fredag 6 november 2020

Kompi(s)affärernas Haninge

Foton i montage: Natalia Medina, Linda Håkansson

Förre S-politikern Ilija Batljan gräver guld i S-styrda Haninge • Tillskansat sig avtal för en stor del av kommunens bostads- och centrumutveckling i tre av de fyra största stadsdelarna Jordbro, Västerhaninge och Brandbergen


av Mattias Bernhardsson
// Artikel i Offensiv
- - -

"Vi fortsätter att stärka vår position i Stockholmsregionen och i Haninge kommun", skriver Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) i ett pressmeddelande om att de ska bygga 409 lägenheter i centrala Brandbergen i Haninge kommun. Med en beräknad avkastning på 4,5 procent väntas projektet ge en vinst till SBB på 36 miljoner kronor.

SBB har också fått markanvisningar av Haninge kommun i både Västerhaninge och Jordbro centrum för tusentals nya bostäder och centrumbebyggelse. När SBB köpte både Västerhaninge och Jordbro centrum av Comerciante AB – var det under förutsättning att även kommunens mark i dessa centrumområden skulle ingå i de båda utvecklingsprojekten. Och så blev det också.
SBB ansvarar nu alltså för en stor del av kommunens bostads- och centrumutveckling i tre av de fyra största stadsdelarna. Haninges politiska styre är S-ledda och SBB styrs av förra S-politikern Ilija Batljan.

När det föregående S-ledda kommunstyret i Haninge markanvisade i Jordbro och Västerhaninge Centrum var det direkt till Batljans SBB, utan att det fanns några andra alternativ på bordet och med kraftigt underpris beräknat:
”Som vägledning för kommande prissättning vid markförsäljning konstaterar parterna att Haninge vid tiden för detta avtals tecknande slutför flerbostadsshusbebyggelse i Jordbro respektive Västerhaninge där försäljningspriserna uppgår till 2000 kr/m2 BTA respektive 3000 kr/m2 BTA”, står det i markanvisningsavtalet.
Vägledningen i markanvisningsavtalet är inte som den ska. Såld mark för bostadsändamål i en kommundels utkant tas som prisexempel trots att det i Jordbro och Västerhaninge handlar om centralt belägen centrummark. När markanvisningsavtalet skrevs under krävde Rättvisepartiet Socialisterna ett värderingsunderlag som klart och tydligt visar hur värderingen ska utföras. Än idag finns inget sådant underlag

Ilija Batljan var socialdemokratiskt kommunalråd i Nynäshamn, senare landstingsråd i Region Stockholm. Redan som kommunalråd byggde Batljan upp sin fastighetsförmögenhet via företagsinnehav och styrelsepositioner. Efter att Batljan avgick som landstingsråd blev han vice vd i Fjärde AP-fondens fastighetsbolag Dombron AB, idag Rikshem:
"Med hjälp av sina kontakter och vänner, som inte sällan liksom Batljan var S-karriärister, köpte Rikshem fastigheter runt om i landet. Bland annat i Luleå, där det nu sparkade S-kommunalrådet Niklas Nordström och vän till Batljan stod som försäljare. Men Batljan köpte också fastigheter på egen hand och för det fick han sparken från Rikshem 2015. Året därpå bildade Batljan SBB", skrev Per Olsson i tidningen Offensiv. 
"Att köpa kommunala samhällsfastigheter, som skolor och äldreboenden, och sedan hyra ut dem tillbaka till säljaren (kommunen) är en av SBB:s ”affärsidéer”. Kommunernas och skattebetalarnas förluster är SBB:s vinster", förklarade Per Olsson.
Hösten 2019 lade SBB ett bud på Hemfosa fastigheter. Strax innan, då budet fortfarande var hemligt, hade flera personer i Batljans bekantskapskrets redan köpt stora aktieposter i Hemfosa fastigheter:
"Köpen ska ha gjorts innan den 15 november, då det offentliggjordes att SBB lagt ett bud på Hemfosa, vilket fick Hemfosas aktie att rusa 13 procent efterföljande handelsdag", skrev DI som konstaterade att Batljans bekanta tjänade stora summor pengar.
Trots namnet handlar Samhällsbyggnadsbolaget om rå kapitalism utan samhällsansvar. Batljans SBB har som centrumägare i Jordbro snålat in rejält på sitt huvudansvar att sköta förvaltning och underhåll. Flera potentiellt dödande takras har redan skett flera år i rad när glasrutor i taket gett vika för snömängden och kraschat ned mot marken mitt bland handlare och barn.

När Robert Bielecki, jordbrobo och medlem i Rättvisepartiet Socialisterna, upprepade gånger kontaktade SBB om takrasen, kom inga svar tillbaka.
SBB har också vägrat sätta in nödvändiga trygghetsåtgärder. Trots att de drar in 893 miljoner kronor i hyresintäkter på bara ett halvår avfärdades våra krav på trygghetsvärdar i Jordbro centrum. När frisörerna i centrumet tvingades ha stängt på grund av utpressning och mordhot av ett kriminellt gäng så fortsatte centrumägaren att kräva in full hyra (!) – inget gjordes dock för att öka tryggheten.

Är det en sådan profitör vi vill lägga hela Haninges utveckling i händerna på? Svaret borde vara Nej. Det är dags att S-styret i Haninge ställs till svars för vilka intressen de egentligen representerar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.