torsdag 2 augusti 2012

Dag 3 på Asylforum: Så organiserar man sig

Temat på Asylforumets tredje dag, som samlade 70 besökare, var om hur man organiserar sig för asylsökande och hbt-flyktingars rättigheter med en panel bestående av organisationer och nätverk som är aktiva på olika sätt idag. (Läs om de första dagarnas Asylforum här)

Mattias Bernhardsson från Asylrörelsen i Stockholm (nätverk bestående av Iranska flyktingars riksorganisation och -förbund, Rättvisepartiet Socialisterna, föreningen Varken hora eller kuvad, Kurdiska framtidsrörelsen i Syrien, Casa Peru, Etiopiska flyktingföreningen och många enskilda aktivister) berättade hur de sedan starten i maj 2011 har stoppat 8 deportationsförök genom flygplatsaktioner på Arlanda (Tre exempel på lyckade aktioner: Hossein Ali Jafar Jasbi, Mohammedreza Esfahani och Ali Mansouri). 12 politiska flyktingar från Iran har fått uppehållstillstånd genom kampanjer; demonstrationer och opinionsbildning i media såväl som att tillsammans med advokaterna stärka fallen genom bevisinsamling. De har också varit väldigt aktiva för att stoppa utvisningarna till Syrien (Läs mer här). I höstas lämnades 67 000 namnunderskrifter över till Migrationsverket med krav på att stoppa utvisningar kurdiska flyktingar. Mattias tog även upp deras fackliga upprop mot tvångsutvisningar och pekade på hur vanliga arbetare kan bli en maktfaktor.

Golnar Bahar från föreningen 'Varken hora eller kuvad' (även en del av Asylrörelsen i Stockholm) gick igenom hur de arbetar som stödgrupp och opinionsbildare mot omänsklig flyktingpolitik, mot hedersrelaterat våld och förtryck samt mot rasism. De jobbar även med enskilda fall, t ex har de tillsammans med andra i Asylrörelsen i Stockholm och RFSL Newcomer kämpat för asyl åt det lesbiska paret Awas och Sofya (läs mer här).

Emy Åstrand från RFSL:s Newcomer-grupp berättade att de startade sin verksamhet i september förra året och att de arbetar som stödgrupp för hbt-flyktingar. Newcomer-gruppen har möten varje vecka för att lösa praktiska frågor som boende och pengar men har också social verksamhet för gömda hbt-flyktingar. De jobbar också med opinionbildning använder kanaler i media och riksdagen.

Alex Ekwall från 'Ingen Människa Är Illegal':s hbtq-grupp beskrev deras stödarbete för papperslösa, t ex att samla in pengar till mat och sl/buss-kort (viktigt då kontrollanter och polis aktivt letar efter gömda flyktingar genom kontroller), hjälp med boende och sjukvård. De jobbar även med juridisk rådgivning och opinionsbildning. Ingen Människa Är Illegal berättade att flera handläggare på Migrationsverket hänvisade flyktingar som fått avslag på asylansökan till deras organisation för att få hjälp med mat, pengar och boende då Migrationsverket inte längre står för det efter avslaget. De upplevde att de får ersätta välfärdssamhället när det inte tar ansvar och kritiserade det förhållningssättet.

Andréa Thibault från kampanjen 'Ain't I a Woman' (som ett 40-tal organisationer står bakom) berättade att de startade för att lyfta kvinnors asylskäl och genusperspektivet som idag saknas i asylprocessen. De kampanjar för att kvinnofridslagen ska stå över utlänningslagen (idag avslås många kvinnors asylansökan trots att de riskerar att misshandlas av män eller släkt de flytt från i hemlandet), att papperslösa flyktingar som vill anmäla brott ska få tillfälligt uppehållstillstånd (idag avstår många kvinnor att anmäla t ex misshandel i rädsla av att bli utvisad) och att utlänningslagen måste ändras så att kvinnors asylskäl är tillräckliga för att få asyl.

Gunilla Moshi från Svenska kyrkan berättade att som diakon möter hon många flyktingar som söker hjälp och beskrev hur det arbetet går till. Hon pratade även om det påskupprop år 2005 med den största namninsamlingen på 20 år, som blev strartskottet för rörelsen Flyktingamnesti 2005 med krav på allmänn amnesti åt alla gömda.

Flera flyktingar i publiken tog upp sina fall och undrade varför det inte räckte till asyl. Panelen svarade så gott de kunde och gick igenom vilken sorts bevisning som idag krävs för att få sina asylskäl som hbt-flyktingar godkänd. Alla i panelen häll med om att asylprocessen är godtycklig och rättsosäker.

Mattias Bernhardsson poängterade att många som har väldigt starka asylskäl och t o m överväldigande stark bevisning ändå får avslag. Han betonade att det är viktigt att driva offentliga kampanjer för sin rätt till asyl och att sätta press på både Migrationsverket och regeringen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.