onsdag 3 maj 2017

Den sjuka stressen inom vård och omsorg

Rättvisepartiet Socialisterna säger: "Personalen, experterna på arbetsplatsen, ska vara de som lägger upp arbetet och planerar resurserna efter behoven tillsammans med de äldre"


Av Katja Raetz (RS), 
specialistsjuksköterska
- - -

Stress är sedan ett par år tillbaka den vanligaste orsaken till sjukskrivningar. Kvinnor som jobbar inom vård och omsorg har högst sjukfrånvaro. Var femte kvinna, 21,6 procent, som är sjukskriven är det på grund av stress.

För Tanja är dessa siffror ingen överraskning. Hon är en av initiativtagarna till Hemtjänstupproret, som sedan flera år kämpar mot pressen och den dåliga arbetsmiljön inom hemtjänsten. Tanja berättar om en undersökning som visar att nästan varannan som jobbar inom äldreomsorgen, 49 procent, överväger att sluta.
När det gäller hemtjänsten är pressen enorm på de anställda för att det ska gå så lite tid som möjligt mellan besöken. Det är vinstmotivet som styr och det är tiden hos ”kunderna” som genererar vinster. Och riskkapitalister som Aleris, Vardaga och Attendo tar ett allt hårdare grepp om hemtjänsten i Stockholm. Bara i mars tog Attendo över sju hemtjänstföretag.

Särskilt rapporteringssystemet ParaGå, där personalen ska stämpla in och ut hos brukaren och varje minut ska dokumenteras, har resulterat i ökad stress. Det leder till att personalen jämförs med varandra och att de ständigt kan ifrågasättas.
En effekt av tidspressen är att personalen knappt hinner se varandra. Det finns så gott som ingen tid som personalen har tillsammans.
– Arbetsplatserna har blivit knäpptysta, säger Tanja.
Detta går direkt emot all forskning som visar att gemensamma raster är viktiga för arbetsmiljön och även för effektivare arbete. Facket Kommunal har satts ur spel och finns i princip inte ute på arbetsplatserna, enligt Tanja.
– Personalen vänder sig ut och in på sig för att hinna med, berättar Tanja vidare.
Rättvisepartiet Socialisterna säger: Riv upp Lagen om valfrihet (LOV). Vård och omsorg i offentlig regi. Personalen, experterna på arbetsplatsen, ska vara de som lägger upp arbetet och planerar resurserna efter behoven tillsammans med de äldre.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.