måndag 30 juli 2012

Rädda Huvudskär i Haninge skärgård!

Foto: Mattias Bernhardsson
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
Det statliga Fortifikationsverket styckar upp och säljer tomterna på Huvudskär, en ögrupp i Haninges ytterskärgård med stort natur- och kulturhistoriskt värde. Privatiseringen innebär att den unika miljön - som är skyddad i naturreservat - såväl som allmännhetens tillgänglighet är hotad.
De gamla stugorna och bodarna är bebodda av familjer som ofta haft dem i generationer. Många stugor är privatägda, men står på mark som arrenderas av statliga Fortifikationsverket. Andra hyr stugona.

Om tomterna nu styckas upp och säljs kommer många husägare som inte har råd att köpa tomten tvingas bort. De som hyr kommer att bli uppsagda. Husen kommer tillsammans med de avstyckade tomterna säljas till högstbjudande.
Många boende befarar att de gamla bodarna och stugorna rivs så att de nya ägarna kan bygga nya hus. För några år sen såldes en av de små stugorna på ön för fem miljoner kronor (utan tomt); stugan revs ned och ersattes av ett nytt och enligt flera öbor 'katalogliknande' hus. Många är rädda att skärgårdspärlan enbart kommer att bli ett semestställe för rika människor medan de som som bott där i generatoner och livnärt sig på smånäringar tvingas bort.

Den borgerliga majoriteten i Haninge har hitills inte tagit något ansvar för att bevara Huvudskär och därmed en av skärgårens vikigaste kulturhistoriska miljöer. Inget har sagts kring det faktum att Huvudskärs arkipelag bestående av nära 200 öar, kobbar och skär är skyddade i natureservat och kan påverkas negativt om huvudön Ålandsskär utsätts för nya och omfattne explatering. Stadsbyggnadsnämndens ordförande i Haninge, Peter Olevik Dunder (FP), försöker förneka sitt ansvar genom att hävda att frågan enbart är för tjänstemännen att diskutera.

På förra kommunfullmäktigemötet yrkade Rättvisepartiet Socialisterna att kommunens förslag till besöksnäringsstrategi och handlingsplan skulle återremmitteras till kommunstyrelsen då det saknades miljö- och hållbarhetsperspektiv. Återremmitteringen röstades ned av de andra partierna.

Rättvisepartiet Socialisterna kräver att Haninge kommun protesterar mot privatiseringen och kräver att marken behålls i allmänn ägo; Riksantikvarieämbetet kan t ex besluta att överföra marken till Fastighetsverkets ägo. Marken kan också överförs i kommunal ägo. Haninge kommun måste i annat fall köpa marken själv för att skydda ön, kulturmiljön, den omkringliggande naturen samt de boendes rätt att bo kvar.
Mattias Bernhardsson
- - - - - - - - - - - - - - -
Uppdatering: Den borgerliga majoriteten har under frågans gång tagit initiativ till att stoppa uppstyckningen. Först genom att föreslå att skärgårdsstiftelsen tar över ägandet. Därefter genom att föreslå detsamma som RS - att Riksantivarieämbetet beslutar att skydda som kulturminnesobjekt genom Fastighetsverket.
- - - - - - - - - - - - - - -
Läs också:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.