torsdag 31 augusti 2017

Nya miljoner till skolägare - Kasta ut riskkapitalisterna från skola och välfärd


Skolan måste förstatligas och ställas under demokratisk kontroll

Av Robert Bielecki
- - -

Börsnoterade Internationella Engelska skolan ökar sin vinst rejält jämfört med ifjol, vilket innebär nya miljoner till aktieägarna. Samtidigt urholkas skolan som helhet alltmer.
"Den reglering av vinsterna som S-MP-regeringen, med stöd av V, kommer att lägga fram under hösten kommer att vara lätt att kringgå för riskkapitalbolag"
Engelska skolan ägs av det amerikanska riskkapitalbolaget TA Associates, vilka driver mängder av vinstdrivande välfärdsföretag och andra företag runtom i världen och har varit involverade i flera skandaler. Bland annat sålde ett av deras trä- och lamineringsföretag, Lumber Liquidators Inc, medvetet golvlaminering med cancerframkallande ämnen i sig. De hamnade även i blåsväder när de sparkade en campusrektor på deras vinstdrivna college Vatterrott College i USA då han hade låtit en hemlös man sova inne på campus då det var ett massivt snöoväder och minusgrader utomhus.
Engelska skolans intäkter steg till 543 miljoner kronor för det fjärde kvartalet i det brutna räkenskapsåret, vilket är en ökning med 12,6 procent jämfört med motsvarande tidsperiod ifjol. För hela läsåret 2016/2017 var vinsten efter skatt på 152 miljoner kronor, där 45,7 miljoner av dessa planeras att ges ut i aktieutdelning.

Orsakerna till de ökade vinsterna är bland annat statliga bidrag i form av lärarlönelyft och läxhjälp samt det ökade elevantalet (som medför en så kallad skolpeng), där omkring 1 600 fler tillkom till totalt 21 383. Totalt tjänar de omkring 8 000 kronor per elev per år.
Enligt Lärarnas riksförbunds statistik är lärarnas löner generellt sett lägre för de anställda inom Engelska skolan jämfört med de inom kommunal verksamhet. Då sticker det extra i ögonen att de ökar sin vinst genom att ta emot bidrag från staten för att höja just lärarnas löner. Dessutom har Engelska skolan en lägre lärartäthet, vilket innebär att driften som helhet blir billigare.
En av orsakerna till att de inte behöver lika många lärare eller övrig skolpersonal är att skolan, likt de allra flesta friskolor, är uppbyggt på en segregerande grund, där man kan välja bort de elever som har en ”stökig” bakgrund eller har större behov av särskilt stöd eller extrainsatser. Kommunala skolor kan inte välja bort enskilda elever, utan har ett lagstadgat ansvar att försöka tillgodose varje elevs särskilda behov. Friskolorna handplockar de elever som är lönsammast.
Det är främst barn till högutbildade (och ofta höginkomsttagare) som antas till friskolor, vilket är en annan faktor då forskning har visat att barn till högutbildade har det lättare i skolan och lättare kan få hjälp i hemmet med läxor och annat än barn till lågutbildade.

Trots en massiv opinion emot vinster i välfärden tillåts riskkapitalbolag skära guld med täljkniv. Den reglering av vinsterna som S-MP-regeringen, med stöd av V, kommer att lägga fram under hösten kommer att vara lätt att kringgå för riskkapitalbolag. Dessutom är det sannolikt att förslaget röstas ned i riksdagen, då de borgerliga partierna och rasistiska SD är emot en vinstreglering.
Samtidigt fortsätter kommunala skolor att utarmas då statliga pengar till riskkapitalbolagägda skolor går rakt ner i deras egna fickor och delas ut till deras aktieägare. Det innebär också att skillnaderna mellan olika skolor gällande resultat, arbetsmiljö, trygghet med mera ökar alltmer, vilket spär på segregationen och orättvisorna.

För att kunna få till stånd en likvärdig skola, fri från marknadens diktat och med elevernas och personalens behov i första rummet, krävs det en massiv upprustning av hela samhället. Riskkapitalisterna måste slängas ut från välfärden – de har inget där att göra. Skolan måste förstatligas och ställas under demokratisk kontroll och styre underifrån av de verkliga experterna: lärare, elever, föräldrar och övrig skolpersonal.
En organiserad gräsrotsrörelse som tar strid mot alla nedskärningar och privatiseringar inom skolan och övrig välfärdssektor behöver omgående byggas upp, då läget blir allt allvarligare för varje termin som fortlöper. ■

Rättvisepartiet Socialisterna står för:
• Skrota det segregerade skolsystemet. Bra, enhetlig utbildning till alla.
• Mindre klasser och ökad lärartäthet. Ersätt betygen med pedagogisk dokumentation. Rätt att komma in på förstahandsval.
• Gratis högskolor och universitet. Studielön istället för studielån.
• Kasta ut vinstintresset. Höj lärarnas löner. Återförstatliga skolan under demokratisk kontroll och styre.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.