onsdag 19 juni 2019

Vi överklagar nedläggning av Familjecentralerna

Julia Engström talar om namninsamlingen för Familjecentralerna på ett av Rättvisepartiet Socialisternas torgmöten i Jordbro 
Rättvisepartiet Socialisternas överklagan av nedläggning av Familjecentralen i Jordbro och Brandbergen
- - -Uppdatering: Förvaltningsrätten beslutade till kommunens fördel- - -
Igår beslutade Socialnämnden att slå ihop och flytta kommunens två enda familjecentraler och öppna förskolor från Brandbergen och Jordbro till centralorten Handen. 
Mattias Bernhardsson (RS)
– Ärendet har inte beretts ordentligt, inte varit uppe i kommunfullmäktige, ingen konsekvensanalys är gjord, inga samråd har hållits och beslutet ska verkställas redan i september, säger Mattias Bernhardsson, organisatör för Rättvisepartiet Socialisterna som startat en namninsamling och nu även överklagat beslutet.
Ur överklagan:
Jag överklagar beslutet med stöd av följande delar av kommunallagen och Socialnämndens reglemente:
1. Kommunallagen:
”5 kap. Fullmäktige 
Fullmäktiges uppgifter 
1 §   Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen eller landstinget”
Kommentar: Att göra sig av med kommunens enda familjecentraler i de mest utsatta stadsdelarna är en fråga av ”större vikt” och måste upp i kommunfullmäktige med ordentlig beredning, konsekvensanalys och samråd. 
Familjecentralerna förlades i just Brandbergen och Jordbro då det är där nyblivna och nyanlända föräldrar behöver extra stöd, där många saknar bil och inte har råd med SL-kort. De som verkligen behöver stödet från familjecentralen mest kommer troligen inte ha bra möjligheter att besöka den nya i Handen.
• ”8 kap. Delaktighet och insyn
3 §   Nämnderna ska verka för att samråd sker med dem som brukar deras tjänster.”
Kommentar: Inget samråd har skett i denna otroligt viktiga fråga.
2. Socialnämndens reglemente slår också fast följande:
”INFORMATION OCH SAMRÅD
11 §
Styrelsen, nämnderna och kommunalråd och respektive oppositionsråd ska i möjligaste mån från nämnd erhålla den information och det underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder.
Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör styrelsens eller annan nämnds verksamhet.
Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda”
Kommentar: Återigen, inga samråd har skett och beslutsfattarna har inte haft tillräckliga underlag eller någon som helst konsekvensanalys.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.