måndag 29 juli 2013

Akut läge i vården

Sjukhusen i Stockholmsområdet har i sommar nästan 1 000 färre sjukvårdsplatser än normalt  Läget i Skåne akut


Läs också:
> Seger: Haninge backar - alla anställda i privat hemtjänst får kollektivavtal
- - - - - - -

Av Katja Raetz

Krisen i vården fortsätter. Idag måndag den 29 juli försattes Skånes universitetssjukhus (SUS) i förstärkningsläge. Som Sydsvenskan rapporterar är akutmottagningar överbelastade och kapaciteten för akut vård otillräckligt. Förstärkningsläge innebär att läkare på alla avdelningar går särskilda utskrivningsronder på eftermiddagen för att kunna skicka hem patienter. Enda sedan början av sommaren är läget särskilt kritisk inom förlossningsvården i Malmö och Lund. SUS kan inte längre täcka vårdbehovet utan man ha slutet avtal med fyra sjukhus i Köpenhamn. Med andra ord kan födande kvinnor skickas till ett annat land när vårdplatserna inte räcker till. Än så länge har inga kvinnor behövas skickas över sundet för att föda, tack vare att personal offrat semestrar och jobbat övertid.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har granskat förlossningsvården på SUS och läsningen av beslutet ger ett skrämmande bild av nedmonterat vård. Personalen berättar i samtal med utredarna att ”det är alltid högtryck på sommaren och man arbetar enligt löpande band-princip” dvs. personalen är tvungen att hasta från rum till rum med mindre tid för varje patient.
Bristen på personal gör att det finns kortare tid för förlossningsarbete och en barnmorska uppger att värkstimulerande dropp verkar ha ökat för att snabba på själva förlossningen. Orsaken ses i förändrat bemanning som började efter sommaren i fjol. Då infördes anställningsstopp samtidigt som personalen på förlossningen minskade från då sex barnmorskor och fyra undersköterskor per pass till sex barnmorskor och fyra undersköterskor.
Om någon blir sjuk får vikarier inte tas in och bemanningen beräknas bara efter antalet rum och inte efter vårdtyngden.

Under sommarmånaderna har anställningsstoppet upphävts men vem vill ta ett vikariat för bara två månader? Skånskan rapporterar att under sommarmånaderna bara fem barnmorskor arbetar per pass varav en som koordinator men IVO-rapporten visar att bemanningen delvis är mycket lägre. Hela sjukhuset ”dammsugas” efter personal för att hämtas till förlossningen när situationen kräver
För de födande kvinnorna innebär det att så långt som möjligt får stanna hemma bland annat med följden att inte får tillräckligt smärtlindring. Personal är oftast tvungen att lämna den nyförlösta kvinnan för att direkt går vidare till nästa förlossning. Ibland kan inte alla undersökningar hos kvinnan och barnet göras utan lämnas till nästa vårdinstans. Vid normal förlossning skickas den nyförlösta kvinnan hem efter sex timmar.
Även om läget är särskilt kritisk i Skåne finns liknande bilder runtom i landet. På många håll är situationen skört och har ”lösts” med att stänga ner vårdplatser och hela avdelningar, erbjuder bonus för att personal frivilligt bryter semestern, extra arbetspass och inställda elektiva, dvs. planerade operationer.

För många människor ställer sig frågan: Hur kunde det blir så här? Hur kan ett land som Sverige där statsministern visar upp sig i media om hur bra landet står sig i krisen jämfört med andra länder inte kunna garanterar god och säkert vård till alla?
Nedmonteringen av vården har pågått under lång tid men tagit fart med en alltmer aggressiv högerpolitik. Allting är en vara idag och vård och omsorg inget undantag. Med New Public Management som ledord har patienter och brukare blivit kunder och konsumenter av vård.
Istället för gemensam planerad vård drivs den offentliga vården som privata bolag med budgetdisciplin och en ständig driv att pressa kostnaderna. Privatiseringen av välfärden har lett till att miljoner kronor skattepengar hamnat i privata fickor, inte minst hos riskkapitalister som Attendo och Carema.

Värsta sommaren någonsin för vården
Det är politikernas nedskärningar som har orsakat dagens vårdkris. Trots alla varningar, inte minst från personalen, har nedskärningarna bara fortsatt.
– Vi varnade för hur det skulle bli, men ingen lyssnade. Nu är den verkligheten här, säger barnmorskan Camilla Mellander som jobbar på SUS (Skånes universitetssjukhus i Malmö och Lund) till Sydsvenskan den 20 juli.
På SUS förlossningskliniker i Malmö och Lund är bemanningen rekordlåg trots fler födslar under sommaren.
96 underbemannade barnmorskepass i Lund och lika många i Malmö. Så ser verkligheten ut på SUS förlossningsavdelningar under sommarmånaderna, skriver Sydsvenskan.
Det är den värsta sommaren hittills på SUS.
Även på andra håll är läget värre än någonsin.
Sjukhusen i Stockholmsområdet har i sommar nästan 1 000 färre sjukvårdsplatser än normalt. Men vårdkrisen kommer inte att ta slut när sommaren är över, utan fortsätter.
Det brådskar med landsomfattande uppror för att stoppa nedskärningar samt privatiseringar och för att rädda vården.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.