fredag 28 juni 2019

Fackliga rättigheter under attack i världen

Världsfacket ITUC:s undersökning visar en mörk utveckling för arbetare och fackföreningar globalt, däribland i Bangladesh där textilarbetare modigt kämpar för sina rättigheter (Foto: Derek Blackadder / Flickr CC).
123 av 145 länder i ITUC:s undersökning har brutit mot strejkrätten och i 64 länder har löntagarrepresentanter gripits


Av Louise Strömbäck
- - -

Situationen för arbetare och fackligt aktiva har aldrig varit säker i många av världens länder. Det sker ständiga attacker på arbetares rättigheter på arbetsplatsen och inom det fackliga arbetet, och världsfacket IFS (Internationella fackliga samorganisationen, ITUC på engelska) visar nu på en försämring för fackligt aktiva och arbetare i alla världens regioner. 
”Förra året mördades minst 53 fackligt aktiva i tio olika länder”
I Sverige har det i år skett en hård attack mot de fackliga rättigheterna i och med den lagstadgade försämringen av strejkrätten som träder i kraft den 1 augusti. Den innebär att enbart den fackförening som har ett kollektivavtal med arbetsgivaren får kalla till strejk, vilket betyder att arbetare inte kan starta sina egna fackföreningar och kämpa genom dem på samma sätt.
Men enligt världsfacket ITUC är Sverige ändå fortfarande ett av de få länder i världen där den fackliga situationen fortfarande är på en acceptabel nivå. Enligt en karta över länder i världen är enbart tio europeiska länder samt Uruguay i Sydamerika grönmarkerade, vilket innebär att det sällan eller aldrig förekommer kränkningar mot facklig aktivism och arbetares rättigheter. I resten av världen sker det allt från upprepade kränkningar till total brist på rättigheter.

123 av 145 länder i ITUC:s undersökning har brutit mot strejkrätten och i 64 länder har löntagarrepresentanter gripits. Förra året mördades minst 53 fackligt aktiva i tio olika länder, varav hela 34 enbart i Colombia, ett av de tio värsta länderna på listan. Andra länder är Algeriet, Bangladesh, Brasilien, Filippinerna, Guatemala, Kazakstan, Saudiarabien, Turkiet och Zimbabwe.
I Gulfländerna finns det många migrantarbetare som helt saknar grundläggande rättigheter. I Saudiarabien tvingas migrantarbetare till tvångsarbete. I Egypten tvingades de 1 000 fack som fanns att registrera sig på nytt, men då blev bara 122 av dem godkända och fick nya tillstånd.
I Zimbabwe greps flera fackliga ledare i början av 2019 i samband med protester mot de ökande bensinpriserna, där även 12 demonstranter sköts ihjäl. Polisvåldet är ett ökande problem på flera platser i Afrika. I Tchad har alla möjligheter till strejk och demonstrationer stoppats, och i sammanlagt 52 av de 145 länderna har fackligt aktiva utsatts för våld.

ITUC:s rapport tar även upp att det på vissa håll sker en positiv utveckling. På Irland har en ny lag antagits som ger ökat skydd för de som har tillfälliga anställningar, och på Nya Zeeland har en lag som ger ett stärkt kollektivavtalssystem trätt i kraft.
Men generellt är utvecklingen för världens arbetare och fackföre­ningar mörk. Stora plattformsföretag som Amazon och Uber gör det också möjligt att försämra arbetares villkor och att betala mindre än minimilönen. Det blir dessutom svårare för arbetarna att alls organisera sig, och de är väldigt utblottade.

Det som nu sker i Sverige är bara det första steget i riktning mot vad som äger rum i andra länder i världen. Vi får aldrig glömma att våra rättigheter inte är en självklarhet, utan har vunnits genom kamp. Därför är det bara kampen som kan skydda och bevara dem. 
Facken är otroligt viktiga och deras roll är att skydda arbetarnas intressen från arbetsgivaren. Attackerna på facken är en följd av det hårdnande kapitalistiska klimatet i världen, vilket gör det ännu viktigare att arbetare organiserar sig och kämpar tillbaka.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.