tisdag 9 april 2013

”Alla elever har inte rätt till utbildning på lika villkor”

Granskning av beslutsprocessen kring nedläggningen av Jordbromalmsskolan bekräftar det RS varnade för

Med en lärartäthet i botten av landets kommuner och alltmer överfulla skolor är det inte så svårt att förstå att arbetsklimatet påverkas. Det synliggjorde Lina Rigney Thörnblom från Rättvisepartiet Socialisterna (RS) under gårdagens kommunfullmäktige. På bordet fanns även en granskning av revisionsföretaget Ernst & Young som bekräftade det RS varnade för inför nedläggningen av Jordbromalmsskolan, högstadieskolan i Jordbro.

Lina Rigney Thörnblom (RS)
- Bara 60 procent av eleverna känner att de har arbetsro på lektionerna. Det innebär att 40 procent inte har det. Det kan få allvarliga följder för en elevs skolgång. Har de möjlighet att ta igen det hemma, via läxläsning? Vad händer med de elever som inte har möjlighet att hjälp av sina föräldrar? frågade Lina Rigney Thörnblom?

Borgarna –  som i riksdagen beslutade om RUT-avdrag (hushållsnära tjänster) för läxhjälp som främst är åtkomlig för de mer välavlönades barn – röstade på gårdagens kommunfullmäktige ner en S-motion om extra satsning på läxhjälp. (S, V och RS röstade för).

Samma klasspolitik kännetecknade borgarnas nedläggning av Jordbromalmsskolan.

- Kommunledningen har gång på gång hävdat att nedläggningen inte skedde av ekonomiska skäl, utan hänvisat till att elevunderlaget skulle vara för litet (Jordbro med ca 10 000 invånare). Dalarö och andra skärgårdsskolor med färre elever fick extra pengar, jämförde Lina Rigney Thörnblom.

RS stödjer de extra skolresurserna till Dalarö och skärgården. Men i relation till skolsituationen på  i Jordbro och andra låginkomstgarområden blottar borgarnas klassorientering.

Alla borgarnas argument för nedläggningen krossades i RS överklagan till Förvaltningsrätten (Läs här) och svaret på kommunledningens yttrande (Läs här). Överklagan avslogs men flera saker RS varnade för bekräftas nu av den granskning Ernst & Young har gjort.

Så här skriver kommunens revisorer om granskningen:
”Granskningen visar att de beslutsunderlag som tagits fram under processens gång har utgjorts av elevprognoser, en ej heltäckande riskbedömning samt tjänsteutlåtanden. Varken kommunikationsplan, lokalplan eller kostnadsanalyser togs fram under processen. Vi finner det anmärkningsvärt att grund- och förskolenämnden i beredningen av ärendet ej genomförde en riskbedömning ur elevernas perspektiv. Någon riskbedömning ur mottagande skolas perspektiv har heller ej gjorts."

De negativa effekterna för bl a Söderbymalmsskolan tog RS upp redan för ett år sen (Läs här)

Under de stormöten som hållts i Jordbro under 'Jordbrodialogen' har RS krav på ett nytt högstadium varit en av de mest påhejade. Kampen för en bra skola fortsätter!


Skolstrejk på Jordbromalmsskolan våren 2011

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.