måndag 11 juni 2018

Just nu: M försöker stoppa RS budgetförslag att läggas fram

Mattias Bernhardsson och Lina Rigney Thörnblom representerar Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge kommunfullmäktige

Rättvisepartiet Socialisternas (RS) budgetförslag innehöll inga nedskärningar – då får den inte läggas som förslag enligt Moderaterna (M)
- - - Uppdatering: Moderaternas förslag att vägra RS budget att ingå i voteringen röstades ned. S-C-MP-budgeten blev den vinnande budgeten med nedskärningar på 122 miljoner kronor som följd
- - -
Som alternativ till S-MP-C-styrets budgetförslag med enorma nedskärningar i Haninge såväl som de övriga högerpartiernas förslag har Rättvisepartiet Socialisterna producerat ett budgetförslag som utgår från behoven.

Vi vill bland annat:
• Stoppa alla nedskärningar på 122 miljoner kronor 2019 och öka resurserna med ytterligare 285 miljoner kronor: totalt 407 miljoner kronor mer 2019.
• Anställa minst 1 035 fler till förskola, fritids, grundskolan, gymnasiet, Komvux, SFI och äldreomsorgen under 2019-2022.
• Höja lägstalönerna, införa gratis simskola, öka resurserna till kvinnojouren och Manscentrum med mera.

Här tar vi pengarna:
• Ta från Haninges överskott & reserv: 341 miljoner kr
• Slopat partistöd, sänkning av politikerlöner, konsultkostnader, representation & konferenser: 49 miljoner kr
• Minskade kostnader för sjukskrivningar och arbetsskador efter våra personalförstärkningar: 11 miljoner kr
• Ersätta dyra och för barn opassande tillfälliga boenden som vandrarhem med genomgångslägenheter: 6 miljoner kronor

Läs hela budgetförslaget här

Men Rättvisepartiet Socialisterna ska inte få lägga sitt budgetförslag menar nu Moderaterna när det är dags för votering – det innehöll nämligen inga nedskärningar, tvärtom verkliga satsningar på utbyggnad av välfärden.

Enligt kommunallagen ska intäkterna överstiga kostnaderna i en kommunal budget. Undantag får göras "om det finns synnerliga skäl". Det finns väldigt synnerliga skäl i Haninge. De stora barngrupperna i förskolan är direkt skadliga för det pedagogiska uppdraget, de anställdas arbetsmiljö och barnens hälsa; de stora klasstorlekarna lämnar barn utan tillräckliga kunskaper; resursbristen i äldreomsorgen innebär långt större omfattning av undernäring än i landet; nedskärningarna på LSS och assistans förstör liv och resursbristen i stort innebär ett Haninge med stora klyftor, utslagning och ökad otrygghet.
– Moderaternas har själva lagt underskottsbudgetar i otaliga kommuner och i landstingen har de flera gånger gått med underskott medvetet och öppet i protest mot det kommunala skatteutjämningssystemet. Men nu är det helt plötsligt fel att gå med underskott, när syftet är att stoppa nedskärningar snarare än att tvinga fram utförsäljningar, kommenterar Mattias Bernhardsson, Rättvisepartiet Socialisternas gruppledare.
De flesta kommuner som står inför samma utmaningar som Haninge sätter mycket lägre överskottsmål eller inget alls, höjer skatten och ökar belåningen. Det finns inga argument att sätta ett överskottsmål. Kommunledningens argument att överskottsmålet tillåter kommunen att ha en högre självfinansieringsgrad i investeringsbudgeten är svagt då kommunens skulder ligger på en relativt låg nivå jämfört med andra kommuner som befinner sig i liknande expansionsfas.
– Att lägga en budget med minusresultat och öka belåningen, som Rättvisepartiet Socialisterna gör, är något som har stöd av LO-ekonomerna, säger Lina Rigney Thörnblom, kommunfullmäktigeledamot för Rättvisepartiet Socialisterna.
LO-rapporten ”Totalrenovering av Sverige” förespråkar underskottsmål istället för överskottsmål. Rapporten visar hur det finns en tydlig matchning mellan det finansiella sparandet och arbetslösheten. Det finansiella sparandet har ökat i alla sektorer och håller arbetslösheten på en hög nivå samtidigt som landets resurser inte används. För att kunna dra ner arbetslösheten till fyra procent måste vi istället använda underskottsmål de närmaste 20 åren. Den offentliga skulden bör öka i takt med BNP för att göra massiva investeringar i klimatåtgärder, infrastruktur och välfärd. Dessa makroskulder är tillgångar i motsvarande värde och betalar sig själv då ekonomin och värdet av investeringarna, det vill säga tillgångarna, också växer.
Samtidigt innebär ränteläget att kommuner i princip tjänar pengar genom att låna hos Kommuninvest.

Budgetfullmäktige fortsätter. Men än viktigare så fortsätter Rättvisepartiet Socialisterna att ta strid för upprustning av välfärden

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.