onsdag 28 augusti 2019

Skolstart med lärarbrist

Skolstart med stress, överfyllda klassrum, lärarbrist och för hög arbetsbörda (Foto: Charlotta Wasteson / Flickr CC).
Bara 59 procent lärarbehörighet i Haninge

Av Robert Bielecki
- - -

Över 100 kommuner har lärarbrist i grundskolorna när de ska påbörja sitt nya läsår. Och med kommunernas ekonomiska kriser, vändning i konjunkturen och den fortsatta dåliga arbetsmiljön inom skolan lär lärarbristen hålla i sig.

Det är Sveriges Radio Ekot som i en enkät den 15 augusti visar att 56 procent av de 202 kommuner som har svarat uppger att de har lärarbrist. Och flera av de som säger att läget just nu inte är problematiskt säger samtidigt att det kommer att vara det om några år, framför allt på grund av pensionsavgångar.
Lärarförbundet säger den 20 augusti att det saknas omkring 65 000 utbildade lärare i hela landet samt att behörigheten på vissa skolor är nere på 50 procent. ”Ganska alarmerande”, säger vice ordförande Robert Fahlgren i en kommentar.
Bara 59 procent av lärarna i Haninge är behöriga, näst sämst i hela länet.
"Höstens skolmarsch den 12 oktober, som i hela landet demonstrerar mot alla nedskärningar i skolan, blir särskilt viktig att stödja"
På grund av lärarbristen är det många obehöriga lärare som anställs. För- och grundskolechefen i Hedemora kommun, Eva Winarve-Westerholm, säger till Ekot den 15 augusti:
– Vi pratar om att vi ska ha en likvärdig skola, alla elever ska ha rätt till samma utbildning. Likvärdigheten blir det ju inte eftersom vi inte har behörig personal på alla våra enheter.
Skolan och välfärden i stort har i över 30 år utsatts för i princip konstanta attacker, som nedskärningar, generella försämringar och ökade skillnader mellan olika skolor i olika områden. En anledning är privatiseringen av skolan, där de drivs av riskkapitalbolag vars enda mål är att maximera profiten.
En annan är kommunaliseringen av skolan och det ”fria” skolvalet, som har påskyndat segregeringen och utarmningen av skolor i så kallade socioekonomiskt svaga områden. Dessutom ökar hela tiden arbetsbelastningen på lärare på grund av dels lärarbristen, dels krav på ökad dokumentation och fler arbetsuppgifter. Tiden för att vara faktiskt lärare minskar. 

Höstens skolmarsch den 12 oktober, som i hela landet demonstrerar mot alla nedskärningar i skolan, blir särskilt viktig att stödja. Resurser finns – Sverige har aldrig varit så rikt som idag, men resurserna har heller aldrig varit så snedfördelade som de är idag.
Det krävs gemensam kamp mot högerpolitiken och för en socialistisk politik för att trygga en framtid för välfärd, klimat och alla människor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.