fredag 8 juni 2018

Kampen fortsätter mot förödande bergtäkt i Ekeby

Ekeby idag och kanske om några år. Foto tv: Mattias Bernhardsson. Foto th: Jean-Pol Grandmont
Stormöte på Ekeby loge tog sikte på manifestation 25 augusti

I april kom domen. Mark- och Miljööverdomstolen (MÖD) gav bergproducenten Sand och Grus Jehander AB rätt att i 20 års tid ta ut fyra miljoner ton berg från Ekeby utanför Tungelsta i Haninge – en total skövling av ett av de hästtätaste kulturlandskapen i länet.
"en lastbil var fjärde minut kommer att tillintetgöra allt vad trafiksäkerhet och kvällspromenader heter"
Tunglastad trafik, dygnet-runt-buller, sprängningar, vibrationer och dammoln kommer att bli vardag för de boende i området Ekeby-Utlida. 160 lastbilar om dagen på lilla Söderbyvägen, en lastbil var fjärde minut kommer att tillintetgöra allt vad trafiksäkerhet och kvällspromenader heter.

Stormöte i Ekeby loge
Kampen mot bergtäktsplanerna har pågått i många år. Men striden är inte över.
Igår höll kampanjen mot bergtäkten möte i Ekeby loge. Nu förbereds en stor manifestation den 25 augusti och arbetet för att stoppa täkten trappas upp på olika plan.

Över trehundra boende överklagade Jehanders ansökan, men ytterligare hundratals boende fråntagits sin talesrätt av domstolen och därmed förvägrats rätten att överklaga.

Gisli Jonsson
– Det är vi små mot de stora, men vi är fler. Vi ger oss inte. Nu har vi planerat och nu ska vi bli fler, säger Gisli Jonsson, hovslagare och aktiv i kampanjen mot bergtäkten.


– Protester och organisering är avgörande, det visade kampen mot Nordkalk på Gotland, där ockupationer och massiv civil olydnad fick stort gehör och stöd, säger Mi Alforsen från Rättvisepartiet Socialisterna och aktiv i kampen mot bergtäkten.
Mattias Bernhardsson (RS)
Men Haninge som kommun måste också agera till sitt yttersta för att stoppa bergtäkten. Efter MÖD:s dom kontaktade Rättvisepartiet Socialisternas gruppledare Mattias Bernhardsson de övriga partiernas gruppledare med en rad förslag på hur Haninge kunde arbeta för att stoppa täkten. Inget parti svarade och när Rättvisepartiet Socialisterna åter tog upp frågan i en utfrågning av kommunalrådet Meeri Wasberg (S) så blev svararet att det inte fanns något mer kommunen kunde göra, trots att det inte stämmer. På gårdagens möte med kampanjen i Ekeby tog Rättvisepartiet Socialisterna återigen upp i diskussion med kommunalrådet att kommunledningen måste agera, t ex genom att klaga till EU-kommissionen.

Det finns tyvärr en röd tråd i kommunledningens "nej till bergtäkt" och det är att det stannar vid ord, ett litet yttrande i saken och sen händer inget mer. När Svea hovrätt höll syn i Ekeby förra hösten, i avgörandet om bergtäkt, dök ingen av kommunledningens representanter upp – varken från Socialdemokarterna, Centerpartiet eller det så kallade "Miljöpartiet" – istället var det Rättvisepartiet Socialisternas representater som fick informera om kommunens intressen samt om kommunens naturvärdesklassning av området.
– Vi kommer så klart fortsätta pressa kommunen att agera. Men vårt främsta fokus är att delta i kampanjen och mobilisera till manifestationen den 25 augusti. Vi ger inte upp. Tusentals haningebors hem och livskvalitet står på spel, säger Mattias Bernhardsson (RS).

Tidigare artiklar om kampen mot bergtäkten:
> Vi kräver en rättvis behandling av de överklagande mot bergtäkten (Mi Alforsen och Mattias Bernhardsson öppna brev till Svea hovrätt)
> Kampen mot förödande bergtäktsplaner i Ekeby närmat sig avgörande (innan rättens senaste beslut, hösten 2016)

Viktiga miljösegrar i Haninge förra året:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.