fredag 28 januari 2022

Här avverkas snart det planerade naturreservat

Snitslat för avverkning.
Foto: Mattias Bernhardsson

Naturvärden ska "gallras" bort • Så kan DU hjälpa oss se till att skogen inte huggs ned

- - - 
Uppdatering 210204: Större delen av de tre avverkningsanmälda områdena har nu avverkats. Nu fortsätter vi verka för att den resterande östra delen av skogen ska bli naturreservat.
- - -

Tidigt på morgonen hörs röjsågarna från Norrbyskogen. Det är skogsbolaget Stora Enso som är ute och röjer sly så att de inom kort kan köra in med tunga skogsmaskiner och börja avverka. I ett planerat naturreservat.
"Det är inte första gången S-styret står passiv när planerade naturreservat avverkas"
Rättvisepartiet Socialisterna och boende i Norrby är ute och pratar med skogsarbetare, för fram argumenten, berättar om skogens betydelse för ortsborna och om planerna på naturreservat; ”Berätta upp till dina chefer vad vi sagt, att de får pausa avverkningarna”.
 Jag är så ledsen och besviken på våra politiker som låter företag skövla, säger norrbybon Julia Eriksson.
Uppdraget att avverka kommer från Turbinen Entreprenad AB – som vill bygga dyra bostäder i den skyddsvärda skogen.
Mattias Bernhardsson
– Det finns inte en detaljplan för att bygga bostäder, ändå vill de hugga ned skogen så fort som möjligt. Då kan ingen hävda att den är skyddsvärd längre och då kan de driva igenom detaljplanen utan motstånd, säger Mattias Bernhardsson, organisatör för Rättvisepartiet Socialisterna och kampanjen "Bevara Haninges skogar, skärgård och kulturlandskap".

– Norrbyskogen är en av de fem skogar som Haninge kommun har pekat ut som mest skyddsvärda. Det har planerats för att bilda naturreservat under lång tid men kommunen är långsamma. Men vi väntar inte, vi ska se till att de inte avverkar här, fortsätter Mattias.
2019 stoppades ett försök att avverka. Rättvisepartiet Socialisterna informerade Skogsstyrelsen om skogens höga naturvärden, lämnade in en begäran om samråd och slog larm till Haninges kommunekolog. Samråd blev det också och Skogsstyrelsen såväl som kommunekologen gjorde fältbesök i de avverkningsanmälda områdena. 
Då slöt Turbinen Entreprenad AB och Haninge kommun en överenskommelse om att inte avverka något medan kommunen skulle genomföra fördjupade inventeringar och karteringar av Norrbyskogen för att ta fram ett förslag på naturreservat.
Kommunen har gjort inventering av alla naturvärden och de har karterat. Men de släpar benen efter sig och är nu flera år sena med att föreslå naturreservatet, säger upprörda norrbybon Peter Eriksson som varit i mailkontakt med kommunalrådet Meeri Wasberg (S) som nu kritiseras för att inte agera när Turbinen bryter mot överenskommelsen.
– Det är inte första gången S-styret står passiv när planerade naturreservat avverkas. Även i Högstaskogen har det avverkats, vilken också är en av de fem skogar som kommunen har pekat ut som mest skyddsvärda, fortsätter Mattias.
Norrbyskogen har en väldigt varierande natur, från branta mossbeklädda bergsbranter och torr hällmarksskog till fuktig granskog och alsumpskog. I samtliga naturtyper finns gamla och grova träd – som gran, tall och asp – och skogen har i stort lämnats helt orörd från skogsbruk.

Hjälp oss! Ring och maila de ansvariga:

Stora Enso:
Stefan Olofsson, områdeschef: 070-5497091, stefan.olofsson@storaenso.com

Turbinen Entreprenad AB:
Tel: 08-684 109 01
E-post: mikael@turbinen.se

Haninge kommunledning:
meeri.wasberg@haninge.se
anna.haapaniemi@haninge.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.