tisdag 9 mars 2010

8 mars-debatt i Haninge kommunfullmäktige

Igår den 8 mars hölls en partidebatt om internationella kvinnodagen i Haninge kommunfullmäktige. Rättvisepartiet Socialisterna, deltog inte bara i debatten utan även i 8 mars-demonstrationerna, till skillnad från de övriga partierna som nöjde sig med att bara prata om kvinnors rättigheter i kommunfullmäktige.

Moderaten Alexandra Anstrell (M) ägnade sin tid åt att försvara RUT-avdraget (pig-avdrag för hushållsnära tjänster, t ex städning i ofta högavlönades hem) och vårdnadsbidraget (bidrag för att stanna hemma med barnen istället för att de går på dagis). I Moderaternas värld är avdraget bra för att det ”omvandlar svarta jobb till vita”, vilket skulle innebära mer skatteintäkter och större skydd för de huvudsakligen kvinnor som städar i andras hem.

Rättvisepartiet Socialisternas Mattias Bernhardsson (RS) visade i sitt inlägg hur det i själva verket handlar om att säkra jobb omvandlats till osäkra jobb, att ca 20 000 jobb försvann i offentlig sektor under förra året samtidigt som fler kvinnor och invandrare tvingas uppfylla Moderaternas småföretagar-ideal, d v s bli lågavlönad städerska. Samtidigt skär högern ner på hemtjänsten, för de som verklighen skulle behöva hjälp i hemmet.

– Många av dagens källor till ojämlikhet och nyfattigdom hos arbetarkvinnor är deltidsarbete, tung arbetsbelastning, sjukskrivning och att jobben försvinner i offentlig sektor, sa Bernhardsson (RS) och krävde att alla i kommunen ska erbjudas heltid och fast anställning .

Haninge kommun har 1258 anställda som inte har fast jobb. Det rör sig om vikariat, visstider och timanställda. 25 procent av de fast anställda kvinnorna har deltid.

Socialdemokraterna förde också fram just rätten till heltid. Rättvisepartiet Socialisterna förtydligade därför i debatten att det inte får innebära sämre arbetsvillkor (t ex fler delade turer i äldreomsorgen) som det gjort i en del socialdemokratiskt styrda kommuner.

Miljöpartiets Yvonne Radestam (MP) sa att kvinnors löner måste upp. Men när Bernhardsson (RS) tog replik och frågade om Miljöpartiet (som styr Haninge med borgarna och därmed också är arbetsgivare) är beredda att gå med på Kommunals avtalskrav på 745 kr i månaden i lönepåslag, vilket Rättvisepartiet Socialisterna stödjer, kunde Radestam (MP) inte lova något.

Påståendet att vårdnadsbidraget är bra för kvinnor har högern upprepat ända sedan det genomfördes trots att det nu visat sig att av de 201 personer i Haninge som tagit ut vårdnadsbidraget för att vara hemma med barnen var 196 kvinnor och enbart 5 män.

I debatten framförde Rättvisepartiet Socialisterna att vårdnadsbidraget som bevisligen är en kvinnofälla måste avskaffas och att det istället behövs delad, förlängd och 100-procentig föräldraförsäkring, vilket skulle ge en större chans att även pappor (som i snitt tjänar mer) i arbetarfamiljer som lever på marginalen ska kunna vara hemma med barn.

En sådan reform skulle i sig inte ändra det faktum att kvinnor står för majoriteten av det oavlönade hemmarbetet. Könsmaktsordningen, d v s det djupt rotade kvinnoförtryck som finns globalt och är en stomme i familjestukturen (våld mot kvinnor, kontroll av umgänge etc) kan bara avskaffas först när orsaken i sig avskaffas: kapitalismen.

Under debatten förde Rättvisepartiet Socialisterna också fram kraven i sin motion för insatser mot mäns våld mot kvinnor som de andra partierna röstade mot tidigare; nattvandring med utbildade fältassistenter, fler skyddade boenden och hyresrättförmedling för kvinnor som misshandlas och flyr, samt självförsvar i skolan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.