tisdag 2 februari 2021

Hoten mot skyddsombuden

Foto: Natalia Medina

12 000 färre skyddsombud • 32 procent har hindrats i sitt uppdrag och 6 procent har utsatts för hot och våld


av Louise Strömbäck

- - -

LO-förbunden har idag hela 12 000 färre skyddsombud än för bara 8 år sedan, vilket en undersökning gjord av tidningen Arbetet visar. Orsaker till detta är bland annat en hårdare situation för skyddsombuden och fler osäkra anställningar. År 2012 hade LO-förbunden sammanlagt 64 500 skyddsombud, som nu har sjunkit till 52 300.

Under samma period har Sverige fått en halv miljon fler arbetare, dock inte bara inom LO-yrken. Att fler arbetar samtidigt som antalet skyddsombud minskar leder till en ökad arbetsbörda för skyddsombuden. Sedan 2012 är det nu fyra fler medlemmar per skyddsombud, trots att LO-facken tappat medlemmar.

Skyddsombudets uppgift är att arbeta för en bra och säker arbetsmiljö, och agerar som arbetarnas representant mot arbetsgivaren i arbetsmiljöfrågor. Skyddsombud ser till att risker för arbetsskador och dålig arbetsmiljö ska förebyggas, och har rätten att kräva att åtgärder införs när det behövs.
På grund av detta är skyddsombud inte alltid populära hos arbetsgivare, och många utsätts för trakasserier. Enligt Arbetets enkät hade 6 procent av skyddsombuden utsatts för hot och våld och 32 procent hade någon gång hindrats i sitt uppdrag, trots att detta är olagligt.

En annan faktor är att allt fler har osäkra anställningsformer, och då helt enkelt inte vågar ta upp brister i arbetsmiljön av oro att inte få jobba mer.
Den förändring av lagen om anställningsskydd (LAS) som riskerar att genomföras skulle innebära ytterligare ett steg i riktningen mot arbetsplatser där ingen vågar säga ifrån i rädsla för att bli uppsagda.

Ett minskat antal skyddsombud innebär att allt färre kan driva arbetsmiljöfrågor. Det kan bli en katastrof, särskilt på arbetsplatser med större risker och inom privata företag där vinst går före en bra arbetsmiljö. Skyddsombudens rättigheter och säkerhet behöver stärkas ytterligare för att de ska kunna göra sitt jobb utan hot och trakasserier. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.