onsdag 24 februari 2021

Anställda tar strid mot nedskärningarna på Haninges förskolor


70 anställda med i kampanjen • Röster från anställda om situationen i förskolan

Mattias Bernhardsson (RS)

av Mattias Bernhardsson
organisatör Rättvisepartiet Socialisterna Haninge och kampanjen Nej till nedskärningar på Haninges förskolor
- - -

Trots rekordöverskott i kommunens ekonomi går många förskoleområden med underskott. Södra Handens förskoleområde planerar att skära ned på antalet pedagogtimmar i förskolan, vilket kommer att drabba barn med störst behov av extrahjälp mest.

Men nu samlas motståndet. Över 70 förskollärare, barnskötare och övrig förskolepersonal har anslutit till den nystartade kampanjen Nej till nedskärningar på Haninges förskolor. 
Agneta Holmberg
Ett upprop mot nedskärningarna sprids på arbetsplatserna och ett större digitalt kampanjmöte är planerat till nästa vecka.

Alla anställda jag talar med säger samma sak: Haninges förskolor tål inte fler nedskärningar.
– Det är viktigt att inte dra ner på personalstyrkan nu när barn med särskilda behov inte får beviljat extra stöd, säger barnskötaren Agneta Holmberg

– Nej, Haninges kommunala förskolor tål inte fler nedskärningar. Redan idag kämpar pedagogerna i förskolan mot en orimlig arbetsbelastning där man förväntas jobba över flera gånger i veckan och där vikarier inte sätts in ens vid längre sjukskrivningar. Att gå från dag till dag innebär att man varken kan följa pedagogisk eller strukturell planering och att barnen inte får den utbildning de har rätt till, konstaterar förskolläraren Ida von Rosen och fortsätter:

– Samtidigt leder den här arbetsbelastningen till att ännu fler pedagoger bränner ut sig eller söker sig till andra arbetsplatser. Därmed får vi en stor brist på utbildade pedagoger i Haninges förskolor, en brist som inte är rimlig i förhållande till hur många utbildade pedagoger som bor i Haninge kommun.
– Utöver detta bryter alla förskolor mot skollagen varje dag på grund av de nedskärningar som har gjorts. Skollagens första kapitel handlar bland annat om alla barns rätt till utbildning och alla barns rätt till det stöd och den stimulans som behövs för att utvecklas så långt som möjligt. Men i förskolorna i Haninge kommun går det hundratals, kanske ännu fler barn i behov av särskilt stöd som inte får det behovet uppfyllt på grund av de senaste årens nedskärningar av den reella barnpengen, avslutar Ida von Rosen
Hanna Delitsch
– Politikerna slår sig gärna för bröstet när de kan, slår på stora trumman om förskolans betydelse för skolresultaten i framtiden och talar om hur ”det behövs en synvända!”
Men bakom allt detta ligger de anställdas slit, vi förväntas leverera mer utan ytterligare resurser eller personal, säger förskolläraren Hanna Delitsch, som tills nyligen arbetade inom förskolan i Haninge.

– Jag minns hur vi var två pedagoger med ansvar för 20-talet barn på eftermiddagarna, hur det kunde sitta 60 barn samtidigt och äta i matsalen och där man som pedagog ensam hade ansvaret för tre bord. 
– Det är inte ovanligt att pedagoger ”ställer upp” och arbetar även efter sin arbetstid för att kunna göra allt som måste. Tystnadskulturen kring arbetsvillkoren är stenhård, berättar Hanna

  – När vi under den rådande pandemin nås av information att det nu ska placeras fler barn på våra förskolor samtidigt som den extra pedagogtiden tas bort, känner jag att vår flexibilitet har nått sin gräns. Om förskolan ska gynna våra barns utveckling och lärande samt samhällets utveckling i stort är det dags att satsa på förskolan, inte prioritera bort den, säger en förskollärare som vill vara anonym.

– Att arbeta i förskolan innebär inte enbart att arbeta tillsammans med barnen. En del av det arbetet är pedagogisk dokumentation, förberedelse och genomförande av utvecklingssamtal, vardagliga samtal med föräldrar, planera undervisningen, ta fram handlingsplaner för att ge alla barn rätt till utveckling och lärande i verksamheten. Detta är några av de arbetsuppgifter vi pedagoger i förskolan ska genomföra utöver att vara närvarande och lyhörda tillsammans med barnen.
Många anställda känner att nedskärningarna har gått för långt att och barngrupperna är på tok för stora. Ingen mer tystnad. Nu samlas motståndet. ▪

Är du anställd inom förskolan i Haninge och vill gå med i kampanjen? Maila mattias.bernhardsson@socialisterna.org

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.