tisdag 11 juni 2019

Rekordstora sparkrav i Haninges välfärd – här slår nedskärningarna 2020


Nedskärningar på upp till 163 miljoner kronor på bland annat skola, äldre, funktionsnedsatta och ungas fritidsverksamheter

Haninges högerstyre (S, C, L och KD) drev under gårdagens budgetfullmäktige igenom en budget för 2020-2021 som kommer att innebära ännu större nedskärningar på bland annat skola, äldre, funktionsnedsatta och ungas fritidsverksamheter.


Vi har jämfört nämndförvaltningarnas kostnadsprognoser för 2020, "summa kostnadsökningar" med högerstyrets ramökningar i budgeten och finner att hela 7 nämnder underfinansieras med totalt 162,9 miljoner kronor:

• Äldrenämnden: 16,3 miljoner kronor
• Socialnämnden: 36,3 miljoner kronor
• Stadsbyggnadsnämnden: 6,7 miljoner kronor
• Grund- och förskolenämnden: 76,1 miljoner kronor
• Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden: 21,3 miljoner kronor
• Idrotts- och fritidsnämnden: 5,4 miljoner kronor
• Kultur- och demokratinämnden: 0,8 miljoner kronor
Bland de förslag på nedskärningar som förvaltningarna varnar för finns:
• Minskad bemanning i äldreomsorgen (13 miljoner kronor)
• Nedläggning av "icke lagstyrd verksamhet" i Socialnämnden (23 miljoner kronor) samt även minskade placeringar, hårdare bedömning av insatser till funktionsnedsatta, sämre bemanning och erbjuda stödboende istället för särskilt boende.
• Minskad trädröjning i parker längs vägar och gångstråk.
• Bortskurna bristyrkesutbildningar på gymnasiet samt nedskärning av introduktionsprogrammet, vuxenutbildning och studieyrkesvägledningen.
• Borttagen finansiering av Sportoteket (gratis låneutrustning till ungas sportutövning), borttaget O-taxa för ungdomsidrottens nyttjande av sporthallar, nedskärning på fritidsgårdarna (2 miljoner kronor) samt ingen uppräkning av föreningsbidrag.
Samtidigt har kommunen (vid årsskiftet) ett eget kapital på 1 723 miljoner kronor, varav 944 miljoner kronor i likvida medel.

Rättvisepartiet Socialisterna organiserar redan flera kampanjer mot nedskärningar och allvarliga försmäringar – exempelvis mot slavliknande scheman i äldreomsorgen (12-timmarspass) tillsammans med 150 undersköterskor och vårdbiträden på Haninges äldreboenden (Länkar om kampenjen 1, 2, 3 och 4) samt för att rädda Familjecentralerna (inklusive öppna förskolan och BVC) i Jordbro och Brandbergen
På torsdag 13 juni kl 18 samlar Rättvisepartiet Socialisterna till ett möte om hur nedskärningarna kan bekämpas (Kulturhuset i Handen, rum K-blå).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.