måndag 11 juni 2012

Budgetdebatt med verklighetsfrånvänt högerstyre

Av Mattias Bernhardsson, Rättvisepartiet Socialisternas gruppledare i Haninge kommunfullmäktige

- Jag häpnar, sa kommunstyrelsens ordförande Martina Mossberg (M) efter Rättvisepartiet Socialisternas budgetförslag hade presenterats på kommunfullmäktige. Själv presenterade hon en budget som innehåller nedskärningar på nära 100 miljoner kronor.
Mattias Bernhardsson (RS)
Rättvisepartiet Socialisternas budgetförslag innehöll öronmärkta satsningar på 170 miljoner kronor;  återanställning av personal i för- och grundskola; mer resurser till fältassistenter, kvinnojour, skyddade boenden, manscentrum, barn- och ungdomsvård, familjecentraler och missbruksvård; fler anställda, bättre mat och sänkta hyror i äldreomsorgen; fler platser i vuxenutbildningen och SFI; bättre lärartäthet i gymnasiet; höjda lägstalöner för kommunanställda och omvandling till heltid; extrainsatser på friskvård och rehabilitering för kommunanställda; bättre belysning och trygghetsåtgärder i parker, gång- och cykelvägar; utredningspengar för planering av transporter för att minska utsläppen; fler fritids- och timledare, längre öppettider för fritidsgårdar, ökat stöd till föreningar, utökad tjej-verksamhet och möjlighet för barn att få åka på sommarkollo.

Dessa satsningar hade varit möjliga om överskottsmålet/vinstkravet på 2 procent på alla nämnder togs bort; om den oansvariga skattesänkningen dragits tillbaka; om personalen, som arbetsplatsernas verkliga experter, fick inflytande istället för de dyra konsulterna; om partistödet avskaffades och politikernas löner och arvoden sänktes; om de rusande utgifterna för representation och konferenser drogs ned; och om det vårdnadsbidrag som cementerar ojämlika familjestrukturer avskaffades.

Men i borgarnas verklighet är dessa utgifter 'livsviktiga' medan satsningar på personal och kommunal verksamhet är 'slöseri'. Det gäller att "värna om skattebetalarnas pengar" som kommunalrådet så vackert uttryckte det. Därför behöver kommunerna enligt högern ha budgettak och budgetdisciplin. Men vilka krav på tak ställs på de riskkapitalister inom vård och skola som plundrar offentliga medel för privata vinster? Svaret är att skattebetalarnas pengar inte är värda att värnas i de fall politikerna kan sälja gemensam egendom till sig själva för en spottstyver för vinstmaximering genom skatteparadis.

En del av orsaken till att sossarna också försvarar vinster i vård i skola är att deras egna politiker tillhör dem som gör just vinst på privatiserad verksamhet. När Robert Noord för Socialdemokraterna tackade den borgerliga majoriteten under budgetdebatten "för ett väl fungerande samarbete" hade han lika gärna kunnat presentera sig som lobbyman för vilken riskkapitalist som helst.

Borgarnas standardsvar på alla krav på mer resurser vi ställer i denna kommun - vars skola och omsorg fått blöda mer än andra under M- och S-styren - är att 'resurser och personaltäthet inte påverkar kvaliteten'. Haninges förskolor har bland de största barngrupperna i landet. Minns fortfarande när flera barn från en förskola kom bort och kommunledningen skyllde både på den utslitna personalen såväl som på barnen i fråga - de var ju "flyktbenägna" hette det.

Det finns stora problem med verklighetsuppfattningen bland de styrande. Socialnämnden står inför en oemotsvarad slakt på livsnödvändig verksamhet. Men det märks inte när de borgerliga politikerna en efter en går upp i debatten om just Socialnämndens budget. Det ena svulstiga och klämkäcka talet om hur bra Haninge är avlöser varandra med superlativ och beröm. Folkpartiets Pia Lublin ville minsann satsa på missbruksvården fick vi veta från talarstolen där hon avslutade med att yrka bifall till en budget som innebär nedskärningar på 45 miljoner kronor i Socialnämnden, på bl a just missbruksvård.

En spontan tanke var att föreslå att kommunen låter sätta in alko-lås i talarstolen men naturligtvis handlar det inte om nåt sådant. Det handlar om att politiker som är en del av systemet fyller rollen av aktörer i det politiska skådespeleri kapitalet behöver för att bättre klä de syften som annars skulle framstå lika fula som de är i verkligheten. Miljöpartiets Anna Melker som genom att tala om 'hen' istället för han eller hon ville upp sin höga genusmedvetenhet men däremot inte stödjer Rättvisepartiet Socialisternas förslag på mer resurser till att stoppa mäns våld mot kvinnor, är bara ett exempel på detta.

Melker tog priset när hon i sin polemik på Rättvisepartiet Socialisternas satsningar lät oss veta att det finns mer än 'miljoner hit och dit' och att Miljöpartiet står för "fluffiga värden" varav en skulle vara deras mänskliga flyktingpolitik. När jag svarade att detta var ett vågat uttalande av ett parti som sålt ut sin flyktingpolitik för en plats i yttervärmen av Reinfelts köttgryta till priset av mer resurser till polisen att jaga och massutvisa flyktingar, lös det åter tomt på tavlan över begärda repliker.

Vi talar inte samma språk helt enkelt. Vi skiljer oss från alla andra partier vilket vår budget tydligt visar genom att peka på behovet av ett socialistiska samhälle. Även Vänsterpartiet är kopplade till det politiska spelet framför de rörelser som på allvar kan förändra. Vänsterpartiet är partiet som nöjer sig med att säga att de är emot skolnedskärningen eller skollunchavgiften - Rättvisepartiet Socialisterna är partiet som genom organisering underifrån stoppar skolnedskärningen och tvingar kommunen att avskaffa skolunchavgiften. Rättvisepartiet Socialisternas valda är de enda som inte tar emot mer än vanlig arbetarlön. Vi är inte kopplade till det politiska systemet - vi är ett socialistiskt arbetarparti som bygger motståndet på skolor och arbetsplatser. Vi är det herrelösa partiet.

Läs hela RS budgetförslag här

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.