkan än alla andra sektorer. I dagsläget står turistbranchen för ungefär 5 procent av världens totala koldioxidutsläpp, men eftersom runt hälften av branchens utsläpp kommer från flyg på hög höjd kan dess klimatpåverkan vara ungefär dubbelt så stor.

Enligt branschens egna beräkningar kommer internationella turistresor att nästan fördubblas fram till 2020. Dessutom pekar de flesta trender mot att resmålen blir alltmer avlägsna, att man stannar borta allt kortare tid och att man bor på alltmer energislukande anläggningar. Allt detta gör att branschens utsläpp av växthusgaser beräknas öka med mer än 150 procent fram till 2035.

Hur ska då turismens utsläpp kunna minskas?

I artikeln nämns att EU från 2012 planerar att ta med flyget i handeln med utsläppsrätter och flygbranchen själva hoppas på att flyget ska börja använda biobränsle i stor skala. Transportforskarna menar att inget av detta är realistiskt. Handeln med utsläppsrätter kommer att göra att flyget köper större och större poster utsläppsrätter men kommer inte att minska utsläppen. Användande av biobränsle är orealistiskt eftersom ytorna för att odla biobränsle för att mätta flygets bränslebehov blir allt för stora.

Vad artikeln inte nämner är att användandet av biobränsle inte förändrar det faktum att den största delen av flygets klimateffekt kommer av att utsläppen sker på hög höjd i atmosfären. Oavsett om biobränslet ingår i ett kretslopp eller inte så kommer utsläpp från flygplan hänga kvar i atmosfären under lång tid vilket ökar växthuseffekten.

Enligt transportforskarna är det enda som fungerar att resmönstren ändras: färre långa flygresor och med längre bortovaro, fler resor med tåg och buss, mer närturism och färre turistanläggningar med stora utsläpp. Dessutom menar de att ett eget utsläppstak skulle sätta en större press på flyget än att ingå i EU:s allmänna utsläppshandel. De pekar också på orimligheten i att internationellt flyg är det enda transportslag som är befriat från bränsleskatt.

Tobias Lindberg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.