tisdag 28 augusti 2012

Polisingripande mot barnfamiljer i försök att avverka Ojnareskogen

Översta bilden från polisens
mobilisering via Nynäshman.
Nedersta bilden från den fredliga
ockupationen
Uppdatering 2012-08-31: Avverkningen stoppas!
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Av Ruben Derkert

Ojnareskogen på Gotland har ockuperats av till en början 40 aktivister i slutet av juni som ökat till 200 personer i dagsläget (28 Augusti). Nu hotas de av en massiv polisinsats.
Det är det finska bolaget Nordkalk som har beslutat hugga ner ­skogen och bryta kalk ur marken, vilket kan förgifta grundvattnet. Något som skulle drabba både växtlivet, havet och de boende på ön väldigt hårt.
Bland de ockuperande finns barnfamiljer, boende, lantbrukare i området och ungdomar från fältbiologerna. Området finns sedan några år tillbaka med i regeringens nationalparksplan (delar av området planeras att bli nationalpark) och i skogen finns över 265 rödlistade växtarter. Problemen med torka som kan uppkomma för stora delar av öns befolkning i och med kalkbrytningen är ytterligare ett viktigt argument mot Nordkalks kalhuggning.

Många boende har problem i dagsläget under somrarna redan innan ett ytterligare kalkbrott ska genomföras.
Lisa Wanneby engagerad i Rädda Ojnareskogen säger:
- Jag tycker det är olyckligt att Miljön ställs mot jobben. Att Sverige hela tiden slår sig på bröstet om att vi har en så bra miljölagstiftning vilket det här visar det motsatta. Den här skogen är världsunik i sitt växtutbud och ändå tillåter Högsta domstolen att Nordkalk förstör området trots de boendes missnöje av brytningen.
- Det är olyckligt att polisen pratar om en svans av aktivister, samt att de som är i skogen framställs som enbart ockupanter, och inte värnare av skog och vatten, anser Lisa Wanneby.
Än så länge (tisdag eftermiddag) har sex personer omhändertagits av de 200 i Ojnareskogen och de flesta har klättrat upp i trädkronorna. Sex av tio gotlänningar är emot kalkbrytningen på norra Gotland visar en ny undersökning.

Polisinsatsen beräknas kosta en miljon om inte mer, vilket är en skandal där polisen går Nordkalk vinstintressens ärenden utan att försöka medla på något sätt. Igår hade poliserna och de protesterande ett möte där polisen sa att dialog var det man ville ha.
Trots det  landsteg över 70 poliser från Stockholm bara timmar senare. Avverkningen har nu i skrivandets stund påbörjats på vissa ställen trots de protesterande som klättrat upp i träden. Rättvisepartiet Socialisterna fördömer statens och polisens agerande mot de som försvarar Ojnareskogen och Gotlands naturliv. Rättvisepartiet socialisterna kräver ett stopp på storföretagens förstörelse av miljön och för en demokratisk planering av samhällsekonomin och resurserna för miljöns bästa.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.