onsdag 11 september 2019

3 216 namnunderskrifter för att stoppa avverkningarna i Tyresta naturreservat


Kampanjen Bevara Haninges skogar, skärgård och kulturlandsskap överlämnade protestlistor till Stiftelsen Tyrestaskogen

Idag hade kampanjen Bevara Haninges skogar, skärgård och kulturlandskap möte med Stiftelsen Tyrestaskogen – som ansvar för förvaltningen av både nationalparken och hela naturreservatet. En delegation överlämnade 3 216 namnunderskrifter till VD:n Per Wallsten.
Det handlar om den privatägda södra delen av Tyresta naturreservat där ägaren KMN Förvaltning AB kört in med skogsmaskiner och gallrat mitt i skogens viktiga spelplatser för tjäder. Tjäderpopulationen har samtidigt minskat i Tyrestaskogen rapporterar bland annat Svante Joelsson, fotograf och författare som känd för sin dokumentation av området.
På mötet diskuterades kring kraven att stoppa avverkningarna och hur Stiftelsen kan agera för att skydda hela skogsområdet.
Mattias Bernhardsson (RS)
 – Vi vill stoppa alla avverkningar, gallringar och vägdragningar. Naturreservat måste få vara naturresrvat, säger Mattias Bernhardsson, organisatör för Rättvisepartiet Socialisterna och kampanjen Bevara Haninges skogar, skärgård och kulturlandskap.
– Stiftelsen har flera gånger slagit ifrån sig kritiken med att det är Länsstyrelsen som beslutar om skötselreglerna. Men faktum är att det var Stiftelsen som skrev förslaget till skötselregler och vi vill nu att de väcker frågan åter med ett nytt förslag till skötselregler där avverkningar eller gallringar samt dragning av basvägar inte tillåts samt att de väcker frågan om att antingen Länsstyrelsen eller Haninge kommun köper marken, säger Mattias. 
Under mötet lovade Stiftelsens VD Per Wallsten att namninsamlingens krav skulle tas upp på nästa styrelsemöte.

På polisens bord ligger fortfarande den anmälan om miljöbrott som Rättvisepartiet Socialisterna gjorde mot KMN Förvaltning AB i februari och Länsstyrelsen – som mottog namnunderskrifter från kampanjen redan i maj – har öppnat ett ärende för att utreda och ta ställning till kraven i namninsamlingen (se nedan):
"Vi kräver: 
• Omedelbart stopp för planerade avverkningar och ytterligare "basvägar" inom Tyresta naturreservat. 
• Ett nytt förslag till skötselplan som inte tillåter skogsbruk någonstans inom naturreservatet måste tas fram. 
• Marken i skötselområdena C3 och C4 måste köpas upp av antingen kommunen eller länet för att trygga ett fullvärdigt och långsiktigt skydd av skogen. 
Tyresta naturreservat innefattar landets största sammhängande urskogsområde söder om dalälven. Naturreservatet har som syfte "att bevara och vårda ett stort, tätortsnära naturområde av mycket högt värde för biologisk mångfald, kulturmiljö och friluftsliv med dess skogar, våtmarker, odlingslandskap, vattemiljöer samt växt- och djurliv", slår skötselplanen fast. 
Men i den södra delen finns fortfarande ett skogsområde som är privatägt, trots att det ligger inne in naturreservatet. Ägaren KMN Förvaltning AB förbereder nu för avverkningar i sin del av Tyrestaskogen. De har skapat "basvägar" – kört sönder mark och vegetation med skogsmaskiner – för att förbereda avverkningar.
KMN Förvaltning AB fick igenom sina egna regler i skötselplanen för sin del av naturreservatet, "skötselområde C", där de får rätt att bedriva skogsbruk, trots att det är naturreservat. 
Området som nu körs sönder av skogsmaskiner och förbereds för avverkning har pekats ut som en viktig tjäderspelplats. 
Vi i kampanjen "Bevara Haninges skogar, skärgård och kulturlandsskap" kräver nu att Länsstyrelsen Stockholm, Stiftelsen Tyrestaskogen, Haninge kommun och KMN Förvaltning AB hittar en lösning snabbt för att stoppa de planerade avverkningarna och ge skogen ett fullvärdigt skydd som i resten av Tyresta naturreservat."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.