onsdag 24 april 2019

Bilismens ökande miltal slår mot klimat och miljö

Foto: Holger Ellgaard, Flickr CC
Vi behöver en omställning av transportsektorn snarast


Av Julia Engström
- - -

I ett reportage från Sveriges Radio visar statistik från myndigheten Trafikanalys att det svenska bilåkandet ökar. Den totala körsträckan för svenskregistrerade bilar är 6,8 miljarder mil – den högsta siffran som har noterats under de 20 åren som mätningarna gjorts. Den totala körsträckan har ökat med cirka 20 procent de senaste 20 åren och med en halv procent sedan förra året.


Antalet mil som körs per bil har däremot minskat och ligger på 1 200 mil per år, vilket är den lägsta siffran sedan mätningarna startade. Det betyder att trots att det svenskarnas bilar i genomsnitt körs färre mil per år äts denna minskning upp av att fler väljer att skaffa bil och/eller att varje familj har flera bilar.

92 procent av bilmotorerna drivs fortfarande av ren bensin och diesel. Endast 8 procent av bilarna körs med alternativa drivmedel som el, etanol eller gas eller blandningar mellan etanol och bensin.

Rättvisepartiet Socialisterna kräver:

• Att det snarast påbörjas en omställning av transportsektorn, vilket i sin tur kräver att såväl järnvägstrafiken och SL som infrastrukturen och underhållet förstatligas och byggs ut.
• Att Förbifart Stockholm stoppas till förmån för en kraftig utbyggnad av kollektivtrafiken som görs gratis, liksom av utbyggd godstransport på järnväg.
• Det snarast möjligast sker en omställning från fossila bränslen till elhybrid- och elbilar och till biogas för tyngre fordon genom skärpta utsläppskrav och miljöbilspremier.
• Nationella, regionala och lokala planer för fungerande och snabba tåg till låga biljettpriser mellan Stockholm, Göteborg och Malmö och längs Norrlandskusten, liksom ett kraftigt utbyggt nät av regionala pendeltåg och lokaltrafik i tunnelbanor/spårvägar, spårtaxi och buss. ■

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.