torsdag 21 november 2013

Jobben på Lagena åter hotade

Av Robert Bielecki

> Läs artikel om den vilda strejken 2009

25 personer ska sägas upp på DHL:s lager i Jordbro, som ägs av Lagena som i sin tur ägs av den tyska logistikjätten JF Hillebrand. Istället vill man ta in bemanningsanställda i ett försök att pressa ned lönerna för alla anställda.

– De kommer göra samma misstag igen som 2009. Jag tycker det är bedrövligt. Företaget vill göra sig av med anställda som har arbetat på lagret länge och ta in bemanningsan­ställda som producerar mer eftersom de är utbytbara. Social dumpning, det är vad det handlar om, säger Mikael Johansson, ombudsman på Transports Stockholmsavdelning, till Transportarbetaren den 12 november.

Vild strejk på Lagena i Jordbro 2009

Misstaget som Mikael talar om handlar om konflikten som inleddes i december 2008, då 49 varslades från företaget med hänvisning till arbetsbrist. Då hade företaget innan dess tagit ett beslut om att satsa på ­förarlösa truckar, något som arbetarna ­varnade för att det aldrig skulle fungera i verkligheten.
Hela 35 miljoner kronor slösades bort på detta. Pengar som man ­istället hade kunnat använda för att behålla arbetsstyrkan.
Det andra beskedet om varsel kom så under maj 2009, då 33 arbetare skulle väck och bemanningsföretag användas istället. Men då kom motreaktionen. Lagenaarbetarna protesterade utanför Systembolagets kontor (som på den tiden ägde företaget) både den 4 juni och den 10 juni, vilket senare kulminerade i en massiv fyra dagars vild strejk från nästan alla arbetare på Lagena.
”Det behövs inte polistillstånd för att strejka, det är en rättighet!”, var arbetarnas svar till polisen som med alla medel försökte bryta upp strejken.

Rättvisepartiet Socialisterna stödde aktivt denna kamp och kämpade tillsammans med arbetarna, men drev också frågan i kommunfullmäk­tige i Haninge.
Efter strejken varslades 26 arbetare istället för de 33 som det från början var tal om. Strejken sågs inte som något misslyckande och var inte heller det. Kampen skapade vågor över hela Sverige och satte frågan om bemanning på den fackliga och politiska dagordningen på riksskala för lång tid framåt.
Nu hotas Lagenaarbetarna åter­igen av varsel. Facket motsätter sig starkt DHL Supply Chains (som driver lagret sedan den 1 mars 2013) planer på att byta ut fast anställda mot bemanningsanställda.
Företaget planerar detta trots att vårens Transportavtal innehåller en bilaga (bilaga M) om användningen av bemanningsföretag, som är tänkt att förhindra att fast anställda ersätts med bemanningsanställda.
Bilagan hindrar dock inte helt företag att ta in bemanningsanställda, men däremot måste det ske en förhandling med facket. Om ingen lösning nås kan parterna ta förhandlingen från lokal till central nivå. Förhandlingar har nu pågått under ­flera månader.

Jessica Moya, som arbetar på lagret och även deltog aktivt i den heta kampen 2009, hoppas att Offensiv ska uppmärksamma vad som händer:
– Inhyrning bör inte användas permanent och det är precis vad de gör nu. De ersätter fast anställd personal med inhyrda. Dessvärre har vi inte längre någon fungerande fackklubb, men jag hoppas att Transport och Handels som tvistar om vem som ska organisera oss står fast.

Situationen är komplex. I februari i år gjorde Lagena sig av med alla lagerarbetare och outsourcade det hela till DHL, med ett års varsel. Det följer ”koncernens strategi att vara maximalt kostnadseffektiv och flexibel”, som det står i årsredovisningen, vilken också talar om hur Lagena ska möta tuffare konkurrens och prispress: ”Detta ­åtgärdas genom ytterligare kostnadsrationaliseringar”.
DHL har avtal med Transport, inte Handels som Lagenaarbetarna har avtal med just nu, men det är ändå Transports avtal som gäller i dagsläget. Detta har ­sämre ob-ersättning, vilket innebär att arbe­tarna blir av med ett par tusenlappar i månaden. Det som facket ­förhandlat fram på lokal nivå riskerar att gå upp i rök om Handelsklubben ­försvinner, skriver tidningen Arbetet den 25 september.
Den 1 februari nästa år är det tänkt att bytet ska ske från Handels avtal till Transports avtal, om inte LO säger nej till detta.
Lagerarbetarna vill inte byta avtal och Handels säger nej. Transport och Handels kommer inte överens lokalt, och förbunden har diskuterat frågan centralt.
Eftersom förbunden inte kommer överens blir det LO:s styrelse som får tolka organisationsplanen och avgöra vilket förbund som ska ha avtalsrätten, en tvist som pågår i detta nu. Detta gör att både Handels och Tran­sport sitter med i de förhandlingar som pågår.

– Det är en jäkla märklig situation, säger Mikael Johansson om det hela till Transportarbetaren den 12 november.
Fredrik Ståhlberg, ombudsman på Handels avdelning i Stockholm, säger till Arbetet den 25 september att han anser att Lagena och DHL ägnar sig åt det som kallas för avtalsshopping, det vill säga att de väljer och vrakar bland kollektivavtal och tar det som blir billigast.

Högerpolitikens våta dröm är att krossa fackföreningsrörelsen och ­alla former av kamp mot dess attacker. Den utbredda användningen av bemanningsanställda är ett led i detta, eftersom de oftast inte har något kollektivavtal eller några rättigheter på arbetsplatsen att tala om. Det gör att bemanningsanställda, i likhet med timanställda, kan sägas upp på stört om exempelvis kritik riktas mot företaget eller om företaget behöver ”spara pengar”, alltså maximera sin vinst än mer.
Lagenaarbetarna behöver ­återigen ta kamp mot företagets allt mer brutala vinstjakt. Rättvisepartiet Socialis­terna kommer att ge allt stöd till en sådan kamp.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.