tisdag 7 maj 2013

När fakta möter dumhet: RS debatterade vårdnadsbidrag med den kvinnofientliga högern

"Det avslutande replikskiftet visade hur lågt en debatt kan sjunka när någon försvarar en reform, inmålad i ett hörn och omringad av entydiga fakta... För åhörarna, radiolyssnarna och de som såg på live-sändningen dumförklarade sig främst KD ordentligt ikväll"

Viktiga frågor restes av Vänsterpartiet i en interpellationsdebatt i Haninge kommunfullmäktige. Då vårdnadsbidraget (ett bidrag föräldrar kan söka för att vara hemma med barn) nu funnits i Haninge under flera år ställde Nafi Cilgin (V) en serie frågor om vilka effekter bidraget haft, fördelningen mellan pappor och mammor och om man har jämfört med t ex vårdnadsbidragets effekter i Finland.

Utan att ens beröra det faktum att endast 4,1 procent av bidragstagarna i Finland är pappor, d v s att det är mammorna som stannar hemma, var Moderaternas Alexandra Anstrell (M) enda kommentar att "Det är alltid intressant och lärorikt att att se vad våra nordiska grannar har för erfarenheter och råd vi kan dra nytta av". 
"Vårdnadsbidraget är en valfrihetsreform som ger kvinnor och män lika möjligheter att välja att spendera mer tid med sina barn", konstaterade interpellationssvaret.

- Frågan handlar om jämställdhet och en bra uppföljning av vårdnadsbidraget behövs, menade Nafi Cilgin.

Mattias Bernhardsson (RS)
Mattias Bernhardsson från Rättvisepartiet Socialisterna (RS) började med att såga Alexandra Anstrells (M) s k 'svar' på Nafi Cilgins (V) frågor:
- Man tro att de gjort en 'copy-paste' från sina tidigare interpellationssvar i denna fråga för de återupprepar samma svepande floskler. Hur har vårdnadsbidraget påverkat jämställdheten? Det vet de mycket väl men vill absolut inte att det kommer ut så de vägrar befatta sig med fakta och vägrar diskutera de utredningar som gjorts, attackerade Mattias Bernhardsson och började med att utmana Anstrells påstående att vårdnadsbidraget minskat kostnaderna för grund- och förskolenämnden.

Alexandra Anstrell, som också är ordförande i nämnden, hävdade att kostnaden för vårdnadsbidraget under ett år var ca 5 miljoner lägre än om barnen hade haft förskoleplats istället.
Mattias Bernhardsson tog fram i sina egna anteckningar från förvaltningen en beräkning som visade att det i själva verkat handlade om en förlust på 1,1 miljon på ett år - en beräkning som gjorts utifrån svaren av 50 slumpvist utvalda vårdnadsbidragstagare i Haninge där hela 27 svarade att de ändå inte skulle ha sina barn på förskolan om bidraget inte fanns. Mattias Bernhardsson frågade Alexandra Anstrell hur de räknat - om de till skillnad från undersökningen räknat med att alla vårdnadsbidragstagare skulle sökt förskoleplats för att få fram denna fiktiva kostnadsminskning? Men nämndordföranden svarade inte på den frågan.

- Men detta är inte en fråga om kostnader, utan om jämställdhet. Låt oss ta en till på vilka som är hemma med barnen genom bidraget: I Finland är det bara 4,1 procent pappor (2011), Norge 16,4 procent (2010), Sverige 7,9 procent och här i Haninge 9,3 procent. Varför ser det då ut så här? För det första: patriarkala strukturer och traditioner - att kvinnans plats är i hemmet att utföra ett obetalt arbete medan mannen försörjer. Det här är värderingar som sakta avtar; Alltfler pappor delar på arbetet i hemmet. Jämställdheten i hemmet har ökat tack vare arbetarrörelsen och kvinnorörelsernas kamp för rättigheter och förbättringar under hela 1900-talet. Men kvinnoförtryckets normer reproduceras också, t ex av kapitalisternas lönesättning som ökar inkomstklyftorna mellan män och kvinnor. Vilket för oss till det andra: Även i familjer där pappor vill vara hemma med barnen så har många inte råd p g a av just löneklyftorna mellan män och kvinnor. I ett hushåll där pappan tjänar 25 000 kr och mamman 18 000 kr - vem tror ni kommer avstå lönen och vara hemma med barnen, frågade Mattias Bernhardsson.

Mattias Bernhardsson hänvisade till flera rapporter, t ex norska Kitteröd 2008 som slår fast att vårdnadsbidrag och förvärvsarbete påverkar hushållsfördelningen i hemmet och visade hur ojämn fördelningen blir i familjer som använder vårdnadsbidrag.

- Med ert resonemang att vårdnadsbidraget är en kvinnofälla, måste ni också anse att kvinnodominerade yrken, t ex undersköterska är en kvinnofällor, resonerade Alexandra Anstrell.

- Ni gör dem till kvinnofällor eftersom ni inte värderar det arbete som utförs i kvinnodominerande yrken lika högt som det arbete som utförs i mansdominerade yrken. Det finns enorma rikedomar i Sverige - löneklyftorna mellan män och kvinnor skulle kunna utraderas omdelbart. Men det vill inte ni - ni vill öka klyftorna! anklagade Mattias Bernhardsson.

ESO, Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, som granskat vårdnadsbidragets effekter på integration och arbetsmarknad, har dragit slutsatsen att vårdnadsbidraget är en fälla främst för invandrarkvinnor och låtutbildade.

RS tog också upp hur vårdnadsbidraget cementerar ojämlikhet i familjer och slår extra hårt mot invandrarfamiljer:
- All fakta visar att det är främst familjer med låg utbildning och invandrarfamiljer som tar emot vårdnadsbidraget. Familjer som lever på marginalen och inte har råd att tacka nej till ett bidrag på 3 000 kr - just de familjer där barnen allra mest skulle behöva stimulerande och bra förskolor. Flera studier, t ex Ellingsäter 2012, visar att miljön och stimulans i tidig ålder har stor betydelse för hela skolgången, vilket gör tidpunkten för start i offentlig barnomsorg viktig. Vårdnadsbidraget senarelägger denna tidpunkt vilket kan vara mer negativt för barn med invandrarbakgrund som behöver språkträning, sa Mattias Bernhardsson.

Joachim Krylborn, Kristdemokraterna (KD), berättade att han klippte gräset och hans fru lagade mat och det var det inget fel på. Ingen i debatten hade dock hävdat något liknande men inlägget manifesterade ändå KD:s förkärlek för gamla ideal och mall för hur en familj minsann ska se ut samt att man förnekar existensen av strukturer. Då KD inte hade några fakta eller sakliga argument blev taktiken istället att tillskriva socialister ståndpunkter han själv hittat på:
- Ni anser att det är farligt för barnen att vara med sina föräldrar, tyckte Joachim Krylborn.

- Det här är inte en diskussion eller en reform för att möjliggöra för föräldrar att få mer tid med sina barn. Er politik innebär tvärtom mindre tid för barnen för de flesta. Kärnan i hela alliansens 'arbetslinje' är ju att färre ska göra mer och dessutom till lägre lön. Allra tydligast är detta hos KD: Slopade pappamånader och avskaffad jämställdhetsbonus är bara några ingridienser i KD:s s k 'familjepolitik'. Vad frågan egentligen handlar om är följande: Ska politiker med skattepengar skapa incitament att upprätthålla ojämställda familjesituationer? Eller, som vi i Rättvisepartiet Socialisterna tycker, istället använda pengarna till projekt för att möjliggöra för ofrivilligt hemmavarande föräldrar att bryta isoleringen och få yrkeskompetens, att få arbete med en lön att leva på och bryta beroendeställningen? Vi i Rättvisepartiet Socialisterna vill inte bara avskaffa vårdnadsbidraget. Vi vill skapa verkliga och jämställda förutsättningar för både mammor och pappor att få mer tid med sina barn genom kraftigt utbyggd barnomsorg,  genom utökad, delad och förlängd föräldraförsäkring samt 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön, förklarade Mattias Bernhardsson.

Lina Rigney Thörnblom (RS)
- Om Kristdemokraterna vill ge föräldrar möjlighet att ha mer tid med barnen - varför stödjer ni då inte förlängd och 100 procent föräldraförsäkring, frågade Lina Rigney Thörnblom, Rättvisepartiet Socialisterna.

- Det stödjer vi i Kristdemokraterna, sa en uppenbart pressad Joachim Krylborn.

- Bra, då kommer vi räkna med det när frågan kommer upp, fyllde Lina Rigney Thörnblom i.

Då har Joachim Krylborn insett vad han sagt och försöker komma ur:
- Fast det ju det vi vill med vårdnadsbidraget. Vi pratar om samma sak men ni kallar det föräldraförsäkring.

- Det avslutande replikskiftet visade hur lågt en debatt kan sjunka när någon försvarar en reform, inmålad i ett hörn och omringad av entydiga fakta. Naturligtvis vet kristdemokrater skillnaden på hur vårdnadsbidrag och föräldraförsäkringar fungerar. Att en delad, förlängd och 100-procentig föräldraförsäkring skulle skapa mer jämställda möjligheter att stanna hemma med barnen medan vårdnadsbidraget bevisligen leder till det motsatta. För åhörarna, radiolyssnarna och de som såg på live-sändningen dumförklarade sig främst KD ordentligt ikväll, recencerade Lina Rigney Thörnblom debatten efter sammanträdet.

- Kristdemokraterna är med övriga högerpartier skyldiga till att föräldralediga tvingas betala betydligt högre skatt i förhållande till sin inkomst jämfört med om man är på jobbet. Jobbskatteavdraget upphör gälla när man tar föräldraledigt. För att hårddra det: Den föräldralediga mamman betalar en högre skattesats än sin förvärvsarbetande man. Sen har Kristdemokraterna varit med och sänkt taket för tillfällig föräldrapenning (Vab) och för havandeskapspenningen - från 10 basbelopp till 7,5 basbelopp. Att Kristdemokraterna skulle värna familjen är ett skämt. De värnar gamla könsideal och arbetsfördelningar mellan män och kvinnor medan de rycker pengarna ur handen på småbarnsföräldrar, recencerar Mattias Bernhardsson Kristdemokraternas familjepolitik.

Vi ser fram emot fler debatter. Och att KD i nästa val faller ut ur både riksdag och kommun!

RS Haninge

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.