tisdag 19 februari 2019

Avverkningar i Norrbyskogen stoppas i väntan på utredning

Bild till vänster: De avverkningsanmälda områdena i Norrbyskogen. Bild till höger: Orörd skog i Norrbyskogen, foto av Mattias Bernhardsson

Delseger: Turbinen Entreprenad AB ska inte avverka medan kommunen utreder skogens värden för naturen och friluftslivet • En preliminär avgränsning för ett naturreservat ska tas fram

- - - 
Uppdatering 210204: Större delen av de tre avverkningsanmälda områdena har nu avverkats. Nu fortsätter vi verka för att den resterande östra delen av skogen ska bli naturreservat.
- - -

I höstas slog Rättvisepartiet Socialisterna larm om att en skogsmaskinväg hade dragits rätt in i Norrbyskogen och att träd hade avverkats. Detta trots att Norrbyskogen är en av de fem skogar som Haninge kommun har pekat ut som mest skyddsvärda. När Rättvisepartiet Socialisterna konfronterade markägaren Turbinen Entreprenad AB – som vill bygga dyra bostäder i den skyddsvärda skogen – så svarade de att de ”bara städat lite” i skogen (se "städningen" på bilden nedan). 

Turbinen Entreprenad AB:s "städning" i skyddsvärd skog

I december avslöjades dock det verkliga syftet med skogsmaskinvägen då Turbinen lämnade in tre avverkningsanmälningar om att slutavverka (kalavverka) en stor del av den centrala delen av skogen. Detta trots att de saknar grönt ljus av kommunen såväl som detaljplan till några bostäder.

Mattias Bernhardsson
Mattias Bernhardsson – aktiv i Rättvisepartiet Socialisterna och kampanjen Bevara Haninges skogar, skärgård och kulturlandskap – informerade Skogsstyrelsen om skogens höga naturvärden, lämnade in en begäran om samråd och slog larm till Haninges kommunekolog. Samråd blev det också och Skogsstyrelsen såväl som kommunekologen gjorde fältbesök i de avverkningsanmälda områdena. Två månader senare står det klart att Turbinen Entreprenad AB fått bromsa planerna:
– Samrådet har säkrat att ett antal skogsområden av äldre gran- och aspskog såväl som äldre lövskog ska lämnas ifred. Dessutom har markägaren nu fått gå med på att inte avverka något medan kommunen närmare utreder skogens värden för naturen och friluftslivet. Efter fördjupade inventeringar och karteringar av Norrbyskogen ska en preliminär avgränsning för ett blivande naturreservat tas fram någon gång under hösten, rapporterar Mattias Bernhardsson i kampanjgruppen Bevara Norrby och Norrbyskogen.
– Detta innebär alltså inte att skogen är räddad än. Men det omedelbara avverkningshotet finns inte längre och skogens naturvärden ska inventeras av kommunen – vilket får ses som en stor framgång då Skogsstyrelsen för sin del tvingats avsluta den nationella inventeringen av nyckelbiotoper efter beslut av S-MP-regeringen.
– Jag vill rikta ett särskilt tack till Lena Hauptman från kampanjen Skogenkvar.nu (som räddade intilliggande Söderbyskogen), Lars Magnusson från Haninge Naturskyddsförening och Haninges kommunekolog Tiina Laantee. Kampen för att bevara Haninges natur fortsätter!, skriver Mattias Bernhardsson.
Rättvisepartiet Socialisterna startade kampanjen Bevara Haninges skogar, skärgård och kulturlandskap våren 2017 för att ta strid mot de allt fler exploateringshoten mot naturen i Haninge. Under denna tid har Rättvisepartiet Socialisterna kämpat tillsammans med boende och varit delaktiga i att rädda flera naturområden som vildmarken Nybysjö på norra Ornö, SöderbyskogenRudans friluftsområdeLångsjöns strand vid Tyrestaskogen och nu – åtminstone tillfälligt – Norrbyskogen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.