torsdag 5 juli 2012

Sveriges omänskliga flyktingpolitik tar inte semester

Av Hugo Witting och Mattias Bernhardsson

I högerregeringens Sverige ger sommaren ingen tröst åt de flyktingar som sitter inlåsta i förvar och väntar på utvisning. Inte heller åt de mellan 20 000 och 40 000 människor som lever gömda. Politiska aktivister, demokratikämpar eller hbt-flyktingar, som på pappret ska ha rätt att stanna, utvisas löpande till ett liv i helvete.

Hbt-flyktingar utvisas
När Sverige tvingade Awas och hennes flickvän Sofiya till kurdiska delen av Irak tidigare i år skulle de 'vara säkra' enligt Migrationsverket, trots att direkta hot från släkten fanns i bevisen. Iraks regering skulle skydda dem. Efter insatser av Rfsl:s asylnätverk Newcomers och föreningen Varken hora eller kuvad som är en del av Asylrörelsen i Stockholm har en av flickorna kunnat återvända till Sverige och vittna om det 'helvete' det skickades till. Den andra flickan är i dagsläget försvunnen (Läs mer om fallet i feministiskt perspektiv).
Medan Norge nyligen beslutat om nya riktlinjer som stärker hbt-flyktingars rätt att stanna är det fortfarande praxis i Sverige att utvisa till länder där de riskerar förföljelse. 'De behöver inte vara öppna med sin sexualitet' heter det, trots att de flesta flytt just p g a att deras läggning blivit känd av släkt, bekanta eller myndigheter. Under Stockholm Pride i början av augusti, ordnar Asylrörelsen i Stockholm, Rfsl, UNHCR m fl ett Asylforum där kampen för hbt-flyktingar kommer att diskuteras ingående.

Uigurer: 'Sverige är värst'
Samtidigt som Amnesty International bedömer att inga uigurer (en arabisktalande minoritet i Xinjiang provinsen i norrvästra Kina) bör skickas tillbaka till Kina är det just det Sverige fortsätter att göra. Exilorganisationen Uiguriska världskongressen dömer ut Sverige som det enda västerländska demokratin som utvisar tillbaka uigurer till Xinjinang. Organisationen har tidigare av samma anledningar riktat kritik mot regimer i Centralasien med starka band den kinesiska regimen.
Zhang Shujie, känd politisk flykting
från Kina, protesterar tillsammans med
uigurerna under ett besök av den
kinesiska diktatureren i Stockholm
Läs mer här
Repressionen mot uigurerna i Xinjinang har ökat de senaste tre åren efter demonstationer i provinshuvudstaden Urumqi. Förtrycket av uigurer går så långt att på vissa jobbannonser står det 'ej för uigurer'. Demonstrationerna slogs blodigt ner av kinesisk polis och militär, medan exakta detaljer om arresteringar, antal dödade m m har mörkas av de kinesiska myndigheterna. Rapporter från flera olika människorättsorganisationer tyder på att flera blev dömda till längre fängelsestraff och även till döden i rent politiska rättegångar, även att flera uigurer som deltagit på demonstationerna försvunnit spårlöst.
När det gäller två uiguriska flyktingar som fick avslag på sina asylskäl i Sverige och utvisningen genomfördes tillbaks till Kina tappande man all kontakt med dem. I ett annat fall, för ca två år sen, där två uigurer utvisades från Kambodja bekräftades att dessa två blev dömda till livstids fängelse.

'Politisk vilja' att utvisa
När Migrationsverket i Sverige möts av kritik av utvisningarna av uigurer blir deras svar: Alla som behöver skydd enligt de regler som riksdagen bestämt får skydd i Sverige; Att Sverige nödvändigtvis inte har hårdare bedömningar än andra länder, men är i världsklass bäst på att verkställa sina utvisningsbeslut.
2009 fick Migrationsverket 40 miljoner öronmärkta kronor av regeringen för att ytterligare effektivisera återvändandearbetet.
– Det finns en klart uttalad politisk vilja att återvändande ska prioriteras, säger Migrationsverkets rättschef Mikael Ribbenvik till Dagens Arena.
Denna 'politisk vilja' stärktes ytterligare efter valet 2010 då Sverigedemokraterna valdes in i riksdagen. Sedan dess har t ex massdeportationerna till bl a Irak och Afghanistan ökat drastiskt. Detta kan jämföras med perioden kring när den borgerliga regeringen tillträdde 2006 då nästan alla irakiska asylsökande fick stanna i Sverige.

Massdeportationer till våldets Irak
Samtidigt eskalerar nu våldet i Irak med nästan dagliga bombsprängningar och strider. Irak håller på att falla sönder och risken för inbördeskrig är påtagligt. Ett tydligt exempel på uppsplittringen är att den kurdiska enheten nu har tecknar ett kontrakt med det amerikanska oljebolaget Exxon om oljeutvinning, vilket är i direkt kollitionskurs med al-Malikis och hans centralregerings order. Samtidigt ökar kampen om oljan mellan andra falanger inom den sunniska och shiitiska delen.
Sverige är medskyldiga i detta sönderfall och därmed flyktingströmmarna, bl a genom sin vapenexport till de invaderande länderna samt den imperialistiska kampen om naturtillgångarna. Sveriges regering är tillika de som bland dessa medansvariga stater mest ihärdigt massutvisar irakiska flyktingar trots upprepade vädjanden från Iraks regering att sluta.

Miljöpartiets svek
Även om Sverigdemokraterna utövar en indirekta press på regeringen att vara 'hårdare' i migrationsfrågorna måste det sägas att Miljöpartiet är direkt skyldiga den allt mer omänskliga flyktingpolitiken. Förra årets migrationspolitiska avtal med regeringen innebar fortsatta massutvisningar, militarisering av Europas gränser och mer resurser till polisen att jaga och utvisa flyktingar. Löftet om papperslösas rätt till vård drogs i långbänk och kommer efter förra veckans uppgörelse först realiseras i juli 2013 och inte alls innebär lika rätt till vård för alla (Läs artikel av Asylgruppen i Lund på Flyktingbloggen).

Kampen tar inte sommarledigt
Ingen principlös kohandel med regeringen över huvudet på de som kämpar i frågorna kommer att innebära den förändring som krävs. De framgångar som kan hittas i överenskommelserna är inte resultatet av miljöpartiets förhandlingsförmåga utan av rörelserna underifrån och pressen från opinionen. Därför får nu flera hundra syriska flyktingar uppehållstillstånd (Läs mer om detta här).
När regimkritikern Jean-Pierre skulle utvisas till diktaturen Burundi i slutet av juni blev flygbolaget KLM, Arlanda flygplats och Migrationsverket nedringda av protester och Aktion mot Deportation mobiliserade aktivister till Arlanda. Nu är Jean-Pierre tillbaka i förvaret. Kampen för att få stanna fortsätter.
I Göteborg har Rättvisepartiet Socialisterna efter en längre tids kampanj med iranska flyktingar i gruppen 'Misstro oss inte' tvingat fram flera uppehållstillstånd. I tisdags i förra veckan fick 6 av dem uppehållstillstånd vilket gör att 36 uppehållstillstånd inom gruppen vunnits sedan kampanjen inleddes för ett år sen.
Efter Asylforum på Stockholm Pride blir nästa satsning av Asylrörelsen i Stockholm att sprida det fackliga upprop mot utvisningar som redan tagit fart (Läs mer här).

Hugo Witting
Mattias Bernhardsson
aktiva i Rättvisepartiet Socialisterna och Asylrörelsen i Stockholm

Fakta om Asylrörelsen i Stockholm:Asylrörelsen i Stockholm är ett nätverk bestående av Iranska flyktingars riksorganisation och -förbund, Rättvisepartiet Socialisterna, 'Varken hora eller kuvad', Kurdiska Framtidsrörelsen i Syrien, Etiopiska flyktingföreningen, Casa Peru, Afghanska föreningen samt enskilda aktivister. Sedan maj 2011 har Asylrörelsen i Stockholm tillsammans med passagerare stoppat 8 deportationsförsök på Arlanda och drivit offentliga kampanjer som bidragit till uppehållstillstånd åt 12 politiska flyktingar från Iran samt ett stopp för utvisningar till Syrien. . Gå med i facebook-gruppen Asylrörelsen i Stockholm här

Mer läsvärt på RS Haninge:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.