tisdag 3 november 2020

Föräldrar överklagar Haninges beslut att stänga barnomsorg på obekväm arbetstid

Från vänster: Alejandra Alvarez Gustafsson, Josefin Tranbäck, Sara Myrsell, Noemi Degerström och Marcella Valenzuela tar strid för rätten till kommunal barnomsorg på obekväm arbetstid.
Foto: Mattias Bernhardsson 

Kommunen efter Rättvisepartiet Socialisternas artikel: "alternativen till Nattugglan behöver utredas vidare"

Föräldrar tar strid mot nedläggning av Nattugglan, kommunens barnomsorg på obekväm arbetstid i Haninge som finns i centrala Handen. I torsdags förra veckan samlades föräldrar som har barn i Nattugglan, de flesta vårdanställda, för ett arbetande möte mot nedläggningen:
– Vi har hjälpt varandra med överklagningar, ringt media och börjat lobba mot politikerna i Barn- och utbildningsnämnden, berättar föräldern Alejandra Alvarez Gustafsson.
“Vad tycker nämnden att vi ska göra med våra arbeten? Ska vi säga upp oss?”, frågar Marcella Valenzuela nämndpolitikerna i sitt brev.
"Barnkonventionen är lag i Sverige, på vilket sätt hade ni ett barnperspektiv här när ni tagit detta beslut utan att ens utreda huruvida alternativen ni hänvisar till är goda eller ta hänsyn till de konsekvenser det innebär för barnen att flyttas? Här är det tydligt att barns bästa inte varit i fokus", skriver föräldern Sammy Karlsson till nämndpolitikerna.
De två privata familjedaghemmen som politikerna hänvisar till när Nattugglan stängs är Haninges Ekobarn AB och Silverlyktan AB:
”Haninge Ekobarn har i samtal med förvaltningen sagt att de har kapacitet och en organisation för att ta emot de barn som idag är inskrivna på Nattugglan samt även tillgodose eventuella framtida behov”, står det föredragningen av nämndens beslut.
"Men vi ställer oss väldigt frågande till detta", skrev Rättvisepartiet Socialisterna i en artikel som blev viral förra veckan: "Vid en enkel koll finner vi att Haninge Ekobarn AB helt saknar anställda, inte har lämnat in skattedeklaration och är helt avregistrerade från F-skatt. Enligt Skatteverket är bolaget ”passivt”. Silverlyktan AB har två anställda och redovisade förra och förrförra året en vinstmarginal på 40 respektive 70 procent".
Två dagar senare går förvaltningen ut ny information till föräldrarna att de har "fått kännedom om omständigheter gällande alternativen till Nattugglan som behöver utredas vidare. Nämnden överväger därför att skjuta upp beslutet om nedläggning av Nattugglan".
Mattias Bernhardsson (RS)
– Det är anmärkningsvärd att kommunen inte ens har gjort enkla kontroller av vilka privata alternativ de ska hänvisa barnen till. Vi kräver dock tydligare besked än att de "överväger" att "skjuta upp beslutet" – beslutet har ju redan tagits. De måste riva upp beslutet, kräver Mattias Bernhardsson från Rättvisepartiet Socialisterna.
RS Haninge

Läs också: 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.