torsdag 27 januari 2022

Så sänker vi elpriset!


Varför så höga elpriser? I mars 2015 slog högsta förvaltningsdomstolen fast att de företag som äger elnäten också har fri rätt att höja priserna. Det ger de stora elnätsföretagen möjlighet att ta ut överpriser. Elpriserna rusar i höjden på grund av avregleringarna. De svenska elhandelsföretagen exporterar till och med el under ”bristmånaderna” januari och februari och säljer den där de kan göra störst vinst.
Både moderatledda och socialdemokratiskt ledda regeringar bär ansvaret för avregleringarna av grundläggande samhällsfunktioner.

Vad som behövs
är en återreglering och ett återtagande i offentlig regi. Elpriser som inte baseras på vinstintressen. Kommunala elbolag har kraftigt lägre elpriser än privata. Det behövs inte bara gemensamt ägande, utan också demokratisk kontroll och styre underifrån för att möjliggöra en omställning från fossil till klimatvänlig energi samt elpris utan vinstintressen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.