torsdag 17 juni 2021

Stängs bussarnas framdörrar igen?

Petri Myllykoski, huvudskyddsombud Nobina Tyresögaraget (Foto: Natalia Medina).

Skyddsombuden kan tvinga fram stängda framdörrar igen


av Per Olsson // Artikel i Offensiv
- - - 

Det var bussförarnas kamp som stängde framdörrarna på bussarna under pandemin, trots motstånd från bussbolag och de styrande regionpolitikerna. Det var en åtgärd som räddade liv och förhindrade smittspridning.

I slutet av förra året började dock framdörrarna att öppnas igen, vilket mötte omedelbart motstånd från bussförarna som larmade om att de plexiglas (barriärskydd) som installerades var en arbetsmiljö- och trafikfara.
När framdörrarna öppnades igen i Norrtälje i slutet av förra året la skyddsombudet ett skyddsstopp, men det hävdes av Arbetsmiljöverket som menade att det inte förelåg någon omedelbar fara för liv och hälsa samt att man inte hade underlag nog för att ta ställning om plexiglasen var arbetsmiljöproblem. När det gällde plexiglasens påverkan på förarnas sikt och trafiksäkerheten menade Arbetsmiljöverket att detta inte var en arbetsmiljöfråga och därför inget som myndigheten kunde ta ställning till.

I maj ändrade dock Arbetsmiljöverket uppfattning och varslade bussbolagen Nobina och Keolis i Stockholm om att framdörrarna ska hållas stängda och att plexiglas utgör ett arbetsmiljöproblem som bussförarna sagt från första stund. Arbetsmiljöverkets besked ska ses som en förvarning om vilket beslut som kan väntas. Tidsfristen är emellertid lång och ett förbud träder i kraft först den 1 september.
– Det är en seger för facket och vår kamp. Arbetsgivarna var väldigt arga och upprörda över att Arbetsmiljöverket gått på vår linje att plexiglasen och dess reflexer utgör en risk för förarna och leder till ohälsa, säger huvudskyddsombudet Petri Myllykoski vid Nobina i Tyresö till Offensiv och fortsätter: 
– Den 11 juni skulle arbetsgivarna ha gett sitt svar på Arbetsmiljöverkets besked som ger en vink om innehållet i det beslut, eller dom, som senare ska fattas. Arbetsgivarna, som förhalar, har nu fått ytterligare två veckor på sig att formulera ett svar.

– Sannolikt kommer Arbetsmiljöverket besluta att plexiglasen ska bort från den 1 september. I Skåne har Arbetsmiljöverket stoppat öppnandet av framdörrarna och hänvisat till risken för blänk och reflexer i plexiglasen och hur dessa kan påverka förarnas arbetsmiljö. Vi kan dock räkna med att arbetsgivarna kommer att överklaga och göra allt för att förhala dess verkställande. Vi måste också vara beredda på att arbetsgivarna försöker gå ”den politiska vägen” för att ändra beslutet som efter skyddsstoppet på det privata äldreboendet Serafen förra året.

– Enligt arbetsgivarna finns ingen statistik som visar att olyckorna blivit fler efter att plexiglas installerats. Det är dock bara en tidsfråga innan olyckor sker. För arbetsgivarna handlar det i första hand om pengar. Men vår arbetsmiljö är inte en ekonomisk fråga.
Bussförare har sagt att stängda framdörrar är en av de största arbetsmiljöförbättringarna på länge. Stämmer det?
– Ja, det är en viktig arbetsmiljöförbättring. Stängda framdörrar innebar, förutom att den bekämpat smittan och skyddat oss och passagerare, en kraftig minskning av våld och hot mot förarna. Det är vid betalning som det mesta av våldet och hoten kommer. Efter att vi fick bort kontanterna kämpar vi nu för att få bort viseringskravet, avslutar Petri Myllykoski.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.