torsdag 11 maj 2023

Haninge: Granskning av det blåbruna styrets första 130 dagar vid makten

Bilden är ett montage. Foto: Natalia Medina

M, L, KD och SD till attack mot skola, omsorg och miljö


av Mattias Bernhardsson
, organisatör Socialistiskt Alternativ (fd Rättvisepartiet)
- - -

Haninges blåbruna kommunstyre (M, L, KD och SD) har nu styrt i 130 dagar. Officiellt bildade M, L och KD ett minoritetsstyre med bara 21 av 61 mandat, medan SD sitter med som osynligt samarbetsparti och möjliggör med sina röster majoritet i kommunfullmäktige. "Nu kommer det att bli ett borgerligt styre med sverigedemokratisk politik", skröt Sverigedemokraternas gruppledare Christian Lindefjärd i lokaltidningen Mitt i Haninge när styret bildades. 130 dagar senare har haningeborna fått erfara denna sverigedemokratiska politik: skolnedläggning, privatisering av äldreomsorgen, försämrade arbetsvillkor, stoppade bostadsplaner, upphävd klimat- och miljöpolitik och svek mot löften om både trygghetssatsning och arbetsvillkor.

Haningealliansen pekade ut fyra prioriterade områden i sin politiska plattform:
1. Ett tryggare Haninge
2. Utbildning
3. Jobb och näringsliv
4. Stadsbyggnad

Vad händer på dess fyra fronter? Vi har granskat:

1. Ett tryggare Haninge = överge målet om inga utsatta områden år 2030
Haningealliansens partier, främst M och SD, gick till val på "massiva satsningar" på trygghetsinsatser. De hävdar nu att de öronmärker 10 miljoner kronor till trygghetsinsatser men i själva verket så tar de pengarna från Kommunstyrelsens redan existerande budget för trygghetsarbete och fördelar dem till nämndnivå. Dels är det ynkliga summor i sig, dels fragmenteras därmed trygghetsarbetet och det blåbruna styret lämnar över ansvaret till enskilda nämnder.
 
Den enda egentliga satsningen – det vill säga nya pengar – är två miljoner kronor som tas ut investeringsreserven. En av dessa ynka två miljoner ska gå till övervakningskameror, något som vi ser resultatet av där det redan provats; gängvåldet stoppas inte utan flyttas runt – från centrumen till bostadsområden, trappuppgångar och lekplatser. De blåbruna flyttar våldet närmre barnfamiljerna!

Samtidigt vill det blåbruna styret helt slopa målen att minska fattigdom och social utsatthet. "Programmet för social hållbarhet upphävs" står det i förslagen inför nästa kommunfullmäktige den 15 maj. Det innebär att det blåbruna styret exempelvis överger målet att Haninge inte ska ha några utsatta områden år 2030. "Ett tryggare Haninge" minsann.

2. Utbildning = skolnedläggning
Den 19 april drev M, L, KD och SD igenom landets snabbaste skolnedläggning av Båtsmansskolan i Söderby. Informationen gick ut bara två veckor innan beslutet, i en kuppliknande manöver dagen innan påskledigheten. För många föräldrar förbyttes påskmys till panik och att samla namnunderskrifter. Bara tack vare protesterna gick politikerna med på att ha ett informationsmöte, två dagar innan beslutet. Politikerna hade bokat in väktare för att skydda sig från småbarnsföräldrarna.

Båtsmansskolan – och många andra skolor – byggdes med en maxkapacitet på 300 elever. Klasserna är fulla och skolan till och med tackat nej till elever. Men nu har de blåbruna räknat ut att det måste finnas 525 elever på en f-6-skola för att ekonomin ska gå ihop. Logiken är att skolor måste vara överfulla för att gå runt ekonomiskt. Då är det inte elevunderlaget det är fel på, utan skolpengen och budgeten. En faktor är också kommunens internhyra, nyss klubbades att kommunen höjer sina lokalhyror med hela 8 procent för 2023. Det innebär att man flyttar pengar från utbildning genom att höja hyrorna för skollokaler. Detta kommer att leda till stora underskott på skolor, förskolor och äldreboenden framöver! Haninge kommun gjorde samtidigt ett ekonomiskt resultat (vinst) 2022 på sanslösa 625,9 miljoner kronor och motsvarar 10,5 procent av alla skatteintäkter och generella statsbidrag.

Båtsmansskolan – en liten och trygg f-6-skola med 297 elever och promenadavstånd – är det första offret för det blåbruna styrets nya skolvision om stordrift, med superkomplexskolor på uppemot 1000 eller fler elever i alla åldrar. Beslutet att trycka in barnen i två andra storskolor, med mycket äldre ungdomar och utanför den egna kommundelen, kommer inte bidra till ett "tryggare Haninge", i varje fall inte för barnen.

3. Jobb och näringsliv = privatisera omsorg och försämra arbetsvillkor
På informationsmötet om Båtsmansskolan den 17 april sa kommunstyrelsens ordförande Sven Gustafsson (M) i micken inför alla föräldrar: "De stora privata friskolekoncernerna står vid dörren och knackar på". Detsamma gäller de stora privata vårdbolagen. Ett av det blåbruna styrets beslut är att införa LOV, lagen om valfrihetssystem, i kommunens äldreomsorg.
 
Samtidigt går andra kommuner i motsatt riktning, åren 2021-2022 avslutade många kommuner sitt arbete med LOV medan inga nya påbörjades. Det har visat sig ohållbart att driva äldreomsorgen privat av både ekonomiska och kvalitémässiga skäl. De kommuner som har störst andel privat äldreomsorg är också de kommuner som ger flest avslag på ansökningar att få plats på boende. De privata företagens vinstmarginal består i att ha sämre personaltäthet, sämre arbetsvillkor och högre andel timanställda och deltidsanställda.

Både M och SD lovade innan valet att ta bort de påtvingade 12-timmarspassen i äldreomsorgen. Men istället har de infört långpassen även i hemtjänsten, samt tagit bort möjligheten till tredagarsledighet.

4. Stadsbyggnad = bygg för de rika och slopa miljömål
“Kommunen ska framöver fokusera mer på det ägda boendet i stadsbyggnadsarbetet där småhus och bostadsrätter prioriteras”, utlovas i det blåbruna styrets politiska plattform. Istället för att lösa bostadsbristen med billiga kommunala hyresrätter så prioriteras dyra bostadsprojekt där bara de mest förmögna har råd att bo. "Avskaffa strandskyddet!" gick även M till val på, för helst ska ju de rika kunna ha sjöutsikt också.
 
Det blåbruna styret är extrema i sitt hat mot vår gemensamma natur. "Klimat- och miljöpolitiska programet upphävs" står det föreslaget inför nästa kommunfullmäktige den 15 maj. Istället ska den kommande översikpslanen – med byggandet i fokus – ligga till grund för en ny klimat- och miljöplan. Med andra ord ska dagens miljömål inte kunna begränsa exploateringsplanerna, utan tvärtom nya och utvattnade miljömål anpassas utefter exploateringsplanerna. Att bygga för de rika och inte majoriteten innebär mer ingrepp i orörd natur.

Styrets prio har redan lett till en åtgärd: Jordbro etapp 2, det vill säga byggplanerna för nya bostäder och nytt centrum vid Jordbro pendelstation har stoppats.

Socialistiskt Alternativ (fd Rättvisepartiet) stödde föräldrarnas kamp för Båtsmansskolan och har överklagat detta demokratiska haveri till förvaltningsrätten. Vi kommer att fortsätta vår strid mot 12-timmarspassen, mot nedskärningarna, mot skövlingen av vår sista natur och för riktiga trygghetsåtgärder som tas fram tillsammans med boende och föreningsliv. Framför allt kommer vi att kampanja för ett socialistiskt alternativ – det som behövs för att sätta stopp för hela den arbetarfientliga högerpolitiken.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.