lördag 4 augusti 2012

Dag 4 på Asylforum: Partidebatt avslutade lyckad vecka

Från vänster: Fredrik Saweståhl (M), Caroline Szcyber (KD), Anna Steele (FP), Sören Juvas (S), Fredrick Federley (C), Yvonne Ruwaida (MP), Lina Westerlund (RS), Jonas Göthner (FI), Hans Linde (V), Maria Bexelius (debatt-moderator) och Mattias Bernhardsson (inledare för arrangörsgruppen)
Foto: Laetitia Schteinberg (http://schteinberg.com)
Asylforumet på Stockholm Pride (Arr: Asylrörelsen i Stockholm, Varken hora eller kuvad och RFSL Newcomer) har varit en stor framgång. Nyhetssidan QX.se med 90 000 läsare i veckan konstaterade att "Asylforum lyfter Prides fokus".
Efter första dagen på Asylforum skrev QX.se att "om någon saknar kärnan i Pride, det politiska ursprunget, livsviktig kamp långt bortom fest och yta, föreslår jag att man går på något av Asylforums fortsatta seminarier. De hålls varje dag i Pride House..."
Asylforum har besökts av mellan 40 och 100 personer dagligen. Arrangörsgruppen har genom forumet kommit i kontakt med många nya hbt-flyktingar som vill organisera sig. Flera flyktingar har också kunnat använda forumet för att få ut sina berättelser i t ex SVT, Sveriges Radio och DN.

Tidigare artiklar från Asylforum:
> De två första dagarna på Asylforum: Starka berättelser av flyktingar och press på Migrationsverket
> Dag 3 på Asylforum: Så organiserar man sig

Från vänster: Fredrick Federly (C),
Yvonne Ruwaida (MP)
och Lina Westerlund (RS)
Foto: Laetitia Schteinberg (http://schteinberg.com)
Under Asylforumets fjärde och sista dag igår var det partidebatt om vad som krävs för en human och rättssäker asylprocess med fokus på hbt-flyktingar.

Hans Linde från Vänsterpartiet hade första anförandet och tog upp om att de vill se över lagstiftningen, t ex ändra i lagen om "synnerligen ömmande omständigheter" för att ge fler asyl, ett förslag regeringspartierna och miljöpartiet röstade mot när Vänsterpartiet föreslog det i riksdagen. Han betonade också behovet av bra hbt-kompetens i asylprocessen och att protester på gator och torg är viktiga för att påverka.

Jonas Göthner från Feministiskt Initiativ inledde med att kritisera den heteronorm som genomsyrar hela samhället och även Migrationsverket. Han tog upp att de vill avskaffa Dublinförordningen (som innebär att flyktingar inte har rätt att välja vilket land som ska pröva asylansökan) och införa allmänn amnesti för alla gömda flyktingar.

Sören Juvas från Socialdemokraterna började med att kritisera sitt eget parti som hade "mycket i bagaget" från sin tid vid makten. Han nämnde offentligörandet av ambassadsrapporterna (som ligger till grund för Migrationsverkets landinformation) som något positivt Socialdemokraterna åstakommit.
 
Lina Westerlund från Rättvisepartiet Socialisterna berättade att partiet tar kamp mot allt förtryck som rasism, homofobi och heteronorm. Hon poängterade att det är viktigt att inte bara kräva allmänn amnesti utan också lika villkor, som allas rätt till svenska kollektivatal och gick till angrepp mot regeringens politik för lönedumpning. Hon förklarade att partiet är en aktiv del av asylkampen och hur partiet bedrivit kampanjer tillsammans med iranska flyktingar i gruppen 'Misstro oss inte' i Göteborg vilket nu lett till att 41 flyktingar fått uppehållstillstånd.

Fredrik Saweståhl från Moderaterna menade att Sverige har en "väldigt generös och bra asylpolitik" och reagerade starkt på att Lina Westerlund kallade Sverige för "ett extremt utvisningsland". Ett sådant påstående var enligt honom "horribelt" och "vansinningt". Angående Rättvisepartiet Socialisternas krav på lika villkor sa Fredrik Saweståhl att han var glad att de inte satt i riksdagen.
En svetsare i publiken gav svar på tal: Jag är glad att Moderaterna inte styrt landet de senaste 70 åren för då hade vi inte haft någonting alls!
Lina Westerlund svarade moderat-påståendet att Sveriges skulle ha en generös asylpolitik med fakta: 7 av 10 får avslag på sin asylansökan. Hon riktade en fråga tillbaka till Fredrik Saweståhl som hon aldrig fick svar på: Hur många hbt-flyktingar känner du som fått asyl?

En stor del av debatten berörde de problem flyktingar och organisationer vittnat om under Asylforum. Mattias Bernhardsson från Asylrörelsen i Stockholm och arrangörsgruppen sammanfattade dem i öppningen av debatten: t ex att Migrationsverket har bristande landsinformation samt dålig koll på hur situationen ser ut för hbt-personer världen över, att hbt-flyktingar behandlas illa i asylprocessen och att man avslår asylansökningar med falska påståenden som att hemlandets regering kan skydda dem.
Debatten som följde blev om det var lagstiftningen eller tillämpningen som var fel, d v s om det var politikerna eller Migrationsverket som bär ansvaret för att flyktingar skickas till förföljelse för sin sexuella läggning.

Fredrick Federley från Centerpartiet, Yvonne Ruwaida från Miljöpartiet, Anna Steele från Folkpartiet och Caroline Szcyber från Kristdemokraterna var alla mot att utvisa hbt-flyktingar till länder där homosexualitet är kriminaliserat och riktade hårt kritik mot Migrationsverket. Men de försvarade sin migrationspolitik; Felet enligt dem var tjänstemännen och handläggarna på Migrationsverket som inte följde lagstiftningen och - som Moderaternas Fredrik Saweståhl sa - "sov under hbt-utbildningarna".

Maria Bexelius från Rådgivningsbyrån var debattens moderator och utmanade regeringspartiernas resonemang då hon tog upp ett exempel där Sverige dömdes av FN:s tortyrkommission för att ha skickat en homosexuell man till Bangladesh. I det fallet försvarade regeringen Migrationsdomstolens beslut som baserades på påståendet att Bangladesh inte skulle tillämpa sitt förbud mot homosexualitet samt att personen kunde bosätta sig i en annan del av landet.
Strax innan Maria Bexelius tog upp detta hade flera regeringspartier kritiserat att man avslår asylansökningar på just dessa grunder. Men som Bangladesh-fallet visar försvarar ju även regeringen hur avslagen går till.

Lina Westerlund från Rättvisepartiet Socialisterna poängterade att Migrationsverket är styrt av högerregeringen och att besluten som fattas samt kulturen som råder där, t ex skålandet med champagne när någon deporterats, är ett resultat av högerregeringens hets och misstänkliggörande av flyktingar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.