tisdag 13 april 2010

Debatt i kommunfullmäktige: Rättvisepartiet Socialisterna sågade högerledningens årsredovisning

På måndagens utdragna kommunfullmäktigemöte i Haninge tog Rättvisepartiet Socialisterna (RS) strid på punkt efter punkt kring högerledningens (M, KD, FP, C, MP) skrytsamma och illa vinklade årsredovisning.

Årsredovisningen visar det som Rättvisepartiet Socialisterna har varnat för länge. Särskilt Tommy Lundin (FP) pratar om hur viktigt det är med budget i balans och överskottsmål. Men budget i balans kan inte stå över allt annat, t ex folks hälsa eller barns skolgång, förklarade Rättvisepartiet Socialisterna.
– Fyra skolor har slagit ihop klasser för att spara pengar genom färre lokaler och färre lärare. Samtidigt visar fakta att bara 56 procent av eleverna upplever att de har arbetsro i skolan. Jag antar att det inte är så för heltidspolitikerna här i kommunhuset, sa Rättvisepartiet Socialisternas kommunfullmäktigeledamot Lina Thörnblom (RS).

Lina Thörnblom (RS) i talarstolen

Årsredovisningen skryter om sjunkande ohälsotal samtidigt som antalet rehabiliteringsärenden sjunkit sedan 2006.
– Kommunen rehabiliterar färre sjuka, vilket långsiktigt kommer att kosta pengar. Mindre rehabilitering leder knappast till färre sjuka. Så är det verkligen fler friska personer? Eller är det den borgerliga ”arbetslinjen” som har tvingat folk att arbeta, eller att hamna mellan stolarna, pressade Thörnblom (RS).
Marie Litholm (KD) svarade med att förneka samband med högerregeringens utförsäkringar och försämringar.

Rättvisepartiet Socialisterna tog upp de två viktigaste avtalskraven, som rätten till heltid och fasta jobb.
– Varför är det fortfarande 434 visstidsanställda och 102 timanställda i Haninge kommun, frågade Lina Thörnblom (RS) utan att få någon replik från en svarslös högerledning.

Rättvisepartiet Socialisterna attackerade också att högerledningen tvingat skolor att slå ihop klasser medan för- och grundskolenämnden gjort överskott på 4,2 miljoner kronor:
– Detta är under all kritik! På Haninges skolor finns lägre personal- och lärartäthet än i de flesta andra kommuner och klasstorlekarna är alltför stora. Att detta inte finns med i årsredovisningen visar att ni inte tycker att det är viktigt, sa Mattias Bernhardsson (RS).
– Klasstorlekarnas storlek har ingen betydelse för resultaten, basunerade Martina Mossberg (M) ut och hänvisade till kommunens ”forskning”.– Du syftar på den 13 sidiga broschyren ”Lusten att lära och åter till kunskap”, knappast ett omfattande verk! Ni räknar med små specialklasser med två eller tre elever som behöver extra hjälp för att förfalska fram ett negativt samband mellan små klasser och bättre resultat!, kontrade Mattias Bernhardsson (RS) och fortsatte med att hänvisa till den tunga internationella forskning som visar att små klasser ger bättre resultat, speciellt för elever från utbildningsmässigt svagare grupper.
Martina Mossberg (M) gled undan debatten med att hon inte kunde citera ur minnet från kommunens egna ”omfattande forskning”.

Mattias Bernhardsson (RS) i talarstolen

Rättvisepartiet Socialisterna tog också upp arbetslösheten som i Haninge är högre än i Stockholms län i allmänhet och bland ungdomar i synnerhet. Haninges arbetslöshet ökade förra året med 30 procent. Ungdomsarbetslösheten ökade med 72 procent.
– Arbetslösheten är ett slöseri med mänskliga och samhälleliga resurser. Vi anser att den kommunala servicen kan utvecklas och arbetslösheten minskas med en annan arbetsmarknadspolitik, argumenterade Lina Thörnblom (RS) och radade upp argumenten:
6 timmars arbetsdag med bibehållen lön och satsning på friskvård ger jobb åt ungdomar och möjliggör ett längre arbetsliv för äldre utan arbetsskador. Detta skulle vända trenden mot sjunkande skatteintäkter då fler arbetstillfällen skapas, det skulle höja konsumtionen, minska ohälsotalen och arbetsskadorna.

Folkpartiets kommunalråd Tommy Lundin (FP) var defensiv i sitt svar där han medgav att mycket av det Rättvisepartiet Socialisterna tar upp stämmer men att han minsann inte ville ställa upp på några skattehöjningar för att betala sådana reformer.
– Vi vill inte höja skatterna, vi vill ta tillbaka stadsbidragen kommunerna förlorat istället för att de pengarna går till banker som delar ut bonusar till cheferna, svarade Lina Thörnblom (RS).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.