tisdag 12 februari 2019

Otillräckliga resurser för att bekämpa kommande bränder


Krisberedskapen har rustats ned till förmån för en militär upprustning

Av Per Olsson
- - - 

Skogsbränderna sommaren 2018 var de mest omfattande i modern tid. Redan i maj var brandrisken i skog och mark mycket hög och samma månad inleddes en exceptionellt lång brandsäsong. 

Efter de stora skogsbränderna i Västmanland 2014 påstod makthavarna att lärdomarna var dragna och beredskapen hade höjts. Men ”Sverige är emellertid inte ännu tillräckligt väl rustat för att vi ska kunna känna oss trygga inför framtida stora skogsbränder eller andra stora komplicerade händelser”, fastslår Skogsbrandsutredningen (SOU 2019:7) som överlämnades till regeringen i förra veckan.


Sanningen är att krisberedskapen rustats ned till förmån för en militär upprustning. I snart 20 år har räddningstjänsten drabbats av nedskärningar. Bristen på personal och material försvårade det heroiska släckningsarbetet och insatserna från räddningstjänstens personal, frivilliga, föreningar och organisationer samt  brandvärnet i andra länder internationellt. Det var denna mobilisering som till sist släckte skogsbränderna sommaren 2018, de värsta i modern tid.
I en enkät som SVT:s Uppdrag granskning redovisades den 21 januari anser varannan brandman att bristen på resurser förvärrade spridningen av sommarens skogsbränder. I Skogsbrandsutredningen kritiseras främst brist på ledning, samverkan och samordning mellan myndigheterna i inledningsskedet, vilket försvårade släckningen av de stora bränderna. Slutsatsen är dock att det mesta fungerade mycket bättre än vid skogsbranden 2014. Det är också den bild som krismyndigheten Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) förmedlar  i sin rapport Tillsammans kunde vi hantera en extrem skogsbrandssäsong.

"Beslutsfattare vill inte ge medel till fast stationerade tankbilar hos landets brandvärn"
Dagens Nyheters granskning av MSB:s egna interna dokument ger en annan bild. Trots MSB:s egen varning den 25 maj om extremt stor brandrisk i stora delar av landet var organisationen ändå på många punkter oförberedd när skogsbränderna började sprida sig. ”Det rådde inte bara brist på personal, även materiel saknas. I rapporterna framgår att brandslangar börjar ta slut redan i juni och att papperskartor inte finns tillgängliga” (DN den 25 juli).
Den fackliga organisationen Brandmännens Riksförbund, som länge har varnat för att nedskärningar släcker räddningstjänsten, ger också en annan bild än den MSB, utredningen och regeringen har förmedlat. Under rubriken Kommuner och MSB spelar ett farligt spel med skog och byar som insats skriver fackets tidning:

”Med mer brandsläckningsutrustning och egen tankbil hade brandens omfattning starkt kunnat begränsas, anser Rickard Molarin vid Kårböle brandvärn. För att släcka skogsbrand behövs vatten och räddningstjänsten lånade ut tankbil till insatsgruppen i Kårböle, men när branden var släckt skulle den vidare till annan plats. (...) Beslutsfattare vill inte ge medel till fast stationerade tankbilar hos landets brandvärn. Nu hade en sådan i tidigt skede kunnat avgöra brandens omfattning och dess efterföljande skador (...) Flera frivilliga bönder och chefer som deltog i den stora skogsbranden i Västmanland 2014 vittnar om att ingen förbättring från beslutsfattarna har hänt, snarare är beredskapen sämre.” (firefighters.se den 6 september).
Gabriella Turdell, som var en av de som evakuerades vid branden i Kårböle, säger till P4 Jämtland:
– Det finns ingen samordning och ett mycket begränsat intresse att hålla de direkt berörda informerade om vad som händer. Det var ett fullständigt haveri.
Den dystra sanningen är att samhället är betydligt mindre rustat att möta de kriser och katastrofer som hotar till följd av klimatförändringar och ett all mer extremt väder. När de styrande och exempelvis MSB (som gav ut broschyren Om krisen och kriget kommer) talar om hotbilder är det inte verkliga risker som åsyftas, utan ett led i en militaristisk propaganda för höjda militärutgifter.
Även i den 336 sidor långa Skogsbrandsutredningen negligeras klimat- och miljöhotet. Det heter visserligen att ”Med klimatförändringar som redan ses idag och de som kan förväntas ändras förutsättningarna för hela samhället.” Det är dock mer som en anmärkning i kanten utan bäring för utredningen. Istället hävdar utredningen redan i början och på två ställen (sidorna 48 och 50) dessutom att ”det går inte att säga att den extrema värmen och torkan är en direkt konsekvens av klimatförändringar”.

Självfallet kan inte enskilda skogsbränder eller några ovanligt varma dagar direkt kopplas till klimatförändringarna. Som meterologen Martin Hedberg skrev på sin blogg den 25 juli: 


”Beviset på hur klimatet påverkats finns i långa mätserier, inte enskilda händelser. Men värmeböljan hänger samman med klimatförändringarna. I och med att temperaturen stigit har en situation skapats där värmeböljor är 100 gånger så sannolika som de var på 1950-, 60- och 70-talet.”
Till följd av klimatförändringarna och den snabbt stigande temperaturen blir värmeböljor såväl vanligare och varmare som långvarigare, vilket betyder längre brandsäsonger och allvarligt ökad risk för svåra skogsbränder, som i sin tur ökar utsläppen och påskyndar uppvärmningen ytterligare.
Fjolårets rekordvärme var heller inte begränsad till Sverige och norra Europa. Rekordhetta uppmättes även i södra Europa och Balkan.  Även i ryska Sibirien, i södra Kalifornien och i norra Afrika slogs värmerekord och skogsbränderna var många.

"Den snabbt fördjupade klimat- och miljökrisen är en direkt följd av den kapitalistiska marknadens totala misslyckande och misshushållning"
Medan makthavarna pratar och ger sken av att ha läget under kontroll skenar utvecklingen i totalt fel riktning. I vägen för den nödvändiga, brådskande omställning som krävs står kapitalismens kortsiktiga vinstjakt och regeringarnas högerpolitik. Den snabbt fördjupade klimat- och miljökrisen är en direkt följd av den kapitalistiska marknadens totala misslyckande och misshushållning. Sommaren 2018 sände en tydlig larmsignal från klimatets väckarklocka som makthavarna besvarat med ”business as usual”, men som också har fått ett svar i form av en ny medvetenhet om klimathotet och inte minst de ungas upptrappade klimat- och miljökamp.

I det motstånd som gror mot kapitalismens förstörelse av planeten finns den kraft som kan göra framtiden möjlig i form av en massrörelse som tar fram en demokratisk och socialistisk plan, där behoven ersätter vinstjakten genom ett samhälleligt ägande och demokratisk styre av banker och storföretag, mark och naturtillgångar. ■

Läs också:

> Torkan och bränderna idag är bara början

- - - 

FAKTA: Det stämmer att det är svårt att säga om en specifik väderhändelse är en direkt följd av klimatförändringarna. Dock kan vi med väldigt stor säkerhet faktiskt säga att sommarens extrema hetta och torka beror på klimatförändringarna. 
Vädret här på norra halvklotet styrs till stor del av de så kallade jetströmmarna, starka vindar som rör sig i en cirkel runt jorden cirka 10 kilometer upp i atmosfären. Jetströmmarna bildas när kall luft från Arktis och varm luft från ekvatorn möts, vilket de gör ovanför vår del av jordklotet. 
Den globala uppvärmningen sker just nu snabbare i Arktis än någon annanstans på jorden, vilket gör att luften över Arktis är mycket varmare än den brukade vara. Temperaturskillnaden mellan luften från Arktis och luften från ekvatorn är därför inte lika stor längre. Detta har fått jetströmmen att sakta ner. Det i sig har gjort att ett högtryck har blivit ”fast” över halva jordklotet i princip hela sommaren 2018, och har gett oss extrem hetta och torka som följd. ■
Källa: Naturskyddsföreningen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.