torsdag 25 februari 2021

Bildspecial: Vildmarken på Ornö blir naturreservat

Mattias Bernhardsson och Nemo i Norra skogen. Foto: Mattias Enroth.

Efter kampen mot planerade avverkningar blir Norra skogen naturreservat • 8 procent av Ornö skyddas: Bildspecial längst ned

Norra skogen, det blir namnet på nästa naturreservat på Ornö i Haninge. 370 hektar skog skyddas – 8 procent av Ornös yta. Naturreservatet är resultatet av kampen mot planerna att avverka området 2017 – planer som Rättvisepartiet Socialisterna, Ornöbor med flera eldsjälar tog strid emot.
– Norra skogen är den största kvarvarande väglösa gammelskogen i hela regionens skärgård. Jag är så glad att skogen skyddas att jag saknar ord, berättar Mattias Bernhardsson från Rättvisepartiet Socialisterna Haninge och kampanjen Bevara Haninges skogar, skärgård och kulturlandskap.

– Jag vill rikta ett stort tack till alla som gjort insatser; som Lars Magnusson från Naturskyddsföreningen, Peter HellströmNaturhistoriska riksmuseet [ansvarig för projekt havsörn] och alla eldsjälar i gruppen "Värna vårt älskade Ornö. Inga fler stora hyggen", fortsätter Mattias.
Det var några dagar före julen 2016 som Mattias Bernhardsson (RS), när han gick igenom avverkningsanmälningar till Skogsstyrelsen, reagerade på en anmälning som stack ut i mängden: nr A58842-2016. Ett skogsbolag hade ansökt om att dra en väg rakt genom storskogen. Strax därefter kom ännu en avverkningsanmälan om att kalhygga i skogen ända fram till Nybysjös strandlinje – en unik sjö mitt i skogen med helt oexploaterade stränder.

Havsörn över Nybysjö i Norra skogen. Foto: Mattias Bernhardsson

Bara 8 månader tidigare hade Rättvisepartiet Socialisterna föreslagit kommunfullmäktige att utreda möjligheten att skydda området – ett förslag som röstades ned av de andra partierna.
"Mattias och Rättvisepartiet Socialisterna genomförde då ett eget fältbesök i de avverkningsanmälda områdena, fotograferade flera unga havsörnar vilka tydligt revirmarkerade över Nybysjö och vittnade om lyckade häckningar samt dokumenterade att ett stort alkärr – en nyckelbiotop enligt Skogsstyrelsen – låg inom avverkningsområdet"
I januari 2017 skickade Mattias in ett förslag till Länsstyrelsen att utreda möjligheten att skydda området, tätt följt av en begäran till Skogsstyrelsen att avslå ansökan om avverkning. Både Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen lämnade negativa svar under våren, exempelvis bestred Skogsstyrelsen Mattias uppgifter om att det häckade havsörn i området. 
Mattias och Rättvisepartiet Socialisterna genomförde då ett eget fältbesök i de avverkningsanmälda områdena, fotograferade flera unga havsörnar vilka tydligt revirmarkerade över Nybysjö och vittnade om lyckade häckningar samt dokumenterade att ett stort alkärr – en nyckelbiotop enligt Skogsstyrelsen – låg inom avverkningsområdet. 

Mattias Bernhardsson. Foto: Anders Skoglund

Efter att Mattias hade lämnat in sin rapport beslutade Skogsstyrelsen att göra ett eget fältbesök och genomföra en inventering – något som kom att visa på områdets stora naturvärden. Inventeringen var begränsad, men ändå hittades 23 arter vilka är fridlysta, rödlistade eller räknas som signalarter (indikatorer på skyddsvärd skog). Skogsstyrelsen beslutade att ett samråd skulle hållas och att inga avverkningar fick ske under tiden.
Sedan avverkningsplanerna stoppades i september 2017 har Mattias legat på Länsstyrelsen regelbundet i frågan om reservatskydd. Nu har Länsstyrelsen kommit överens med markägaren Catharina Stenbock Lewenhaupt om att skydda området. 
"Ett förslag till beslut rörande Norra skogen ska tas fram och skickas på remiss till bland annat Haninge kommun och Skogsstyrelsen. Går allt enligt planerna beräknas naturreservatet Norra skogen öppna under senhösten", rapporterar tidningen Skärgården.
Veckans ros i tidningen Mitt i Haninge
Samtidigt fortsätter
naturen att krympa både på Ornö och i hela Haninge. Bara på Ornö finns över 20 avverkningsanmälda områden. Gruppen "Värna vårt älskade Ornö. Inga fler stora hyggen" samlar många Ornöbor som vill ha en helt annan, hållbar utveckling på ön. På fastlandet kämpar Rättvisepartiet Socialisterna för att stoppa avverkningarna som sker i den södra och privatägda delen av Tyresta naturreservat på grund av riktigt dåliga reservatsföreskrifter.
– Vi kommer så klart att agera om vi märker att förslaget till reservatsföreskrifter i Norra skogen på Ornö är för svaga. Vi räknar med att det inte ska vara möjligt att gallra eller avverka i naturreservatet, säger Mattias Bernhardsson (RS) avslutningsvis
Norra skogen i bilder:

Nemo vilar i ljungen. Foto: Mattias Bernhardsson

Foto: Mattias Bernhardsson

Foto: Mattias Bernhardsson

Foto: Mattias Bernhardsson

Nybysjös oexploaterade stränder. Foto: Mattias Bernhardsson

Alkärr. Foto: Mattias Bernhardsson

Foto: Mattias Bernhardsson

Foto: Mattias Bernhardsson

Rikt på blåbär och lingon. Foto: Mattias Bernhardsson

Morgonkaffe. Foto: Mattias Enroth

Havsörn. Foto: Mattias Bernhardsson

Natursegrar i Haninge genom åren:
> Avverkningar i Norrbyskogen stoppas i väntan på utredning (2019)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.