onsdag 6 maj 2020

Livsfarlig skandaldom om skyddsutrustning

Arbetsmiljöverket raderade ett utlåtande från sin egen expert som slog fast att munskydd alltid behövs från myndighetens offentliga diarium (Foto: michael_swan / Flickr CC).
Politisk press bakom Förvaltningsrättens dom att riva upp krav på att munskydd och visir ska användas i allt patientnära arbete med covid-19-patienter


av Per Olsson // Artikel i Offensiv
- - -

Förvaltningsrätten slöt upp bakom politikerna som hade överklagat Arbetsmiljöverkets beslut att både munskydd och visir ska användas i allt patientnära arbete med covid-19-patienter. I en ovanlig dom från förvaltningsrätten upphävs Arbetsmiljöverkets förbud mot arbete utan munskydd.
"Med SKR, myndigheterna och förvaltningsrätten i ryggen kan lokala politiker och chefer fortsätta äventyra liv genom att neka de anställda skyddsutrustning"
Arbetsmiljöverkets beslut kom efter att skyddsstopp hade lagts på äldreboendet Serafen i Stockholm. Detta beslut tog Arbetsmiljöverket den 7 april. Men bara några dagar senare, under påskhelgen, tonades detta beslut ner av Arbetsmiljöverket, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg som slog fast att detta inte var ett generellt krav. Bakom de fyra myndigheterna stod arbetsgivarorganisationen Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), det vill säga landets nedskärningspolitiker.
– Vi hjälps åt med ett gemensamt problem, sa SKR:s chef för vård och omsorg Fredrik Lennartsson i en kommentar när detta avslöjades av SVT Nyheter den 26 april. 
Att personalen skulle ha adekvat skyddsutrustning ansåg alltså de styrande politikerna och myndigheterna vara ett ”problem”.
I sin iver att gå SKR och politikerna till mötes raderade Arbetsmiljöverket ett utlåtande från sin egen expert som slog fast att munskydd alltid behövs från myndighetens offentliga diarium. ”En vetenskaplig genomgång av visirets funktion som skydd vid infektioner, kommer till slutsatsen att visir ensamt inte skyddar luftvägarna mot droppsmitta, utan ska kombineras med skydd för luftvägarna”, skrev Arbetsmiljöverkets läkare i det yttrandet som togs bort.

Med SKR, myndigheterna och förvaltningsrätten i ryggen kan lokala politiker och chefer fortsätta äventyra liv genom att neka de anställda skyddsutrustning. Det är en hållning som riskerar att leda till fler tragedier som den som har avslöjats på äldreboendet Berga i Solna.
I en anmälan till Arbetsmiljöverket, för att kräva bättre skyddsutrustning, skriver skyddsombudet på äldreboendet om den ”extremt svåra situationen på boendet med hittills 27 avlidna av boendets totalt 96 äldre. Upp till hälften av personalstyrkan har varit eller är sjukskriven” och att ”personal hindersfritt rör sig mellan avdelningar med såväl smittade som osmittade, i samma arbetskläder och med samma munskydd, med risk för ytterligare smittspridning”.
För att skydda nedskärningspolitikerna har förvaltningsrätten fattat en dödlig skandaldom.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.