torsdag 25 augusti 2011

Brev till migrationsminister Billström och Migrationsverkets chef Eliasson

Medan Migrationsverket vill sätta den politiske flyktingen Ali Mansouri på ett flygplan till Iran imorgon bitti fortsätter ansträngningarna att sätta stopp för utvisningen. Igår samlade Asylrörelsen i Stockholm (Iranska flyktingars riksorganisation samt riksförbund, Rättvisepartiet Socialisterna m fl) till demonstration vid flyktingförvaret i Märsta tillsammans med Aktion Mot Deportation och Ingen Människa Är Illegal och imorgon bitti sker en samling vid gaten på Arlanda för att argumentera med passagerare, kabinpersonal samt kaptenen för att försöka stoppa deportationen.
Idag har även ärendet hamnat hos Europadomstolen.

Demonstration vid Migrationsverkets flyktingförvar i Märsta

Följande brev till de ansvariga har också bifogats till Europadomstolen och Migrationsdomstolen:

Till migrationsminister Tobias Billström samt Migrationsverkets chef Dan Eliasson

Jag kräver ett omedelbart stopp för alla utvisningar av politiska flyktingar till Iran. Det är olagligt enligt internationell rätt för alla länder inklusive Sverige att utvisa en person som har legitim fruktan för förföljelse i hemlandet.
Socialister, motståndsmän, fackliga aktivister, strejkande och andra politiska fångar avrättas. På bara ett år har ett tiotal kurdiska socialister avrättats i Iran.
Den närmast förestående utvisningen gäller Ali Mansouri (Ärende nr. 10-829.126). I egenskap av arabisktalande tillhör Ali Mansouri en etnisk grupp som metodiskt diskriminerats och förföljts under decennier i Iran. Grymheter och organiserade brott liksom pogromer mot araber i Khuzistan pågår idag.
Ali Mansouri är också medlem i ’Republic of the Arab Nation of Ahwaz’. Han greps i slutet av sommaren 2005 av civilklädda agenter under dåvarande president Khatamis Ministry of Intelligence. Hans dator och scanner, som han använde för att skriva ut och sprida flygblad, upptäcktes och konfiskerades.
Ali Mansouri fängslades och torterades i två och en halv månad. Han släpptes mot borgen i väntan på en domstolsprocess. Han tog då chansen att fly landet.

Sedan i maj har 7 utvisningar av politiska flyktingar till Iran stoppats i sista stund. De har alla liknande historier;
* Sanan Ashrafi är kurd och har varit aktiv sedan 2002 i Irans arbetarkommunistiska parti - Hekmatist, där flera andra medlemmar avrättats av regimen. När Sanan fängslades år 2006 blev han "förhörd" 25 gånger. I förhör ingår riktade slag mot njuren, slag mot hela kroppen, sparkar mot bålen, upphängning med armarna över huvudet och hängning av tyngder i könsorganet.
* Marzieh Kamangar var peshmergaaktivist i den kurdiska och socialistiska motståndsrörelsen Komale. Hon var fyra år när regimen mördade hennes far. Marzieh har fortsatt sin politiska verksamhet i Sverige med Komale-TV som sänds i Iran via satellit och som har sin bas i Sverige.
* Mehdi Malaki drev en regimkritisk hemsida i Iran och greps vid tre tillfällen. Han har forsatt vara aktiv i hekmatisterna sedan han kom till Sverige 2008. Under april i år har Mehdi deltagit i fyra radio- och tv-sändningar där han kritiserat den iranska regimen. Han har medverkat i sändningar i den USA-baserade tv-stationen Nahaad Mar-domi samt i de Sverigebaserade radiokanalerna Sedaa ye Panaahjoo, Iran e Empooz och Hamsafar - samtliga med bred publik internationellt.
* Mohammad Sirvan Forotan var peshmergaaktivist i motståndsrörelsen Komale och ertappades av polisen när han organiserade en flygbladsutdelning. Han har förlorat sitt högra öga och flytt från både Iran och Irak innan han slutligen kom till Sverige.
* Mohammad Tavassoli var aktiv i Irans arbetarkommunistiska parti Hekmatist, har torterats ett flertal gånger och har ett hängande fängelsestraff över sig, möjligen t o m avrättning vid återvändande.
* Peyman Najafi var aktiv i den kurdiska människorättsorganisationen Yarsan Democratic Movement. Han pekades ut med namn på den iranska regimens nyhetssida Jamnews dagarna innann hans planerade utvisning.
* Navid Mirpourzadeh samordnar alla kampanjer för att frige politiska fångar i Iran. Navid relegerades från universitet Gachsaaraan Azad och torterades under 21 dagar på ett fängelse i Teheran.

Sverige har upprepade gånger gjort rättsvidriga övertramp. Den 3 september 2010, i fallet med R.C.V. (ansökan nr. 41827/07) fann Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna i Strasbourg att deportationen en iransk dissident var ett brott mot artikel 3 i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.
Trots detta har Sverige fortsatt utan paus att försöka deportera politiska flyktingar till Iran, något som i de flesta andra EU-länder vore otänkbart.

Den iranska regimen har utfärdat nya direktiv enligt artikel 7 i Irans straffbalk; att fängsla och åtala politiska flyktingar som återvänder till Iran. Detta ska också gälla brott de anses begått i andra länder (t e x i Sverige) exempelvis ‘hädelse’ och liknande. Irans chefsåklagare Mohsen Eje’i (*1) har nu (i likhet med den nu pensionerade domaren Abdoulnabi Molahzadeh (*2)) sagt att alla som ansökt om asyl på politiska grunder kan åtalas då det räknas som fällande bevis i sig.

Ett tydligt exempel på det är när Norge utvisade tonåringen Rahim Rostami den 9 februari i år varpå han åtalades samt dömdes och nu sitter i Evin-fängelset.
Enligt källor vilka Iran Human Rights (IHR) har varit i kontakt med, har Rahim Rostami åtalats för "kontakt med främmande land och propaganda mot nationens säkerhet". Mahmood Amiry-Moghaddam, talesman för IHR har uppgett att anklagelserna mot honom är på grund av hans deltagande i demonstrationer i Norge. Detta är bevis för att de iranska myndigheterna övervakar asylsökande utomlands och använder det mot dem vid återvändande.

Effekten av den skärpta tolkningen av artikel 7 i Iran är att det inte spelar någon roll huruvida de asylsökande i Sverige varit ledande eller ens politiskt aktiva över huvud taget; och den individuella prövningen i den svenska asylprocessen av varje asylsökandes asylskäl och bakgrund är därmed ovidkommande för utkomsten av ett negativt besked; samtliga riskerar fängslande, tortyr och avrättning.

Med detta som grund måste samtliga utvisingar till Iran stoppas.

Med vänliga hälsningar,
Mattias Bernhardsson, Gruppledare för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge kommunfullmäktige

Artikel 7-källor:
(*1) http://www.iribnews.ir/Default.aspx?Page=MainContent&news_num=273655
(*2) http://www.iran-newspaper.com/1389/11/28/Iran/4726/Page/26/Index.htm

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.