måndag 26 augusti 2019

Hot om JO-anmälan gav resultat: Chefer får inte stoppa anställdas protestknappar


Viktig seger för yttrandefriheten på Haninges arbetsplatser • Kampen mot 12-timmarspassen i Haninges äldreomsorg fortsätter

Över 170 undersköterskor och vårdbiträden deltar i kampanjen Nej till slavliknande scheman i Haninges äldreomsorg – en stor majoritet av de anställda på Haninges vård- och omsorgsboenden i Handen, Vendelsö, Västerhaninge, Tungelsta och Dalarö. Under sommaren har hundratals anställda burit kampanjens protestknappar på sina arbetsplatser med texter som ”Utmattad efter tolvtimmarspass”, ”Stoppa tolvtimmarspassen” och ”Ingen orkar tolv timmar”.

När flera chefer försökte förbjuda de anställda att bära protestknapparna på arbetsplatsen hotade Rättvisepartiet Socialisterna med att JO-anmäla kommunen:
"Om chefer försöker tvinga anställda att ta av knappen eller pricka anställda som bär knapparna kommer detta att JO-anmälas. Likaså kommer utfrågningar av anställda kring vem eller vilka bland de anställda som sprider/delar ut knapparna att leda till JO-anmälan", informerade Mattias Bernhardsson, organisatör för Rättvisepartiet Socialisterna och kampanjen Nej till slavliknande scheman i Haninges äldreomsorg till cheferna samt nämndordföranden Martin Strömvall (KD).
Till vänster Äldrenämndens ordförande Martin Strömvall (KD), till höger Mattias Bernhardsson (RS)

Nu har Haninge kommuns pressansvarige svarat Mattias för kommunstyrelseförvaltningens och kommunens räkning att det ska vara tillåtet att bära protestknapparna samt att HR-direktören nu håller möten med cheferna för avdelningarna för att informera om detta:

”Hej Mattias! Tack för att du uppmärksammar oss på hur vi kan bli bättre att informera om vad som gäller.
Eftersom det uppkommit frågor om just klädsel och bärande av knappar så har HR-direktören på kommunstyrelseförvaltningen särskilt tittat på detta med hjälp av sina medarbetare. Precis som du säger behöver man väga in yttrandefriheten och de JO-beslut som du nämner är vägledande i frågan även om de inte liknar varandra fullt ut.
För att inte riskera att yttrandefriheten för den enskilde hindras ska man i detta fall hellre fria än fälla. Självklart ska fokus ligga arbetsuppgiften, att hygien upprätthålls etc, men det finns inga hinder för detta i just det här fallet. HR-direktören har därför förmedlat detta (inklusive JO-besluten) till äldreförvaltningen för att vi ska kunna räta ut ev missförstånd. Ett första möte har redan hållits om detta inom avdelningen för vård- och ungdomsboende med just denna inriktning.
Vi kommer att följa upp så att rätt info kommer fram, självklart behöver vi informera också löpande, men hör du något så återkom gärna."
Att anställda organiserar sig och agerar kollektivt på arbetsplatsen är avgörande:
– Politiker och höga chefer försöker jämt inskränka yttrandefriheten på arbetsplatserna. De anställda har rätten på sin sida. Men yttrandefrihet är något som måste återerövras hela tiden, säger Mattias Bernhardsson (RS).
Under veckan hålls ett stormöte med kampanjen Nej till slavliknande scheman i Haninges äldreomsorg där nästa steg i kampen mot 12-timmarspassen diskuteras.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.