torsdag 20 augusti 2020

Folkstorm mot sönderexploatering av Västerhaninge centrum


S-ledda kommunstyrets detaljplaneförslag möter motstånd – över 200 inkomna yttranden • Men seger att kulturområdet kring Åbygården och Klockargården bevaras

- - -
Uppdatering: Kommunledningen backar från förslaget, ska återkomma med nytt förslag under 2022
- - -

Utvecklingsprogrammet
för Västerhaninge från 2012 talade om "småstadskaraktär", "hållbar", "social och funktionell mångfald", "bostadsnära grönområden och parker" samt "att överbrygga de fysiska barriärer som finns".
Men det förslag till detaljplaneförslag (finns i sin helhet här) som lades fram av S-C-L-KD-styret nu i sommar innebär snarare en tokexploatering och att trycka in så många bostäder som möjligt på så liten yta som möjligt:
  • Centrumbyggnader på upp till åtta våningar
  • 1000 lägenheter inklämt i centrumet
  • Den fina parken mellan pendeltåget och biblioteket försvinner
  • Ett parkeringshus på 3-5 våningar slås upp tätt intill Klockargården, vilket är en del av bygdens kulturhistoria
Haninge Hembygdsgille skriver i sitt yttrande:
"Anledningen till formuleringarna i de tidigare planerna för Västerhaninge centrum är att man velat behålla karaktären med låg bebyggelse på två och tre våningar. Vi är medvetna om behovet av lägenheter med närhet till bra kollektivtrafik och motsätter oss inte att det skapas ett något tätare och något högre centrum än dagens men 1000 lägenheter blir alldeles för kompakt. Vi anser att höjden maximeras till fyra våningar och att husen mot kyrkogården är två våningar. De reaktioner vi fått från våra medlemmar är också för framför allt en upprördhet över områdets höjd. Det kom som en överraskning för alla, även dem som varit insatta i tidigare planer för Västerhaninge."
Parken skulle kunna vara kvar om simhallen istället byggdes vid Hanvedens IP, en mycket bättre lämpad plats inte alls långt ifrån som Rättvisepartiet Socialisterna m fl andra förordat i flera år. Och vi vill att man utreder möjligheten att parkeringshuset byggs under jord.

Klockargården och Åbygården

Förslaget innebär dock en viktig seger: Klockargården och Åbygården samt tillhörande grönområde som ingår Västerhaninges kulturhistoriska sockencentrum bevaras. Klockargården huserar Västerhaninge Hemslöjdsförening och Åbygården kommundelens fritidsgård. Tidigare kommunledningar har velat exploatera området, men envisa protester från bland annat gruppen "Bevara kulturbyggnaderna och miljön vid Västerhaninge centrum", Haninge Hembygdsgille, Rättvisepartiet Socialisterna och många engagerade västerhaningebor har gett resultat.
"det kommersiella intresset har stärkts"
Rättvisepartiet Socialisterna har vid flera tillfällen krävt att kommunen måste införa omvänd planprocess, vilket innebär att samrådet med boende sker först, innan kommunen spenderar stora summor pengar på förslag som saknar stöd bland folket. En omvänd planprocess är mer demokratisk och skulle innebära fler konstruktiva byggnadsförslag från dem med lokala kunskaper, snarare än att folk tvingas ägna sitt samrådsdeltagande på att främst argumentera emot redan färdigställda förslag från tjänstemän som främst suttit vid ritbordet.

Att det lagda detaljpaneförslaget saknar stöd bland västerhaningeborna visas av de över 200 yttranden som kommit in på bara några veckor mitt under sommaren. Kommunstyret som hade planerat in samrådet mitt under sommaren för att slippa en massa åsikter missbedömde läget totalt.

Orsaken till den stora klyftan bakom utvecklingsprogrammets formuleringar 2012 och det lagda förslaget idag är att det kommersiella intresset har stärkts. Fastighetsskojaren och f d S-politikern Ilija Batljans Samhällsbyggnadsbolaget AB köpte Västerhaninge centrum och avtalade om markanvisning med sina kompisar i föregående S-ledda kommunledning.
Rättvisepartiet Socialisterna har i många år tagit upp att kommunens lokala centrum borde återtas i kommunal regi, för att sätta allmännyttan före vinstintresset i centrumens utveckling samt för för upprustning och trygghetsåtgärder.

Samrådstiden för Västerhaninge centrum har gått ut. Men det det finns alla möjligheter att pressa styret. Stärk de 200 yttrandena med att fortsätta maila politikerna och skriva insändare till lokaltidningen – kräv ordentliga samråd där alla västerhaningebor får komma till tals om centrumets utveckling.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.