söndag 10 juni 2018

Partidebatt på Kulturparksfestivalen

Från vänster: Lina Rigney Thörnblom (RS), Samuel Skånberg (V) och Meeri Wasberg (S)

Under Kulturparksfestivalen i Handen anordnades en politikerdebatt med representanter från kommunfullmäktiges partier angående partiernas syn på kultur och framför allt kulturparkens vara eller icke vara. Lina Rigney Thörnblom representerade Rättvisepartiet Socialisterna (RS). Alla partier utom Liberalerna deltog i debatten.Kulturparkens framtid har under många år varit hotad. Planer om att riva smedjan, gamla Folkets hus, kulturhuset Gula villan med mera för att göra väg för en bilväg har länge diskuterats och önskats av det politiska etablissemanget. Alla partier i kommunfullmäktige förutom Rättvisepartiet Socialisterna (RS) och Vänsterpartiet (V) har önskat detta. Rättvisepartiet Socialisterna organiserade kamp och protester för att rädda kulturparken, bland annat som aktiva i nätverket Rädda Haninges kulturpark som ordnade en 200 personer stark demonstration utanför kommunfullmäktige i september 2013. Protesterna var avgörande för att vägplanerna lades på is och andra partier att halvt om halvt svänga i frågan. Men hotet kvarstår fortfarande.

Moderatorn Micke Klein började debatten med att be de olika representanterna att göra ett kort öppningsanförande. Lina Rigney Thörnblom från Rättvisepartiet Socialisterna var först ut:
– Kulturen är en viktig demokratifråga, om att få utveckla och ha tillgång till det. Vi anser att kulturområden, precis som bostadsområden, ska utvecklas tillsammans med de som bor och verkar där. Kulturen enar – föreningar och Haningebor kämpade för att en väg inte skulle dras igenom här och vann.
Samuel Skånberg från V höll med och lade till att det är viktigt med naturliga mötesplatser för folk, samt att det hade behövts ett kulturhus även i Brandbergen.
Övriga partier, från S och högerut, talade om hur viktigt det är att bevara och utveckla Kulturparken, att ha kvar den ”gröna lungan” och den ”gröna oasen”. Hycklande, med tanke på deras långvariga önskan om att dra en bilväg igenom området.
KD drog det rasistiska kortet då de attackerade de ”illegala bosättningarna” och att dessa ”måste bort” då det ”skapar problem”. Inte ett ord om dessa människors utsatthet eller om att vidta åtgärder som att snabbt bygga ut härbärgen och bostäder folk har råd att bo i och få dem integrerade i samhället.

När moderatorn sedan gav partierna korta ja- eller nej-frågor, där representanterna skulle hålla upp ett grönt kort för ja och ett rött kort för nej, var den första frågan ”Vill ni dra en bilväg igenom området?”. Alla utom KD och M svarade nej; M på grund av att man ”inte ska vara rädd för förändring” och att ”vi kommer ju inte riva eller rubba kulturområdet”, KD då det inte helt utesluter att en bilväg utreds.

Avslutningsvis fick partierna svara på varför man ska rösta på dem i valet. Partierna uppgav en rad floskler. M menade att en röst för dem är att göra ett ”val nära människan”, vad det nu betyder, och att de ska ”utveckla parken” – kanske med en bilväg rakt igenom. KD tyckte att de var ett ”trovärdigt alternativ” och sanslöst nog att de är ett ”parti för de mest utsatta” – detta strax efter att de attackerat hemlösa (!). C trummade på om deras motstånd till bilväg i Rudan och att de är emot rasism.
S var de största hycklarna, då Meeri Wasberg sade att de ”alltid har varit för Kulturparkens bevarande, inte som andra partier som nu vänder kappan efter vinden”. Men S röstade för utredningen om bilväg genom området när frågan först kom upp år 2013, och vände själva kappan efter vinden på grund av trycket underifrån i och med de starka protesterna mot förslaget.

Lina Rigney Thörnblom (RS) fick sista ordet:
– Rättvisepartiet Socialisterna lovar bara två saker: Att vi kommer att fortsätta kämpa tillsammans med folk – vi var exempelvis det enda partiet som kämpade tillsammans med kulturlivet och Haningebor för att bevara Kulturparken. Vi kommer fortsätta kämpa, varje dag året om. Vi lovar också att som enda parti fortsätta rösta emot alla nedskärningar och försämringar för vanligt folk.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.