måndag 26 september 2022

Protester stoppar förödande stenkrossutbyggnad i Österhaninge

T.v: Vy från Högsta mot Husbyån och Tjurstaskogen. T.h: Stenkrossverksamhet. Foto: Christian Amet 

Femdubblad stenkrossverksamhet och skövling av Tjurstaskogen stoppas

Boende och bönder i Österhaninge samt Rättvisepartiet Socialisterna protesterade när Haninge Åkeri ansökte om att utöka sin stenkross verksamhetsyta från dagens 2,5 hektar till 12 hektar. Nu stoppas utbyggnaden.

Med stenkrossutbyggnaden skulle buller, damm och ökad trafik hota att förstöra miljön för boende, hästverksamhet, Sanda hönseri samt även naturlivet i skogen och i Husbyån. Utbyggnaden skulle också innebära exploatering av Tjurstaskogen – där fridlysta djur som mård, vanlig padda, gök, kungsfågel (rödlistad som "Sårbar" i Artdatabanken), spillkråka (rödlistad som "Nära hotad") och trädlärka finns samt även fridlysta växter som liljekonvalj och Tallticka (rödlistad som "Nära hotad") finns.

Österhaningebygden är också ett av landets riksintressen för kulturmiljövården, i området finns många fornlämningar och gravfält.
– Det en enorm lättnad att utbyggnaden stoppats. Framför allt för hönseriet men även vårt privatboende. Nu kan vi se framåt igen. Vi hade nog flyttat om detta blivit avberättar Anna-Lena Karlsson, som bedriver ekologisk äggproduktion på Sanda hönseri och varit tongivande i protesterna.

Mattias Bernhardsson
Mattias Bernhardsson
är organisatör för Rättvisepartiet Socialisterna och kampanjen Bevara Haninges skogar, skärgård och kulturlandskap:
– Istället för att exploatera skog och natur anser vi att stora verksamheter ska förläggas i anslutning till existerande stora företagsparker alternativt på avställd företagsmark där marken redan är exploateradsäger Mattias Bernhardsson, som organiserade protester och yttranden till både åkeriet, kommunen och länsstyrelsen. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.